H/F Prøvestenen

Prøvestenen

MØD BESTYRELSEN

HF Prøvestenens bestyrelse anno 2022 fotograferet af Malou.
Bagest fra venstre mod højre: Erik, Anne, Michael og Bjørn.
Forrest er det Stig.

(Jerry blev valgt som suppleant til bestyrelsen, men var forhindret i selv at være der).

Billedet blev taget i går efter generalforsamlingen uden for Christianshavns Beboerhus.

28/3/2022

Bestyrelsen

kan kontaktes via mail:

hfproevestenen@gmail.com

Opdateret pr. 20. marts 2023.

Formand:

Christian ("Stig") Bundgaard, have 34 N 

mail: formandhfproevestenen@gmail.com

Næstformand:

 Malou - have 18 N

Kasserer:

Bjørn Walther Knudsen - have 72 N

mail: kassererhfproevestenen@gmail.com

Sekretær:

Michael Svennevig - have 5 NB

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erik Krabbe Andersen - have 109 N 

Bestyrelssuppleanter:

Jerry Besa - have 105 N 

Anne Bjørnebo Gøtterup - have 2 NB

Vurderingsudvalg:

Kasper Gøtterup (2 NB)

Jerry Besa  (105 N) 

Allanbo Christiansen  (2 S)

Festudvalget:

Rosa (30 N)

Malou (18 N)

Bjørn (72 N)

Vandmænd:

Willy Bak (124 N)

Steen  Malmgaard (137 N)

*

Haveforeningens Facebook-gruppe: 

Haveforeningen Hf.Prøvestenen/Artillerivej 174/Kardinalgangen 3

https://www.facebook.com/groups/1378796875538854/ 

Du bliver medlem, hvis du beder om medlemsskab via Facebook.

Pr. 20.3.2023 er der 334 medlemmer i gruppen.