H/F Prøvestenen

Standardside

 H/F PRØVESTENEN.

Forhandlingerne med SKANSKA begyndte faktisk forfra, idet SKANSKA omorganiserede, så det var nødvendigt at gennemgå hele forløbet med de nye folk.

Vor utilfredshed med Per Brix blev bl.a. trukket frem, og vi meddelte, at vi gerne ville gennemgå underbilag til fakturaer og andre beløb, der var faktureret. Vi havde i den forbindelse opstillet krav på kr. 283.150,00.

SKANSKA har over året gennemgået vore krav dels med egne notater og dels med Per Brix.

SKANSKA forventede restbetaling ud over kr. 810.000,00 i løbet af 2011.

Vi måtte erkende, at hvis vi ikke havde fået tilladelse fra SKANSKA til at lade vore huse stå, var tilskuddet fra KK bortfaldet, og husene var blevet opmagasineret.

Af de kr. 1.600.000,00 fik vi udbetalt kr. 790.000,00, der bl.a. blev brugt til dækning af Lastbilcentralens tilgodehavende mens SKANSKA modtog kr. 810.000,00. Deres tilgodehavende på ca 750.000,00 skulle som nævnt udredes i løbet af 2011.

Gennem flere forhandlinger blev der indgået aftale om at lukke sagen mellem SKANSKA og H/F uden yderligere, således at vi også kunne afslutte afregninger med medlemmerne pr. 31.12.11 og blive færdige med flytningen og se fremad.

Det er dog aftalt med SKANSKA, at vi i foråret finder en week-end, hvor vi kan komme ind på det gamle område og se efter vore ting, som vi måtte mangle.

Vi mangler nu kun i forbindelse med vor flytning, at afregne køreplader med Lastbilcentralen, som det fremgår af budgettet. Kørepladerne var nødvendige for ikke at ødelægge vejene, men det var ikke forudset fra begyndelsen.

Der har været vandskader på skrænter og ved grøften i forbindelse med de kraftige regnskyl. KK nægtede at reparere og beskyldte os for at have sat arbejde i gang for KKs regning uden tilladelse, men vi havde Forbundet ind over, så vi undgik efter nogle

II

grove beskyldninger videre ”tiltale”.

Husk derfor, hvis der opstår skader, straks at meddele videre til bestyrelsen, således at vi får det ”den rigtige vej”.

Generelt har vandproblemet været stort overalt i København, ja i hele landet, så vi kan ikke beskylde vore dræn for hele miseren, men vi vil naturligvis være opmærksomme.

Kontrakten med Forbundet/KK er underskrevet 22.06.11 og har ligget til gennemsyn på kontoret. Den vil naturligvis komme på hjemmesiden, men der har været nogle tekniske problemer, der vil blive løst snarest.

Byggereglementet ligger på hjemmesiden og skal naturligvis overholdes. Der har været enkelte, der syntes de nærmest måtte gøre som de selv fandt for godt, men det blev løst, dog med besvær og udgifter bl.a. til advokatbistand.

Vi har genstartet havepræmiering og følgende fik 1. præmie for 2011 og blev fejret på Scandic Hotel:

012N Rene og Kirsten Toft

038N Peter Poulsen

043N Annelise Edvardsen

005S Jeannie og Nickie Rahbek

031S Ruth Gabrielsen

TILLYKKE HURRA TILLYKKE

Vi spillede den traditionelle fodboldkamp mod Strandlyst. Resultatet kan stå alene

8-2

III

Strandhøjs årlige skovtur var i år henlagt til vores græsplæne. Stor succes og enighed om, at det skal være en tradition fremover. Det er jo altid rart et se gamle venner.

I forbindelse med vort 62-års jubilæum foretog vi en slags indvielse af vort nye område med fortæring og musik. Vi blev begavet af Forbund, Kreds I og H/F Sønderbro. Det blev en hyggelig dag med fint indkøbt 48 m2 telt.

Det var så meningen at teltet skulle op og ned ved hvert arrangement. Da vi kort efter besøget fra Strandlyst skulle have besøg af den internationale Kongres, lod vi teltet stå, men ak og ve lørdag inden besøget kom et stormstød forbi. Farvel telt.

Kongresdeltagerne kom nu alligevel, og vi havde nogle fornøjelige timer med rundvisning ved Jennie Riel og Jeanne Freytag.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose medlemmerne for at have behandlet toiletterne pænt og ikke mindst Erik for at holde dem, altså toiletterne.

Da den nye kontrakt har udvidet vor sæson, så den løber fra 01.04. til 31.10. holdt vi en flagnedtagning den 30.10.11 kl 1200.

Tak for endnu en sæson, hvor pionerånden og glæden stadig er fremherskende.

BESTYRELSEN

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!!!!SPAR PÅ VANDET!!!!!!!