H/F PRØVESTENEN

Havepris-vindere 2022.

HAVEPRIS-VINDERE 2022

Stort tillykke til de 5 havepris-vindere:

Kasper (51 N)

Maria (90 S)

Lone (160 S)

Peter (76 N)

& Tony (52 N - der desværre ikke kunne være med til overrækkelsen).

Vinderne blev behørigt fejret med mad, taler, fællessang, musik og dans i Frederiksberghallen i aftes. Det er traditionen tro en herlig årlig fest, hvor vi alle dansede og - traditionen tro - også var nogle af de sidste der gik. 

Men det var ikke kun vinderne, der kan feste, for alle festdatoer for den kommende sæson er allerede lagt ud i kalenderen her på hjemmesiden, så der er en masse at glæde sig til i den kommende sæson. Men hvis det høje festniveau skal opretholdes, så melder Festudvalget at det forudsætter at der er flere, der giver en hånd med, når det løber af stablen. Så opfordringen er hermed givet videre!

Mange danseglade hilsner

fra bestyrelsen

30.10.22

SÆSONAFSLUTNING med fuld musik.

Tak til vores egen Dorrit & Sandy (også for akkompagnement til vores to flagsange), hvor også Ole på sax medvirkede. Bagefter i teltet spillede de sammen med Jens (guitar) og Sophus (melodika) til trommeakkompagnement.
På det øverste foto er det Kathrine, der har grebet guitaren.
Der blev spist 80 nøddeboller (bagt af ølandshvede) og fortærret rigtig mange liter tomatsuppe.
Der var formandens tale (se opslag).
Der var overrækkelse af sæsonens sidste pris til Sif (se opslag), der malede sten og lavede kastanjedyr sammen med børn og voksne.
Efter en forrygende sæson var stemningen ikke til at tage fejl af, men det var lige under overfladen... dét vi ikke ville tale om. For hvordan skal vi overhovedet undvære hinanden og fællesskabet til det igen bliver forår? Det bliver ikke let!
 
HURRA for alt det vi kan sammen
- og vi bliver endda bedre og bedre til det!
 
4 .oktober 2022
Foto: Dorrit Bak

SÆSONENS SIDSTE PRIS gik til...

Foto: Dorrit Bak
"Jeg kan egentlig slet ikke lide at være i centrum!!", men der var ingen vej uden om for Sif, da hun fortumlet rejste sig fra bordet, hvor hun sad og lavede kastanjedyr og malede sten med børn og voksne, til overrækkelsen af præmiebeviset og en kæmpe blomst til afslutningen i teltet i søndags (se også de efterfølgende opslag med fotos fra dagen).
Sif får prisen for at arrangere børneaktiviteterne til Høstfesten, hvor hun sørgede for vandbassiner med springvand, vandspyende mariehøns og en masse vandpistoler til børnene. Det var ikke en gang noget som bestyrelsen måtte betale for. Det var helt i prisens ånd et inituativ, der var født af en lyst til at gøre noget godt for børnene og fællesskabet.
Tak til Sif - og tillykke med prisen!
 
Mange varme hilsner
fra bestyrelsen
4.10.2022
 
 

FLAGSTRYGNING 2022

Foto: Michael Svennevig

Formandens tale:

Inden vi går i gang vil jeg bede alle de tilstedeværende om sammen med bestyrelsen, at holde et minuts stilhed, et minut hvor vi kan huske på dem vi hver især har mistet og stadig ikke har glemt, men også være glade over at vi i denne sæson kun har mistet to havemedlemmer, Steen Bjerregaard fra Syd og Gunnar Thomassen fra Nord.

Mange tak!

Hver gang vi står her i oktober måned og skal stryge flaget efter en sæson, er det altid lidt vemodigt, så markerer vi efterårets komme og vi begynder så småt at gøre haverne vinterklare.

De sidste par år har vi holdt flagstrygning i coronaens tegn, det skal vi gudskelov ikke i år.

Hvert år har der været en række hyggelige, spændende, spontane, planlagte festlige tiltag og i år er ingen undtagelse og der er mange vi skal takke:

Michael, Bjørn, Erik, Malou, Jerry og Anne fra bestyrelsen, men også tak til Klaus, Kasper, Willy, Katrine, Svensker-Michael og Dorrit & Sandy for deres altid dejlige musik. 

Der er dog en særlig gruppe i år. der skal have den helt store tak og det er faktisk bestyrelsen.

Bestyrelsen har gjort en ekstraordinær indsats i år. Jeg har af personlige årsager, og som flere ved, ikke deltaget ret meget i årets arbejde, allerede startende med årets flaghejsning hvor, som de fleste opdagede, Bjørn holdt åbningstalen, jeg var ude at rejse og i oplevede en anden måde man kunne hejse flaget på, men i det daglige arbejde har resten af bestyrelsen også virkelig lagt sig i selen og på den hårde måde lært hvordan man ”kører” en kolonihaveforening. Så skal vi ikke lige give dem en hånd!

Året har budt på en masse festligheder i og omkring festteltet, men også det nye fælleshus er der blevet taget godt imod og det har allerede været lånt ud flere gange og vi bliver bedre og bedre til at få huset rettet ind til bedste brug.

Traditionen tro afholdtes der loppemarked den første lørdag i juni måned og det var igen i år en stor velbesøgt begivenhed, som noget nyt kom Amager Fælleds Venner også og havde bl.a. en konkurrence med og forskelligt andet og lærte os noget om netop Amager Fælled.

Der kom gæsteudstillere og stadeholdere fra både Sønderbro og fra Nokken, så de skal selvfølgelig sammen med Økohaverne og Lille Nok inviteres igen. Vi havde endda et lille blæseorkester, der underholdt på plænen, mange tak til dem, særligt fordi det ikke var for at blæse os en lang march, men for at hygge omkring os.

Så da Hans fra nord foreslog en ekstra loppedag i juli, da var vi ikke helt sikre på at det kunne trække folk til, men det blev gjort til skamme, for der kom næsten lige så mange mennesker som til loppemarkedet i juni, så godt initiativ og så skal det måske med i overvejelserne at gentage det.

Der er kommet et nyt initiativ, en lille intern pris for gode uopfordrede initiativer, der følger et diplom og en lille kontant præmie med og flere har allerede fået diplomer.

Ja, man kan blive ved med alle de ting der er sket i året, sammenholdet i foreningen er styrket, vi har fået lagt fliser i festteltet - og tak for det store stykke arbejde. Det var dejligt at få det lavet og det affødte at der blev lavet et lounge-område af genbrugspaller i et hjørne af teltet med bløde puder. Et populært indslag.

I det hele taget sker der så meget i foreningen, man kan få lavet most af sine frugter. Ja, der er snart ingen ende på hbad man kan få lavet herude.

Høstfesten var et andet godt initiativ og en stor succes for både børn og voksne. Så dejligt at der kom så mange børn.

Kulturfestivalen som sædvanligt planlagt og afholdt af Michael Svennevig med bl.a. Jytte Abildstrøm som fast indslag. Jytte er jo Jytte, men også en stor tak til de andre fantastiske indslag. Kulturfestivalen er jo gået hen og er blevet en tradition vi helst ikke vil undvære. 

Listen over alle de arrangementer, der har været her i haveforeningen er jo nærmest talløse og skulle der være en eller to, der ikke er blevet nævnt, så er de i hvert fald ikke glemt, men det har jo også sat baren højt for næste år. 

Alt skal have en ende og vi skal slutte talen, derfor vil jeg bede alle om at være med til at råbe et trefoldigt hurra for haveforeningen Prøvestenen.

Så vil vi gå over til at synge flaget ned. Der skulle gerne være uddelt kopier af sangen.

Tak for i år.

Der vil være lidt varmt at spise og lidt at drikke til.

Bestyrelsen ønsker alle en god vintersæson.

 

Tale skrevet og afholdrt af formanden, Stig Bundgaard, søndag den 2. oktober 2022 kl. 12.00.

FOR BØRN OG VOKSNE!

På søndag til StanderStrygning på fællesplænen har Sif fået nogle super gode ideer til fælles hygge og krea for børn og voksne med stenmaling og muligvis også kastanjedyr! så medbring gerne dine egne sten i alle størrelse og tøv ikke med at finde kastanjer til anledningen!
Så sørger vi for sten maling og krea dimse dutter 
Tusind tak til Sif, som sidste gang til høstfesten også tog initiativ til sæbebobbel sjov og vandleg!

Mange hilsner

Malou, 29.9.22

SÆSONAFSLUTNING - for fuld musik!

Glæd dig til årets sidste havefestivitas, når vi synger flaget ned akkompagneret af Dorrit & Sandy på guitar og sang (flagsang & "Noget om helte"). Formandens tale er en vigtig del af dagen, før Bjørn disker op med thaisuppe. Vi skåler og takker hinanden for en vidunderlig havesæson, før vi slutter med mere sang og musik. Ole tager saxofonen med, og vi får også besøg af Jens på guitar og Sophus på melodika/guitar. Michael trommer til.  Sif og Malou står for børneaktiviterne, der var en så stor succes til HØSTFESTEN.
Vi ses på fællesplænen, søndag den 2. oktober fra kl. 12 til sæsonafslutning med thaisuppe, flagsænkning, formandens tale, fællessang, børneaktiviteter og en masse musik.
Mange hilsner fra bestyrelsen
20.9.2022.

STORSKRALDSCONTAINER.

Der kommer en container til storskrald på fredag d. 23. sept, den bliver hentet igen mandag d. 26. sept. 2022
Husk derfor at der skal være plads til at aflæsse containeren, derfor bliver der opsat afspærring op for at skaffe plads, parker derfor jeres biler andre steder.
Vær med til at flest mulige får storskrald med containeren, ved at stabel jeres affald grundigt og ikke blot smide det hensynsløst ind, affaldet i læsser i containeren skal fylde mindst mulig, husk at containeren ikke må læsses op over kanten, så bliver den ikke afhentet, chauføren må nemlig ikke køre med en overlæsset container.
HUSK der må som sædvanlig IKKE komme bilbatterier, maler og- oliebøtter, asbestholdige plader, gamle motorplæneklippede, køleskabe eller frysere, de "forbudte ting" skal I aflevere på genbrugspladsen, da det er miljøaffald.
God oprydningsdag.
mvh. Bestyrelsen
19/9/2022
Foto: Michael Svennevig

HØSTFEST 2022

Foto: Michael Svennevig
Stor succes med HØSTFEST
for både børn og voksne.
Tak for en skøn fest til FESTUDVALGET.
Endnu én af mange.
Vi er gode til dét der.
Denne gang også med en masse børn.
 
5.9.2022
Foto: Michael Svennevig

VELKOMMEN til HØSTFEST, den 3.9.2022

Tak til alle dem, der har tilmeldt sig som BAR-VAGT eller Gæste-DJ til HØSTFESTEN på lørdag. Der er væsentlig flere, der vil stå i baren end der er pladevendere, så vi håber at der er flere endnu der melder sig. Her er de sammenkørte ophængte lister, det indtil videre ser sådan ud:
BAR-VAGT:
Kl. 14-15: Poul
Kl. 15-16: Kathrine H.
Kl. 16-17: Michael S.
Kl.17-18: ? (det er svært at læse navnet?)
Kl. 18-19: Fie
Kl. 19-20: Bjørn
Kl. 20-21: Mikael R.
Kl. 21-22:
Kl. 22-23:
Kl. 23-00:
Gæste-DJ
Kl. 14-15: Bjørn
Kl. 15-16: Svennevig
Kl. 16-17: Sandy
Kl.17-18:
Kl. 18-19:
Kl. 19-20:
Kl. 20-21:
Kl. 21-22:
Kl. 22-23:
Kl. 23-00:

SIDSTE NYT FRA BESTYRELSEN

Læs referatet fra bestyrelsesmødet den 31. 8. 22, hvor du kan læse mere om det vi har talt om på det seneste møde. Her kan du læse mere om bl.a.

Toiletrengøringen

Fælleshus

Udlån af festtelt og fælleshus

Optimering af kommunikation

Grøn gennemgang

Bom til artillerivej

Standerstrygning

Haveleje

Læs referatet her

Referatet er lagt ud samme dag som mødet, den 31.8.2022.
 

HAVEBAL:
Tak for festen i lørdags. Hvor var det sjovt!
Tak til Claus for alle fliserne - og til Dorrit & Sandy for deres skønne musik - og til Malou & Rosa fra det nye festudvalg, der sørgede for at det blev en så sjov, spontan fest.
Kasper fik på ingen tid sat ryglæn på vores nye lounge-område i teltet.
 
BORDE & BÆNKE:
Der mangler ét af vore borde og tre bænke, hvis der er nogle, der har lånt dem, men "glemt" at stille dem tilbage! Vi har så mange, der bruger teltet, så vi kan ikke undvære de borde og bænke!
 
GENBRUG:
Vores gamle PYT BYT-reol er genetableret ved det nymalede festudvalgsskur. (I går var der en Webergrill, der knapt stod der en time, før den kom videre, så hold øje med de gode sager, der kommer derned!).
 
FESTIVAL:
Allerede om 1½ uge går det løs. Tag din planter og blomster med til Festivalopvarmning - og hør dem synge! Eller syng selv med sammen med Jytte Abildstrøm (og en masse andre) om lørdagen. Læs mere
 
HØSTFEST:
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 3. september, hvor festudvalget igen byder op til dans, leg og fest.
 
PRØVESTENSBIO:
Det mangler vi endnu at få arrangeret. Hvem har lyst til at være med efter festivalen og før høstfesten?
 
Michael, 26.7.22

HAVEBAL, lørdag den 23. juli kl. 15.

Så er der HAVEBAL i morgen med kagemænd og kagekoner, te og kaffe, sommerdrinks og Gaspacho (kold spansk tomatsuppe) og nybagte boller samt musik med Dorrit & Sandy - og meget mere. 
Vi serverer kolde Pina Colades omkring poolen!! 
Alle er velkommen til indvielsen af vores nye flisebelagte festtelt.
Vi starter kl. 15 og henter is til børnene kl. 16.
Kom og vær med!
 
Mange festglade hilsner
fra Michael og Malou, 22.7.22

STOR SUCCES MED MUSIKFESTEN!

Der er mange at takke efter en så stor fest. Det kunne være Klaus, der havde lagt fliserne inde i teltet. Eller Susanne, der havde hjulpet med at sætte op om formiddagen og som delte små frikadeller ud som godnat-snack. Eller Kamilla, der holdt sin 26-års fødselsdag i nabohaven og efterlod to kager til os. Eller Pernille, der stod i baren. Eller Bijørn, der havde sørget for thaisuppen, og som havde købt ind sammen med Malou og undertegnede. Når alting lykkedes så godt, skyldes det at... 

Læs mere og se fotos fra den store dag her.  

Michael, 17.7.2022

2 NYE PRISUDDELINGER

Bestyrelsen har uddelt to nye priser til Steen og til Willy & Else. Alle fra NORD.

Steen får den for "godt naboskab og en hjælpende hånd", som han uopfordret har ydet et andet havemedlem, der lige havde brug for det. Desuden har Steen gjort noget ligenende flere andre gange, men da vi kun yder prisen til nye tiltag, er det en glæde at kunne overrække ham prisen (se det indsatte foto).

Willy & Else, der også stod i baren til MUSIKFESTEN, men først og fremmest på eget initiativ trådte til, købte ind, serverede pølser og drikkelse i baren, og som sørgede for at der var så flot i teltet og organiserede det hele derinde, mens musikken spillede udenfor.

 

Tillykke med de velfortjente priser! 

Mange hilsner fra

Bestyrelsen, 18.7.2022

LOPPEMARKED 2022 - for 2. gang. SÅDAN GIK DET!

Det var på Hans´ initiativ at vi afholdt vores 2. loppemarked i år. Bare én måned efter sidste gang. Det burde jo slet ikke kunne lade sig gøre, men sørme så om det ikke blev mindst lige så velbesøgt og stort som sidste gang.

Læs mere og se alle billederne her.

Mange hilsner

Michael, 11.7.2022.

 

NY NOMINERING & LOPPEMARKED

NY NOMINERING:

Vi har fået den næste nominering.
Allerede i eftermiddag bliver prisen overrakt. Den bliver givet for godt naboskab, og for evnen til at hjælpe hinanden, når man trænger til en hånd, hvis det kniber med det praktiske. Det er noget personen har gjort mange gange, men da vi ikke giver prisen for ting, der allerede er sket, er vi glade for dette friske eksesmpel på at man giver en hånd, uopfordret - og uden at blive betalt for det.
Det bliver offentliggjort her på hjemmesiden i løbet af weekenden.
Hvem tror du det bliver?
Måske er det dig?

 

LOPPEMARKED

LOPPEMARKED i morgen!
Ikke bare på festpladsen, men også i de to haver hos Irma, John & Birte (ved siden af festpladsen). Der er kaffe, the og gratis morgenmad fra kl. 10-10.30 - resten af dagen serverer Susanne panini og falafler (til 35, -kr).
Der er historiefortælling, besøg fra Amager Fælleds Venner, gæsteudstillere fra både Nokken og Sønderbro, busseronner, glaskunsthåndværker og afsluttende musik med Dorrit & Sandy, Ole på sax, Sophus på melodica/guitar og undertegnede på percussion.
Alle kan være med. Der er ingen tilmelding - og det koster ikke noget. Man stiller bare op på plænen. Der er borde til de første 10, men de er som regel væk allerede ved 9-tiden. Så vær der i god tid.
Vi ses i morgen!
 
8/7/2022

NYT FRA BESTYRELSEN

Læs mere i referatet om:

vores nye aftale med KloAgger, computer til Vurderingsudvalget, kontortid, grøn gennemgang, afløning af foreningsarbejde, Det røde skur (ikke at forveksle med Festudvalgsskuret) og meget andet og mere. Læs mere her.

På det seneste har det nye fælleshus tit stået ulåst, så husk at låse efter jer (ved at trykke på knappen med den låste lås, efter at I har lukket døren).

Sanne kommer til loppemarkedet på lørdag og serverer panini og falafler. Der vil igen være gratis morgenmad fra kl. 10-10.30 - og vi slutter igen med musik! Læs mere her - og i begivenheden.

Med mange hilsner

fra bestyrelsen, 5.7.2022

LOPPEMARKED igen!

Vi gør det igen!

Læs mere her

INGEN ROSER UDEN TORNE

I den kommende uge går bestyrelsen en grøn runde, hvorefter vi sender en henstilling ud om at klippe hækken, slå græsset mv. til dem, der ikke har fået det gjort. Og den der med bivenlig have går ikke, i så fald er der mange blomster, urter mv. man kan plante ud…. man skal også samle sine afklip op, det dur ikke bare at lade dem ligge på stien…
 
Med hilsen fra
Bestyrelsen,
19/06/22
Mest overraskende var det at se noget som ingen har set før, for her er et billede oppe fra toppen af toilettet i Nord. Utrolig at en sådan mosbevoksning kan blive så smuk. Det var første gang vi var deroppe overhovedet.

FÆLLESARBEJDE - sådan gik det!

Utroligt, hvad der blev ordnet igår. Tusind tak til alle de deltagende, der brugte både tid og kræfter på at vores haveforening kan bevare sit smukke udseende - og endda forbedre det. Der blev nedsat adskillige grupper, der oksede deruda´ . Læs mere og billederne fra dagen her
Sikke en flot indsats!
19.6.2022

Fællesarbejde 2022

Indkaldelse til Fællesarbejde
 
Lørdag den 18. JUNI 2022 KL. 10-16.:
 
NORD: alle fra og med have 101-126.
SYD: alle fra og med have 1-26.
Men alle har lov til at være med.
 
FÆLLESARBEJDE:
Her er nogle af opgaverne.
Hvad kunne du tænke dig at lave?
I parentes er nævnt, hvem der fra bestyrelsens er tovholdere på de enkelte opgaver/grupper.
 
1) Rødt festudvalgskur skal gøres klar til brug – såvel inde som ude (Malou & Anne)
 
2)Toiletterne skal vedligeholdes udvendigt og taget skal gødskes (Erik)
 
3) Bevoksningen på Kardinalgangen skal klippes (Michael & Jerry)
 
4) Borde & bænke skal slibes og lakeres (Bjørn)
 
5) Trillebøre skal pumpes
 
6) Samling af 9 x 3 meter stort telt som vi har fået som gave
 
7) Afrydning efter morgenmaden og arrangering af frokost
 
Bestyrelsen inviterer på morgenmad og frokost for de arbejdende!
 
Mange hilsner
Bestyrelsen,
10.6.2022
 
Læs mere om vores fællesarbejde.

LOPPEMARKED 2022 - SÅDAN GIK DET!

Læs mere og se fotos fra den store dag, lørdag  den 4. juni 2022.

KLIK her.

6.6.2022.

Uddeling af HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022

STORT TILLYKKE til de to prismodtagere af
HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022
der begge har modtaget de af bestyrelsen underskrevne prisbeviser sammen med en sommerfuglebusk som tak for deres gode indsats for haveforeningen og for fællesskabet.
Tillykke til Kasper og Allanbo.
Kasper får det for sit utrættelige engagement. Han stiller altid op og gør det med både en glæde og en iver, der er sjælden. Det er en fornøjelse at opleve. Så Kasper får det ikke for en specifik dåd, men for sig store generelle engagement.
Allan får det får sit egenhændige engagement, da han har lapper hullerne i vejen foran fælleshuset. Smukt tanke - og et dejligt engagement. Bestyrelsen sender en stor tak til jer begge (og du får selvfølgelig også din benzin-udgift dækket i den forbindelse).
Så bare find nye opgaver, vi har allerede underskrevne de næste beviser, så vi er parate! (Man kan ikke nominere sig selv, men gerne hinanden, men afgørelsen ligger hos bestyrelsen).
Lise er også med på fotoet herunder, selv om hun ikke har modtaget prisen (endnu...!), men det er Lise, der har kreeret den smukke grafiske illustration, der pryder beviset, så hun fortjener også at blive afbilledte her sammen med beviset - og de to første modtagere af prisen.
HIP HIP HURRA!
 
Mange gratulationer fra
Bestyrelsen, 5.6.2022
Fotos: Michael

HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022

"Du har vundet
HF PRØVESTENENS GYLDNE PRIS 2022
for uopfordret og frivilligt at have udført en god gerning for vores haveforening.
Det vil vi gerne sige dig tak for med dette bevis...."
 
BESTYRELSEN er ved at underskrive de nytrykte prisdiplomer for veludført dåd, der i morgen - om alt går vel - overrækkes til to kolonister, der hver har ydet en fin indsats for fællesskabet.
 
I fortiden har det også været en masse at beprise, men vi har valgt at sætte målstregen fra netop tidspunktet for den ene episode, der fører til den første overrækkelse. En anden overrækkelse giver i høj grad sig selv, men mere om det i morgen (eller senest på lørdag), når det afsløres, hvem der får haveforeningens første to frivillighedspriser.
 
Netop i overmorgen kan første del af præmieren fortæres til loppemarkedet.
 
Tak til Lise for at have kreeret prisbevisets flotte illustration.
 
Vores motto er, at glade givere styrker fællessabet. Prøv det!
Forandringen starter altid med dit eget engagement!
 
Mange hilsner fra Bestyrelsen 2.6.2022

HAVEUDLEJNING

Haveudlejning på søndag, den 5.6.22 kl. 10:

Have nr. 068 N pris kr. 23.669.13, der er løsøre for kr. 500.00 som køber ikke er pligtig til at aftage.

Mange hilsner fra bestyrelsen

31.5.2022

 

HAVEBYTNING

Have 026 S - kr. 32.705.30
 
Have 068 N - 23.669.13, der er løsøre for kr. 500.00, som bytteren ikke er bundet af.
 
Havebytning på søndag den 29.5. kl. 10.
 
Med hilsen fra Bestyrelsen
24.5.2022

NYT FRA BESTYRELSEN

Snart er der loppemarked… (se mere)

Der er smidt træ i containeren til køkkenaffald. Vi skal betale ekstra, når det smides ting og sager i containeren, der skulle have været andre steder. Det er ærgerlige penge, der kunne være brugt til noget andet og bedre.
 
Afvikling af trailerpark. Bestyrelsen mener det alvorligt. Fristen for fjernelse er stadigvæk 1. juni, hvis de ikke er fjernet inden da, tager vi affære. Desuden barsler vi med ideen om at anskaffe haveforeningens egen trailer, som medlemmerne kan bruge.
 
Fællesarbejdet er lørdag den 18. juni. (Se mere) Snart kommer en liste over arbejdsopgaverne som man kan tilmelde sig.
 
Der er sat opslag op i vores nye skilte om de 2 kommende byttehaver, der kan byttes i den kommende weekend.
 
Husk at tilbagelevere lånt kaffemaskine og elkoger fra fælleshuset efter brug, når de har været brugt til arrangement i teltet. Hvis det fortsat skal være muligt at låne ud af huset, kræver det at det bliver leveret tilbage hurtigere, for ellers er der andre, der mangler det i fælleshuset.
 
Bilparkeringen på fællesplænen er ved at gribe om sig. Det er kun tilladt at køre ind og læsse af. Fællesplænen er ikke til bilparkering.
 
Påskønnelse af frivilligt arbejde i haveforeningen. Bestyrelsen arbejder med at finde en særlig måde at kunne påskønne det frivillige arbejde som mange medlemmer påtager sig uopfordret. Det er vi rigtig glade for, det gør alting meget lettere for alle, så det vil vi gerne fremhæve på en særlig måde.
 
Læs referatet fra gårsdagens bestyrelsesmøde.
 
Med hilsen fra bestyrelsen,
23.5.2022

NYT FRA BESTYRELSEN:

Vi er desværre nødt til at forsøge at begrænse vores dagrenovation i disse dage, da vi har problemer med tømningen. Så prøv at holde lidt igen, indtil vi har fået afhentningen på plads igen, så det ikke vokser os over hovedet. Muligvis bliver vi nødt til at indlægge en ekstra gang fællesarbejde for at få ryddet krattet og buskadset ud til vejen langs Kardinalgangen, for bevoksningen har atter bredt sig ud på vejen, så det besværliggør afhentningen af dagrenovationen, der jo foregår med ekstra store biler.
 
Vi er blevet påbudt at få ryddet op i alle de hensatte trailere (både og anhængere), der står på vores område og især langs Kardinalgangen. Der står efterhånden mange, inklusiv de to, der er mere eller mindre overgroet af krattet. Flere har stået der i årevis. Vi beder om at de bliver flyttet inden 1/6, ellers sørger bestyrelsen for at de bliver bortskaffet. Flere af dem er med nummerplader - se fotos.
 
Toiletterne får en ekstra kærlig omgang i morgen, så de er klar til den nye sæson. Tak til Niller for altid at stille op så beredvilligt!
 
BYTPYT-genbrugshylden har opgivet ævred. Vi har fundet en ny, der snart bliver sat op. Men ellers gem sagerne til vores kommende loppemarked den 4.6. (Allerede i morgen afholder Sønderbro deres loppemarked, hvor vi selvfølgelig også er inviteret med).
 
Tak til Kasper for blomsterne som han har hængt op på hver side af kontorvognen. Det er ikke noget han har sagt til nogen. Vi anede faktisk ikke, hvem der stod bag. Det er bare en lillebitte ting, men vores liv bliver ofte kædet sammen af sådanne små ting. Tak for den lille ekstra omtanke, der gør den store forskel!
 
Bestyrelsen har kontortid i morgen, søndag kl. 10-11, og fremover bliver det kun denne ene 3. søndag i måneden, for der er kun få, der benytter sig af det. Men denne gang har vi hele tre byttehaver, der snart bliver slået op.
 
---
 
Heldigvis går det hele ikke op i alt det praktiske, for på vejen blev bestyrelsen overhalet af to skarpe politibetjente med håndjern (i plastik), politihund og det hele. De blev kørt rundt i et udrykningskøretøj i form af en trillebør. Fie var chauffør.
 
Bestyrelsen, 14.5.2022

INVITATION

MAD & MUSIK i det nye fælleshus.

Mandag den 9. maj kl. 17.

Det er ganske gratis.

Læs mere

EKSTRA: Nu også med LYRIK og SAXOFON!

 

 

STANDERHEJSNING & INDVIELSE AF NYT FÆLLESHUS

Fantastisk dag med STANDERHEJSNING og INDVIELSE AF NYT FÆLLEHUS. Det eneste jeg nåede at fotografere i dag var Dorrit & Sandy, og det giver også god mening, for jeg synes at de er indbegrebet af vores hygge og musik sammen. Jeg elsker, når de er med.
Utroligt fremmøde. Det må være en standerhejsning-rekord, jeg talte mere end 60. Jeg synes, at det er så utroligt det vi har sammen. Hurra for det - og Prøvestenen!
Der er stadig præmiegaver til flg.: MariaIrmaElsaTineJeanett, Lilian, MichelleSif, Malou & Miley. Der står en lille blomst og præmiepose til jer hver i det nye fælleshus. Præmiebeviset kommer jeg rundt med til jer.
 
Mange hilsner
Michael, have 5 NB
1. maj 2022
Foto: Sif, Rie, Kasper og Michael. Collage: Michael

INVITATION til STANDERHEJSNING

& Indvielse af nyt fælleshus, søndag den 1. maj kl. 10 & kl. 13.
"Der er et yndigt land" & "Noget om helte" afsynges på plænen, inden flaget sættes op. Den sidste bliver akkompagneret af Dorrit & Sandy på guitar & sang. Da formanden er ude at rejse, bliver det Bjørn, vores kasserer, der holder talen, før bestyrelsen er vært for morgenmad i teltet + en lille én. Ved 13-tiden gælder det indvielsen af det nye fælleshus, hvor der også synges, før der uddeles præmier til dem, der har medvirket i fotokonkurrencen DE BEDSTE HAVEFOTOS. Resultatet, i form af tre billedtavler, er blevet indrammet og ophængt i fælleshuset, hvor de kan beses. Malou, vores næstformand, holder tale, før musikken fortsætter på vores nye træterrasse uden for fælleshuset. Dorrit & Sandy spiller op. Der serveres kaffe, te og kage. Der vil også være mulighed for at smøre sig en runtenom, for dem der i mellemtiden er blevet sultne.
 
Med hilsen fra bestyrelsen, 23.4.2022

Årets første havebytning er udskudt én måned

Da havevurderingerne ikke er nået at blive klar, er årets første havebytning udskudt til 3. søndag i maj. Af samme grund bliver første haveudlejning heller ikke søndag den 8. maj, men i stedet søndag den 5. juni.

Med hilsen fra bestyrelsen,

21.4.2022 

Foto: Anne Bjørnebo Gøtterup

ÅRSKALENDER

Kig i Kalenderen, så du kan følge med i årets mange arrangementer:

1.5.: Standerhejsning & indvielse af nyt fælleshus

 4.6.: Loppemarked

18.6.: Fællesarbejde

          Fodboldkamp

16.7.: Musikfest

 6.8.: Festival

 

Mange hilsner

Bestyrelsen, 18.4.2022

NY TERRASSE OMKRING NYT FÆLLESHUS

Allerede i morgen er vores nye terrasse til det nye fælleshus færdig. Det er ud til siden mod Artillerivej og ned langs bagsiden. Det bliver spændende at se det helt færdigt. Tak til Kasper, der foreslog det, holdt møde med byggefolkene, opstillede budget for det - og har sørget for at det blev ført ud i livet. 

Bestyrelsen, 12.4.2022

TELT-reserveringer

Årets TELT-reserveringer er lagt ud her på hjemmesiden, så det er muligt at se, hvornår der er ledigt. Der er også en fysisk TELT-kalender nede på kontoret. Det er Malou og jeg, der er telt-ansvarlige. Så henvend jer på mail til os. Mailadressen står på TELT-siden, der er ved siden af Kalenderen her på hjemmesiden, hvor man kan se alle de øvrige arrangementer (og med links til de af dem, der er oprettet som FB-begivenheder).
Mange hilsner fra
Malou & Michael
12.4.2022

FANTASTISK!

Teltet er oppe.
Tusind tak for jeres store arbejdsindsats.
Hvor er det flot - og til stor glæde for os allesammen!
 
Mange taknemmelige hilsner fra
Bestyrelsen, 1. april 2022.

FÆLLESARBEJDE - LØRDAG DEN 18. JUNI 2022 KL. 10-16.

Flere har bedt om at få datoen i god tid.
I år er det:
NORD: alle fra og med have 101-126
SYD: alle fra og med have 1-26
men alle har lov til at være med.
Vi satte vores egen rekord for to år siden, da der dukkede så mange op at vi var ved at løbe tør for værktøj og maskiner.
Det er altid en effektiv blanding af unge og ældre, af gamle og nye havemedlemmer. Børn er selvfølgelig også velkommen sammen med deres forældre. Som sagt er der opgaver til alle, også for dem, der ikke er i stand til at lave det store, for der skal stadig brygges kaffe og laves frokost, så devisen er stadig, at alle kan være med. Det er ikke valgfrit, det er en af pligterne, når man har have. Bestyrelsen udarbejder en liste over alle de ting vi skal have klaret. Der er nok at tage fat på. Vi starter med kaffe/te, mens opgaverne fordeles - og senere er der også frokost.
Det plejer at være en både sjov og udbytterig dag, hvor der formes mange nye venskaber på kryds og tværs af haveskel. Sådan skal det også være, når nord og syd blandes.
Mange hilsner
Bestyrelsen, 31.3.2022.

MØD BESTYRELSEN

HF Prøvestenens bestyrelse anno 2022 fotograferet af Malou.
Bagest fra venstre mod højre: Erik, Anne, Michael og Bjørn.
Forrest er det Stig.
(Jerry blev også valgt som suppleant til bestyrelsen, men var forhindret i selv at være der).
Billedet blev taget i går efter generalforsamlingen uden for Christianshavns Beboerhus.
 
Med forårshilsen fra bestyrelsen
28/3/2022

STORSKRALDS-CONTAINER er bestilt

Fredag den 1. april får vi årets første storskralds-container - og det er ikke en aprilsnar. Som oftest kommer den meget tidligt om morgenen, men vi kan ikke fået noget eksakt tidspunkt.

HUSK generalforsamlingensøndag den 27. marts kl. 11-14 i Christianshavns Beboerhus. Det er samme dag som vi skal stille urene én time frem til SOMMERTID - så husk også det! 

Mange hilsner fra bestyrelsen.

25.3.2022

VAND & TOILET

Så er der åbnet for toiletterne

- og vand i haverne!

Mange hilsner

Bestyrelsen,

22.3.2022

NYT FRA BESTYRELSEN

Desværre er det ikke så enkelt at få sat en ny sektion på festteltet, for forhandleren fører det ikke længere. Bestyrelsen har i stedet fået anbefalet et andet firma, der har løse ekstra sektioner som næsten passer... spørgsmålet er bare om det er godt nok?

Snart er det tid til den årlige generalforsamling. Husk det er søndag den 27. marts kl. 11-14 i Christianshavns Beboerhus.

Standerhejsningen og indvielsen af det nye fælleshus er søndag den 1. maj. kl. 10.

Fællesarbejdet er lørdag den 18. juni.

Se datoerne for sæsonens forskellige arrangementer i kalenderen.

"Pølse Kjeld" har planet bag kontoret, hvor vi skal have lagt fliser og have vores nye affaldsplads, men der er også blevet planet, hvor vi plejer at have grøntcontaineren. 

Vi har lige fået sat en ny smart elektronisk lås på det nye fælleshus (nu skal vi bare finde ud af, hvordan den virker...).

Læs hele referatet fra mødet.

Mange spirende forårshilsner fra bestyrelsen, 13.3.2022

 

JYTTE KOMMER...

Jeg har en god nyhed.
Jytte kommer...
og tak til Ida, der endnu engang henter og bringer. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. august.
Her er et filmlklip fra Jyttes første besøg hos os i 2017.
Se årets festivallogo her.
 
Glade festivalhilsner
Michael, 5 NB
 
Jytte Abildstrøm i HF Prøvestenen i 2017 - og nu kommer hun igen!

Der er meget at glæde sig til.

Hvis du vil have det ind i kalenderen, for at være sikker på at der ikke kommer noget i vejen, så er vores Standerhejsning & indvielse af nyt fælleshus, søndag den 1. maj
Loppemarked, lørdag den 4. juni
Musikfesten II, lørdag den 16. juli sammen med Festudvalget (hvor Christian har sagt ja til at stå for lyden ligesom sidste år)
Festivalen, lørdag den 6. august
 
--- se også kalenderen -----
 
NB: Generalforsamlingen er søndag den 27. marts kl. 11-14 i Christianhavns Beboerhus.
 
---
 
Fotoet er fra havebogen. Men inde fra hvilket hus er det taget? Hvem kan gætte det?
 
20.2.2022

Konkurrencen: DE BEDSTE HAVEFOTOS

Tak til dem, der allerede har indsendt mange fine havefotos til konkurrencen. Der er kommet mange skønne motiver, der vil gøre sig godt på væggene i vores nye fælleshus. Men bliv endelig ved med at sende ind! Der skal bruges mange flere, så der er nogle at vælge imellem til de 2-3 billedtavler. Send dem på mail til micsvennevig@msn.com - så indgår de i konkurrencen. Meget gerne i så store formater som muligt, så de ikke bliver alt for kornede i gengivelsen. Her er det Michelle fra Syd, der bl.a. har indsendt disse stemningsmæssige fotos.  

Med hilsen fra dommerkomitéen:

Malou, Miley & Michael

18.2.2022

INVITATION FRA KREDS 1 - alle medlemmer er velkomne!

Bestyrelsen har modtaget følgende:
 
Kreds 1, 40 års jubilæum

Kære alle

Den 27. februar 1982 blev Kreds 1 stiftet ved et repræsentantskabsmøde. Eybert Madsen blev valgt som formand og Lars Andersen som næstformand. Derudover blev der valgt fem mere til bestyrelsen.

Dette er nu 40 år siden, og den nuværende bestyrelse har besluttet, at vi vil markere dette ved et åbent hus arrangement onsdag den 23. februar 2022 i kredsens lokaler på Egensevej 25, 2770 Kastrup.

Vi slår dørene op kl. 16 - 19, og der vil være lidt godt til halsen og maven samt mulighed for hygge og snak på kryds og tværs. Vi håber, at se mange medlemmer denne eftermiddag.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

 

--------------------

Foto: Michael Svennevig

Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra bestyrelsen:

Så er det snart tid til vores Generalforsamling. Indkaldelsen sendes rundt sidst på måneden.  Så sæt kryds i kalenderen, søndag den 27.3. kl. 11-14 i Christianshavns Beboerhus. Ja, I år er det en søndag, da vi helt ekstraordinært har fået lov til at være i Beboerhuset den dag. Læs referatet fra det seneste bestyrelsesmøde. Det ligger her på hjemmesiden. Der er mere om

-          Containeren

-          Strømstik på kontorvogn

-          Opsigelse

-          Ulovlige installationer af vand

-          Affaldssortering

Der er bestilt et elektronisk låsesystem til den nye fællesvogn – og åbningen bliver samme dag som flaghejsningen, søndag den 1. maj.  Se også opslag (herunder) om fotokonkurrencen DE BEDSTE HAVEFOTOS til udsmykning af væggen i den nye fællesvogn. Der er bestilt en ny sektion på festteltet. Bestyrelsen har bevilliget honorar til en lydmand, så vi kan afholde Musikfesten II, den 16. juli. Festudvalget stiller igen op.

Det er stadig vigtigt at bestyrelsen kan komme i kontakt med foreningens medlemmer på e-mail, og vi mangler stadig alt for mange mailadresser. Husk også at lade os vide, hvis du skifter mailadresse. 

Med hilsen fra bestyrelsen, 11. februar 2022.

Fra "Livets gang i HF Prøvekluden". Vores jubilæumshavebog fra 2019. Foto: Michael Svennevig.

Konkurrence: DE BEDSTE HAVEFOTOS

Vi skal have sat en masse havefotos op i vores nye fælleshus. Kig i gemmerne og send de bedste til os. Selv har jeg 1.700 fotos fra havebogen i farver, men måske ligger du inde med nogle nyere og endnu bedre? De skal være digitale og sendes til micsvennevig@msn.com  Vi laver 3 billedserier i plakatstørrelse til ophængning i det nye fælleshus, så de er klar til den store indvielse, den 1. maj 2022 til flaghejsningen. For det skal fejres!

Send de 5 bedste pr. have, så udvælger vi bedste – og de udvalgte ”vinder”-fotos bliver præmieret med forgyldte blomsterfrø til åbningen. 2 plakater er forholdt voksne fotos og den 3. er børnenes plakat, hvortil, der kan tegnes, males og dekoreres. Indsendte fotos og tegninger vil løbende blive offentliggjort her i FB-gruppen. Indsendelsesfrist er 1. april 2022.

Med hilsen fra dommerkomitéen:

Malou, Miley & Michael

11.2.2022

MENS VI VENTER PÅ FORÅRET.

MENS VI VENTER på at foråret vender tilbage og vi igen kan komme ud i haven, så er her lidt at varme sig på fra vores MUSIKFEST. Sif har fundet 5 film frem fra gemmerne. Her er den første med Maria-Leonores barnebarn Helena og veninden Gabriella, der synger Lukas Grtahams "7 years" akkompagneret af Christian. Men der er også optagelser med Kathrine & Christian, Svennevig & Sandy og Uffe & Co. Nyd dem alle HER. For det er ikke kun musik. Det er også billeder af liv og leben – og først og fremmest er det et udtryk for den store glæde og fællesskab som vi oplevede i Prøvestenen anno 2021. Det bliver skønt, når vi igen kan rykke ud i haven og gøre den kommende sæson ligeså varm og hjertelig som sidste sæson. Vi ses snart…                                       

4. januar 2022. 

Her er det Maria-Leonores barnebarn Helena og veninden Gabriella, der synger Lukas Grahams "7 years" akkompagneret af Christian. Men der er også flere optagelser. Tryk på linket i teksten her ovenfor og genoplev den varme stemning fra MUSIKFESTEN, hvor musik og fællesskab gik op i en højere enhed.

VINTER FORUDE

I løbet af de næste par uger lukkes der for vandet og toiletrengøringen ophører i overmorgen den 1. december, hvor toiletterne aflåses for vinteren. Containeren fjernes også i løbet af et par uger.
Ha´ en skøn vinter. Det bliver herligt, når forårssolen vender tilbage og al havelivet igen spirer frem. Så gælder det om at komme ud i haven igen.
Blomstermotivet opdagede jeg, da min nysgerrighed fik mig på besøg med rundvisning i en have i Nord, hvor jeg fik lov til at fotografere denne meget smukke blomst, der dekorerede hele bagsiden af havedøren. Kunstneren ønsker ikke sit navn nævnt, men har givet lov til at dele blomsten her.
Men måske ses vi allerede på søndag, for vi har fået en invitation:
---------------
JULEMARKED PÅ NOKKEN SØNDAG DEN 5.12. KL. 12-16
I år skal vi som noget nyt vise coronapas ved indgangen - ellers er alt ved det gamle. Jeg har som sædvanlig en bod med klassisk fyldt chokolade, Sørøverrom og Spansk kørvelsnaps. Snapsen er super både til kaffen og til frokost. Det står stadig hen i det uvisse om valnøddesnapsen bliver til noget i år….. Helle Aa. sælger alt hvad der kan syltes - masser af delikatesser og filtede indestøvler/sko. Benedicte er ny på markedet og sælger forskellige spil med H.C. Andersen-motiver og bøger og Edison, der er sømand, har lavet forskellige tovarbejder. Helle GH har igen lavet en hel unik keramik. I er meget velkommen - håber vi ses! Kærligst Lena
-------------
Mange varme hilsner
fra Michael/bestyrelsen, 29. november 2021
Tre af de glade præmiehavevindere sammen med formanden i Selskabslokalerne på Markmandsvej i baren til Præmiefesten 2021.
Vi havde hele midterbordet til Præmiefesten 2021. På scenen er det Jesper Lohmann, der underholder med Otto Brandenborg-sange fra "Tilløkke Otto". Efter maden var der dans til bandet Taxfree.

PRÆMIEFESTEN 2O21

Ved Præmiefesten i aftes, fik vi danset farvel til åres sæson. Vi fik taler, underholdning, god mad, live-musik og ikke mindst præmier. Vi var 24 fra Prøvestenen, der var med. Stort tillykke til vinderne. Se flere billederne fra den festlige aften her. Vinderne er:
Have 45 N: Lars
Have 39 S: Sussi
Have 17 S: Ninna
Have 151 N: Josephine
Have 43 S: Lise

NYT FRA BESTYRELSEN:

Det har været en fantastisk sæson.
Tak for det store engagement og det store fremmøde til både fester, arrangementer og generalforsamlingen i teltet.
Hvad angår vand, elektricitet og servicevogn, så læs mere i bestyrelsesreferatet her. Men det er vigtigt at understrege at vores Facebook-gruppe er en hyggegruppe, det er ikke et beslutningstagende organ. Det er stadigvæk bestyrelsen, der agerer med mandat fra generalforsamlingen. Så i henhold til beslutninger og referatet fra generalforsamlingen (se det her) skal vi stadig have budget til det vi vedtog på generalforsamlingen. Det gælder fx. også fliselægningen i teltet. Det er forslagsstillerne til de fremsatte forslag på GF, der skal rykke - og udarbejde budgetter, inden vi kan gå videre med det - også selv om det er vedtaget på GF, for det var under forudsætning af at der bliver udarbejdet et budget til hvert forslag. Bestyrelsen overvejer de indkomne budgetter, men de skal udarbejdes af forslagsstillerne. Det er ikke bestyrelsens opgave. Men vi har en ide til, hvordan det kan gøres lettere at gå til. Læs mere i referatet her.
Vi tør ikke løbe an på at vejret er godt nok til at vi kan holde vores næste generalforsamling i teltet, for det skal være inden udgangen af marts, og vi er ikke sikre på at vejret er med os til det.
Vi mangler nogle der kan lukke grøntcontaineren, så den kan blive afhentet og tømt. Er der nogen, der melder sig?
På lørdag er der fest for præmiehaverne. Stort tillykke herfra!
Mange efterårshilsner med tak for den forgangne sæson
fra bestyrelsen
28/10/2021
 
 

Formandens tale til FLAGSTRYGNING (uddrag) 2021

FLAGSTRYGNING  2021

INDEN VI GÅR I GANG VIL JEG BEDE ALLE DE TILSTEDEVÆRENDE OM SAMMEN AT HOLDE ET MINUTS STILHED, ET MINUT HVOR VI KAN HUSKE PÅ DEM VI HVER ISÆR HAR MISTET OG STADIG IKKE HAR GLEMT, MEN OGSÅ VÆRE GLADE OVER AT VI I DENNE SÆSON KUN HAR MISTET ÉT HAVEMEDLEM, NEMLIG KIM HANSEN FRA 079 N

MANGE TAK.

HVER GANG VI STÅR HER OG SKAL STRYGE FLAGET EFTER EN SÆSON, ER DET LIDT VEMODIGT, SÅ MARKERER VI EFTERÅRETS KOMME OG VI BEGYNDER SÅ SMÅT AT GØRE HAVERNE VINTERKLARE.

DE SIDSTE TO ÅR HAR FLAGSTRYGNINGEN VÆRET HOLDT PÅ ET MINIMUM PÅ GRUND AF CORONA PANDEMIEN, MEN I ÅR VENDER VI TILBAGE TIL MERE NORMALE TILSTANDE.

ÅRET DER ER GÅET, HAR VÆRET ET ÅR HVOR DER ER SKET MEGET, VI HAR HAFT HVAD MANGE MENER, DET BEDSTE LOPPEMARKED NOGEN SINDE, MED DELTAGELSE AF MEDLEMMER AF VORES NABOFORENINGER, MED MUSIK OG SANG, DORRIT OG SANDY VAR SOM SÆDVANLIG MED TIL AT SÆTTE STEMNINGEN I VEJRET MED DERES DEJLIGE SANG OG MUSIK.

 

Dette er bare begyndelsen... bagefter var der Bjørns thaisuppe med marinerede grillstegte kyllingestrimler, friskhakket chili, sukkerærter og bønnespirer. Dertil flüte. Det blev tilberedt på vores nye grillbord (doneret af Lena fra Nokken). Tak for en skøn sæson. Det er svært ikke allerede at længes efter den næste, når vi igen kan mødes i det grønne.

Mange varme hilsner fra bestyrelsen/3.10.2021
Fotos: Malou & Michael Svennevig.
Fotos: Malou & Michael Svennevig

NYT FRA BESTYRELSEN:

Her er referatet fra Generalforsamlingen i teltet.
 
Her er oversigten over bestyrelsen, hvor der er også er mailadresserne som vi kan kontaktes på, og der er også en liste over de øvrige, der er valgt til diverse poster og udvalg.
 
Glæd jer til flagnedtagningen på søndag, hvor der kommer nye boller på suppen. Eller rettere bliver det en helt ny suppe.
 
Mange hilsner
fra Bestyrelsen
/29.9.21

FLAGNEDTAGNING

Det er mærkeligt at det er allerede er på søndag, men det er det.
Der vil som altid være lidt at spise, en sang - og en skål!
Vel mødt til sæsonens sidste arrangement på fællesplænen.
 
Med hilsen fra bestyrelsen/26.9.2021
Tante Andante/Benedicte Riis optrådte til Generalforsamlingen, lørdag den 18. september 2021 i teltet.

PIZZA, MUSIK og GENERALFORSAMLING

Tak til Tante Andante/Benedicte Riis, der afsluttede generalforsamlingen med 3 af sine sange, og dermed også indviede vores nye smarte mini-anlæg, der sagtens kunne fylde hele det proppede telt. Der var et fantastisk fremmøde - og tak for alle de gode ideer og forslag som vi glæder os til at arbejde videre med. Det er skønt, når der er så stor tilslutning. Tak også til vores dirigent, Poul, der fik os igennem den meget lange, men gode generalforsamling. Dejligt var det også at afslutte med fællespizza. 

Den nye bestyrelse består af:
Bjørn Walther Knudsen (kasserer)
Erik Krabbe Andersen
Jerry Besa (suppleant)
Michael Svennevig
Anne Bjørnebo Gøtterup (suppleant)
Christian ("Stig") Bundgaard (formand)
Malou
 
Læs referatet fra generalforsamlingen.

Michael, have 5 NB/19.9.2021

Fotos: Michael Svennevig

GENERALFORSAMLING

Lørdag den 18. september kl. 11.00 i teltet.

Frugtpresning torsdag den 26. august fra kl. 16.

Sidste år kom de op til os, men I år skal vi ned til dem. Hvem vil med?

Michael, 21.8.21

FESTIVAL 2021

Læs mere om årets festival og lyt til den sang som Rubens Ballade (Ruben Engelhardt) har dedikeret til vores kolonihave. Der er fotos, film og lyd her.

Michael Svennevig, have 005 NB, 16.8.2021

ÆG & HÅB: Rubens Ballade (Rune Engelhardt) i HF Prøvestenen
MUSIKFESTEN, lørdag den 24.7.2021 i Prøvestenen. Her filmet af Irma Clausen.

MUSIKFESTEN den 24. juli 2021

FESTUDVALGET: Fantastisk eftermiddag og aften. Hvis Dorrit & Sandy og Festudvalget har mod på det, så synes jeg at vi skal gøre det til en fast sommerbegivenhed at vi inviterer vores musikalske venner, for det var en vidunderlig dag, men det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi så mange lægger et så stort arbejde i det. Læs mere her.

BRØD & KAGER FRA LAGKAGEHUSET: Maria fra RED MADEN dukkede op i teltet til Musikfesten og havde bragt en større forsyning med af brød, kager og grøntsager. Tak for at du endnu engang tænkte på os. Læs mere her.

MUSIKERNE: Dorrit & Sandy havde lavet den flotteste opstilling, under pavillonen lige uden for teltet, så musikken kunne nydes fuldt ud såvel inde som ude. Chileneren Christian sørgede for at alle havde den lækreste lyd... Læs mere her.

Fotos: Michael Svennevig

BYTTEHAVE

Have 079 N er til intern byt søndag d. 25-07-2021 kl. 10:00, prisen er 3.029,47 kr.

20.7.2021

Opladning af batterierne

Mens vi glæder os til at vi kan tage det nye fælleshus i brug, er der mulighed for at bruge den midlertidige opladningsstation, der er flyttet ind på byttereolen...

19. juli 2021.

KOMMENDE GENERALFORSAMLING

BLIVER LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER 2021 KL. 11.00 I TELTET PÅ DEN STORE PLÆNE. 

HVIS DER ER FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN, SKAL FORSLAGENE VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST D. 10. AUGUST 2021, ENTEN PÅ MAIL ELLER I POSTKASSEN VED KONTORET.

Bestyrelsen, 16.7.2021

 

 

Ses vi til MUSIKFESTEN, lørdag den 24. juli 2021 på plænen?

Så er der snart fest i Prøvestenen med masser af levende musik. 

Læs mere her & se Facebook-event.

Musikken er lagt i hænderne på Dorrit & Sandy og Svennevig, der har inviteret en masse musikervenner udefra.

Her er menuen som Festudvalget står for.

Ses vi lørdag den 24.7. kl. 14.00?
Dorrit & Sandy (fra havebogen) fotograferet af Michael Svennevig - er med til MUSIKFESTEN I PRØVESTENEN.

Seneste nyt fra Bestyrelsen og Festudvalget:

Rosenvinge, Christensen & Svennevig fotograferet af Lise Rønnebæk (fra sidste års festivalopvarmning) er med til MUSIKFESTEN I PRØVESTENEN - og til festivalopvarmningen.
Årets præmiehavevandring har fundet sted, hvor sidste års vindere har udvalgt de næste præmiehaver. Bestyrelsen har gået sin egen grønne rute og går rundt endnu engang. De der har fået brev fra os med påbud om at holde deres haver, skal huske at det ikke bare gælder om at slå græsset, men at hækkene også skal klippes. Til de der efterlyser strøm-opladningsmuligheder, etablerer vi snarest en midlertidig strømstation på en af byttereolens hylder, indtil vi kan tage det nye fælleshus i brug.
 
Til MUSIKFESTEN den 24.7. inviterer Festudvalget på Irish Coffee fra kl. 14. Mellem kl. 16-18, vil der være mulighed for at købe frikadeller og kold kartoffelsalat, så længe lager haves. Der vil være salg af øl, vand og vin. Læs mere her.
 
Husk at der er festivalopvarmning onsdag den 4.8. (offentliggøres om 14 dage) og at den store festivaldag hos os med besøg af Jytte Abildstrøm og en masse andre kunstnere er lørdag den 7. august kl. 12-21, hvor der i år er et ekstra stort program - også for børn. Se programmet her.
 
Mange hilsner
Michael, have 05NB/9.7.2021

Fodboldturnering 2021

Venskabsturnering med Sønderbro, hvor holdet fra Sønderbro spillede i det traditionelle dametøj, mens Prøvestenen havde ægte kvinder med på holdet, og var iført "kjole & hvidt". Vi var 11 fremmødte spillere, så vi spillede med udskiftning, for der var kun 5 på banen ad gang. Kampen varede 2 x 20 minutter. Jarmo var den retfærdige dommer og Rosa var holdkaptajn. Flemming blev bagefter ved præmieoverækkelsen kåret som Årets Spiller.
Tilråbene gjaldede ind over banen: "Sønderbro er de bedste.... til at fange heste!"
Sønderbro snød endnu engang ved at stille med tre ungdomselitespillere på holdet, så desværre tabte vi 5-15 til Sønderbro, men Prøvestenen var bagefter lige ved alligevel at hjemføre den nye flotte pokal, for pludselig var alle Sønderbro-folkene væk, og det var bare Prøvestenen, der sad tilbage og hyggede - og så den efterladte pokal. Så på den måde beviste vi alligevel at vi var de sejeste og dem, der holdt ud længst. Vi kæmper videre næste år! Tak for morgenmad og efterfølgende ristede pølser til Sønderbro - samt til alle de entusiastiske tilskuere både fra Sønderbro og Prøvestenen!

MUSIKFEST I PRØVESTENEN

Kom og nyd musikken på

Plænen i HF Prøvestenen,

lørdag den 24. juli 2021 kl. 14-21.  

Kom og spil og syng! 

Det har været så hyggeligt de sidste gange, hvor vi efter påskefrokosten, fødselsdagsfesten og loppemarkedet havde opfordret vores venner til at tage deres instrumenter med. Det er det samme vi gør denne dag, hvor det så blot er musikken, der er i centrum. Musikken har den magiske evne at den kan forbinde mennesker på kryds og tværs – og give fællesskab og sammenhæng på tværs af skel, alder og grænser. Så kom og nyd musikken, sådan som den blomstrer frem, når musikere fra nær og fjern finder sammen på Plænen i Prøvestenen. Gir du en tone, så giver vi et båt!  Se Facebook-begivenhed

Kærlig hilsen 

Dorrit & Sandy og Svennevig 

Så ankom vores nye fælleshus

Endelig efter 4 år lykkedes det at finde et egnet fælleshus.

Nu er det ankommet og stillet op, hvor det gamle stod.

Hip Hurra!

Mange hilsner

Bestyrelsen, 17.6.2021

FÆLLESARBEJDE - søndag den 20. juni 2021

Så er det tid til vores fællesarbejde - og det er i næste weekend - søndag den 20.6. kl. 10-16.
- og ikke den 19.6. som tidligere nævnt, for flere fra bestyrelsen skal på Kolonihaveforbundets konflikthåndteringskursus om lørdagen.
I år er det alle haver fra og med have 76 Syd og 76 Nord - til og med haverne 101 Syd og 101 Nord, men alle har lov til at være med. 
Sidste år satte vi vores egen rekord, da der dukkede så mange op til fællesarbejdet at vi var ved at løbe tør for værktøj og maskiner.
Det var samtidig en effektiv blanding af unge og ældre, af gamle og nye havemedlemmer. Som sagt er der opgaver til alle, også for dem, der ikke er i stand til at lave det store, for der skal stadig brygges kaffe og laves frokost, så devisen er stadig, at alle kan være med. Det er ikke valgfrit, det er en af pligterne, når man har have. Bestyrelsen udarbejder en liste over alle de ting vi skal have klaret. En tilbagevendende opgave er at klippe bevoksningerne hele vejen ned langs Kardinalgangen på begge sider. Men der er meget mere end det, så der er nok at tage fat på. Vi starter med kaffe/te, mens opgaverne fordeles - og senere er der også frokost.
Det plejer at være en både sjov og udbytterig dag, hvor der formes mange nye venskaber på kryds og tværs af haveskel. Sådan skal det også være, når nord og syd blandes.
Mange hilsner
Bestyrelsen, 13.6.2021.
 

VIGTIG PARKERINGSBESKED

Der er INGEN PARKERING onsdag den 16. juni på stykket fra Artillerivej og ind til Kardinalgangen, for vores nye fælleshus ankommer fra Fredericia og skal bugseres hen, hvor det gamle fælleshus før stod. Af sikkerhedshedsmæssige hensyn henstilles til at INGEN biler bliver parkeret fra tidligt onsdag morgen den 16. 6. og resten af dagen. Samtidig vil både dagrenovations-containeren, haveaffalds-containeren og den store sten ud mod Artillerivej blive fjernet, og kommer først tilbage, når huset er på plads.
 
Hilsen
Bestyrelsen, 13.6.21
Esther og Sonja synger til vores loppemarked i lørdags, den 5.6.21

HAVESALG

SØNDAG D. 06. JUNI 2021.

KL. 10.00 

HAVE NR. 019 S

PRIS: 0,- kr.

TOM HAVE

MVH Bestyrelsen/30.5.2021

Sidste nyt fra bestyrelsen

Vi har været et par stykker i Fredericia for at se på et NYT FÆLLESHUS, og det har vi besluttet os for at købe - og om 14 dage ankommer det. Endelig er det lykkedes.

I den kommende weekend er der LOPPEMARKED, lørdag den 5.6. kl. 10-16 (se tidligere opslag). Det er sat i Markedskalenderen og oprettet som Facebook-begivenhed.

FÆLLESARBEJDE er søndag den 20. juni (se oplaget længere nede på siden). I år er det alle haver fra og med have 76 Syd og 76 Nord - til og med haverne 101 Syd og 101 Nord, men alle har lov til at være med. Husk at der er mødepligt! Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. Mere om det senere....

Vores årlige FODBOLDTURNERING mod Sønderbro er søndag den 3. juli. Læs mere: Fodboldturnering

Igen i år kommer JYTTE ABILDSTRØM ud til os, lørdag den 7. august kl. 12-21, hvor det er 5. gang at der er FESTIVAL. Program offentliggøres den 1. juli. Læs mere.

Mange hilsner

Michael/Bestyrelsen, 30.5.2021

 

 

 

 

 

Seneste nyt fra bestyrelsen

LOPPEMARKED & FÆLLESARBEJDE & VENTELISTE

Lørdag den 5.6. kl. 10-16 holder vi vores årlige LOPPEMARKED. Så ryd op i gemmerne og kom hen på fællesplænen. Det koster ikke noget at have en stand. Ingen tilmelding - du kommer bare. Så glæd dig til en festlig loppedag den 5.6. Det plejer at være en herlig dag. Ligesom sidst inviterer vi også Nokken og Sønderbro med. Det er sat i Markedskalenderen og oprettet som Facebook-begivenhed.

FÆLLESARBEJDET er søndag den 20.6. kl. 10-16. Vi starter som altid med en kop te/kaffe, før vi går igang. Alle kan være med. Ud fra devisen, kan man have en have, kan man også være med til fællesarbejde. Der er både små og store opgaver. Det er ikke et tilbud, men en pligt. I år er det alle haver fra og med have 76 Syd og 76 Nord - til og med haverne 101 Syd og 101 Nord, men alle har lov til at være med. Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. Mere om det senere....

Vedrørende VENTELISTEN.

Det kan godt vare et godt stykke tid før ventelisten bliver åbnet, der er kun ca. 1-2 ledige haver om året og med omkring 25 på ventelisten, kan det have meget lange udsigter for de sidste før de får en have.

11.5.2021

 

Nøgler fundet

Hvem mangler disse 2 nøgler samt en låsemagnet forbundet i en knyttet lædersnor?

Fundet efter standerhejsningen, men fundstedet er lidt usikkert.

Kan afhentes på kontoret, hvor de ligger på bordet.

Michael/2.5.2021

Ventelisten

Det kan godt vare et godt stykke tid før ventelisten bliver åbnet, der er kun ca. 1-2 ledige haver om året og med omkring 25 på ventelisten, kan det have meget lange udsigter for de sidste før de får en have.

Stig/30.4.2021

 

Husk der er flaghejsning

søndag d. 2. maj 2021 kl. 10:00

på den store plæne.

Bagefter vil der være en tår at drikke.

Vel mødt.

STORSKRALDSCONTAINER

 
Til dem der ikke nåede at kom af med deres storskrald lige før påsken, enten fordi storskraldscontaineren var fyldt op eller man var på påskeferie, så bliver der en ny chance i den kommende weekend. Fredag d. 16. april 2021 kommer der en ny container til storskrald, der bliver hentet igen mandag d. 19. april 2021.
Der er også bestilt tømning af containeren til haveaffald, men det kræver at man viser hensyn og ikke parkerer bilerne så containerne ikke kan aflæsses/pålæsses, så derfor giv plads til renovationsselskabet der kommer og tømmer vores containere.
 
Mvh Bestyrelsen. 12-04-2021 

PÅSKE & containere

Så er det snart påske og derfor er der blevet opsat en container til haveaffald og kun haveaffald.
Onsdag d. 31. marts 2021 kommer der en container til storskrald.
HUSK at den ikke er beregnet til gamle plæneklippere, batterier, gamle dæk og fælge, gamle malerbøtter, toiletter, store møbler og den slags, miljøaffald skal man selv skille sig af med på en genbrugsplads.
Selvfølgelig skal storskraldet stables ordentligt så vi ikke ødsler med pladsen.
Containeren til køkkenaffald er åbnet og bliver tømt hver torsdag fremover.
Bestyrelsen håber, at alle vil hjælpe til med at flest mulige af medlemmerne får adgang til containerne.
God påske til alle.
 
Mange hilsner fra bestyrelsen /16.3.2021
------------------------------- 

AFLYSNING af GF!

!!! AFLYSNING !!!

På grund af smittefaren af covid-19 og den nye smittefarlige variant, samt regeringens nye restriktioner om afstand og hvor mange man må samles og at regeringen opfordrer til at man aflyser mest muligt omkring offentligt fremmøde, med den udmelding kan bestyrelsen ikke med god samvittighed afholde en generalforsamling.

DERFOR UDSÆTTES GENERALFORSAMLINGEN DER SKULLE HAVE VÆRET AFHOLDT D. 23. JANUAR 2021 INDTIL FORHOLDENE ÆNDRER SIG.

Bestyrelsen beklager, men kan ikke handle anderledes, da sikkerheden for medlemmerne betyder alt.

Aflysningen vil blive annonceret både i Facebook-gruppen og på haveforeningens hjemmeside.

Alligevel bedes alle medlemmer være med til at sprede budskabet ud til de medlemmer man møder og kender, at generalforsamlingen er aflyst/udskudt.

Mvh bestyrelsen. 06-01-2021 

Sidste nyt fra Bestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes på grund af coronasmitten i ændret form, d.v.s. AT DER KUN MÅ MØDE ÉN PERSON PR. HAVELOD og at deltagerne i generalforsamlingen skal sidde i ”biografopstilling”, dette er sundhedsstyrelsens anbefalinger for større forsamlinger, som bestyrelsen følger. Der skal bruges mundbind når man ankommer og går. Mundbind er ikke påkrævet, når man sidder ned, men hvis man skal f.eks. på toilettet eller hente drikkevarer, skal mundbind bruges.
 
Vi har været i kontakt med ALICE for at høre vedr. de nye restriktioner, og de regner fortsat med at kunne lægge hus til vores Generalforsamling
 
LØRDAG den 23. JANUAR 2021 kl. 11.00
i musikspillestedet ALICE
ved Sankt Hans Torv, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
 
Men kom i god tid, da det tager ekstra tid at komme på plads.
 
Ved indgangen vil vi sørge for (ligesom sidste år) at få jeres seneste mailadresser, da det efterhånden er blevet for dyrt og for tidskrævende at udsende mødeindkaldelsen/dagsordenen pr. brev til dem, der i forvejen har en mailadresse. Så husk derfor at give kassereren besked om det, når du får ny mailadresse. (Mailadressen til kassereren finder du her på hjemmesiden).
 
Vi ses den 23.1.21 i ALICE
 
PS: Vedr. de seneste indbrud i SYD, så husk at melde det til formanden, hvis uheldet er ude, for vi samler episoderne sammen og underretter politiet, så det kommer med i deres statistik for området. Det er vigtigt at få dokumenteret! 
 
Mange hilsner fra
Bestyrelsen, 8.12.2020
 
--------------------------------------
 
 
Mange hilsner fra
Bestyrelsen, 8.12.2020
 
-------------------------------------- 

FRA ALLE OS TIL ALLE JER

Der er i dag blevet lukket for vand og toiletter.

Containeren til husholdningsaffald er blevet aflåst, så ingen fremmede udnytter den og containeren til haveaffald bliver fjernet og vil først komme tilbage til foråret.

Bestyrelsen vil ønske alle haveforeningens medlemmer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

Bestyrelsen, 6. december 2020

 

-------------------------------------------

Vedr. Lovliggørelse af kolonihavehuse i Københavns Kommune

Fra Kolonihaveforbundet har vi fået dette:

Kære formænd og bestyrelser

For god ordens skyld fremsendes nedenstående pressemeddelelse fra overborgmester Frank Jensen som blev lagt ud i går den 8. oktober 2020. Kreds 1 vil gerne sikre sig, at samtlige foreninger bliver bekendt med situationen.

"I mere end 100 år har kolonihaverne været et fristed for rigtig mange københavnere, og der er et stort lokalt fællesskab i de små, grønne foreninger rundt om i byen. Kolonihaver skal være økonomisk realistisk for alle dele af befolkningen.

Men mange kolonihaveejere har stået i en vanskelig situation siden Bygningsstyrelsen i 2017 vurderede, at kolonihaver i hele landet skal have en byggetilladelse for at være lovlige.

Kolonihaverne skal gøres lovlige, og det kan indebære alt fra krav om brandsikkerhed til håndtering af spildevand. Flere kolonihaveejere er forståeligt nok bekymrede for om det vil få store konsekvenser for dem at blive mødt af bureaukrati og krav.

Min holdning er klar: Lovliggørelsen må ikke gå udover vores kolonihaver!

Derfor har jeg her til aften foreslået mine kolleger i Borgerrepræsentationen, at vi politikere træder ind og beder forvaltningen lave et konkret forslag til, hvordan lovliggørelsen kan ske, så der er mindst muligt indgribende overfor kolonihaveejerne. Jeg er glad for, at der er opbakning.

Vi skal finde en løsning, og vi skal finde den hurtigst muligt. Så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i. Systemet må ikke blive for rigidt!"

Ja det bliver så spændende, hvad næste skridt bliver. Kredsen vil selvfølgelig melde ud, så snart der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand

Kolonihaveforbundet 

Kreds 1, Hovedstaden Syd

10.10.2020 

ÅRETS SIDSTE STORSKRALDSCONTAINER & FLAGNEDTAGNING

Den sidste storskraldskontauler ankommer

FREDAG DEN 2. OKTOBER

og bliver fjernet igen 

MANDAG DEN 5. OKTOBER.

Alle skal huske at give plads så vi kan få stillet containeren op ved siden af grøntcontaineren.

Dagen før,

SØNDAG DEN 4. OKTOBER kl. 12.00

har vi flagnedtagning. Det kommer til at foregå ligesom flaghejsningen:

med afstand, afspritning og med lidt vådt til ganen. Der er ingen spisning!

Hilsen Bestyrelsen, 25.9.2020

Æbler fra haven, klar til presning. Fotos: Michael Svennevig

PRESNING AF ÅRETS FRUGT

Frugtpresning på fællesplænen.

Tak til Sanne, Erik & Dorte fra Sønderbro Frugtpressegruppe (på billedet herunder er de de to sidstnævnte), der stillede det hele op og riggede klar til Prøvestenens første frugtpresning i tirsdags. Rygtet siger at de kommer tilbage!

Jeg fik 5 liter presset saft ud af havens æbler (tilsat en pose økologiske gulerødder). Men selv om æblerne så røde og saftspændte ud, blev smagen alligevel overtrumfet af de vilde æblers saft nede fra Kardinalgangen. De så ud af absolut ingenting, men de gav den bedste smag i presset tilstand. Så der kan man bare se! 

Michael, have 5 NB - 17.9.2020

Erik & Dorthe fra Sønderbro Frugtpressegruppe foran teltet på fællesplænen i Prøvestenen. Foto: Michael Svennevig.  

Rotter

Vi har desværre lige som resten af København konstateret usædvanligt mange rotter i år.  Vi har kontaktet kommunen/skadedyrskontrollen og afventer svar derfra om hvordan vi/De kan håndtere dette problem.  Vi har i forvejen 10 giftdepoter placeret forskellige steder i foreningen. 

Mvh Bestyrelsen 06.09.2020 

Sådan gik det!

Jytte Abildstrøm i HF Prøvestenen - fotograferet af Majka Bjørnager.

Festival for 4. gang i HF Prøvestenen.

Læs mere her, hvor der er links til fotos, lyd og video fra dagen. 

Prøvestenen i Amagerbladet!

Abildstrøm er æresgæst til festival i haveforening

Se artiklen her 
- og læs mere om festivalen her på hjemmesiden

Nyheder fra Kolonihaveforbundet - august 2020

Kære haveforeninger
Vi håber, I nyder den danske sommer og får slappet af. På forbundskontoret har vi stadig kollegaer, der er på ferie, men telefoner og mails bliver besvaret som normalt.

Ja/nej til Havebladet
Vi oplever af og til at medlemmer ønsker at afmelde sig Havebladet for i stedet at læse det digitalt. Det er nu muligt, så når I opretter et nyt medlem i Foreningsportalen, vil I kunne se en boks kaldet "Haveblad" på siden med medlemmets navn og adresse. Boksen er automatisk sat til at sende bladet, så hvis medlemmet ikke ønsker at modtage det, skal I klikke fluebenet væk. De nuværende medlemmer kan selv gå på Foreningsportalen og fjerne fluebenet. Det gør de under "oversigt", "ændre e-mail og/eller password". På linket nedenfor findes en login-guide til Dialognet, som også viser, hvor Foreningsportalen ligger:
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/

Sådan går det med medlemsundersøgelsen
Medlemsundersøgelsen har været i gang i lidt over 3 uger nu, og det går rigtig godt.
Hver 6. medlem har besvaret spørgeskemaet og især medlemmer fra kreds 1, 2, 3, 12 og 19 har høj svarrate. Vi håber, at I fortsat vil opfordre medlemmerne til at besvare spørgeskemaet, så flest mulige kan få indflydelse på, hvordan vi kan være et bedre forbund i fremtiden. Medlemmerne kan både besvare skemaet digitalt eller printe det ud til besvarelse i hånden. Begge muligheder ligger på hjemmesiden. På forsiden af hjemmesiden er der et billede, der sender dem direkte til rette side for medlemsundersøgelsen.

Når medlemmerne skal sælge kolonihaven

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale med OBH-gruppen, som udarbejder besigtigelsesrapporter af kolonihavehuse. Det er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om vedkommende vil benytte sig af ordningen. En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen. Vedhæftet mailen med nyhedsbrevet er også et dokument om OBH-gruppens tilbud.

Her er teksten fra det vedhæftede dokument:

Skal du sælge dit kolonihavehus? - Så kan det være en god ide at få udarbejdet en besigtigelsesrapport Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Dog kan sælger ifølge huseftersynsordningen slippe for det 10-årige mangelsansvar, hvis han/hun har udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt afgivet et tilbud til køber om at betale for halvdelen af en ejerskifteforsikring. Det er dog langt fra alle forsikringsselskaber, der vil forsikre kolonihavehuse – enten fordi de generelt ikke tilbyder det til kolonihavehuse, eller fordi de vurderer, at standen på det konkrete hus er for dårlig. Bl.a. derfor er huseftersynsordningen sjældent relevant for kolonihaver. Hvis du som sælger ikke kan opnå en ejerskifteforsikring på grund af husets stand, eller hvis du af andre grunde ønsker en beskrivelse af husets tilstand, kan du i stedet vælge at få udarbejdet en besigtigelsesrapport fra en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige er en neutral part, som gennemgår huset fra top til tå og beskriver husets stand. Vær opmærksom på, at der IKKE er tale om en vurderingsrapport, da vurderingsrapporterne har et helt andet formål. En vurderingsrapport kan derfor IKKE bruges til at fastslå husets tilstand. Hvem er det relevant for En besigtigelsesrapport er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har efterhånden en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om de vil benytte sig af ordningen. En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen. Fordelene er: • Køber kender detaljerne omkring husets stand • Handlen foregår på et oplyst grundlag, hvilket giver færre tvister Hvad koster det ? En besigtigelsesrapport koster pt. 4.400 kr. Prisen er inkl. moms, kørsel og gebyrer for indberetning til Staten, og er beregnet på baggrund af gældende BBR-meddelelse for huset eller det af ejer oplyste areal. Priserne gælder uanset størrelse på huset og i hele landet. Bestil din besigtigelsesrapport hos OBH-Gruppen og få en tryg handel Kontakt OBH og få rådgivning til hvilket huseftersyn der passer præcist til dit hus. Husk at oplyse, at du er medlem af Kolonihaveforbundet, hvis du skal have adgang til vores priser. Læs mere om OBH Rådgivende Ingeniører på www.obh-gruppen.dk 

 

Nyheder fra Kolonihaveforbundet - august 2020 

MEDLEMSUNDERSØGELSE

Kolonihaveforbundet vil gerne lære os bedre at kende, og høre hvad vi tænker om og ønsker for Kolonihaveforbundets fremtid. Derfor laver de nu en medlemsundersøgelse, som de håber at mange af os vil deltage i.

De skriver:

Nu er den store medlemsundersøgelse igangsat.

Den er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august.

Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.

Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan de tilgå undersøgelsen via følgende link:

https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha

Vi håber, I vil lægge linket på jeres hjemmeside, Facebookside og/eller anden kanal, I kommunikerer med medlemmerne på, så de alle får muligheden for at fortælle, hvad de ønsker sig for Kolonihaveforbundets fremtid.

Det er også muligt, at lade medlemmer udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/

Derefter kan I enten scanne det besvarede skema sende det til os via mail på it@kolonihave.dk eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende dem med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev.

På forhånd tusind tak for hjælpen.   

KUNST I TELTET. KLAR TIL FESTIVAL.

KUNST I TELTET. KLAR TIL FESTIVAL.

Læs mere her:  FESTIVAL 2020 

FESTIVALOPVARMNING

Tirsdag den 4.8. kl. 16-19 besøger radiodokumentaristen Torben Brandt vores haveforening og madkunstneren Madame Garborg disker om med en større kolonihaveanretning. Læs mere.

Michael, Have 5 NB, 12.7.20 

GENBRUGSSTATION & FESTIVALNYT

Foto: Michael Svennevig
  • Kørsel til genbrugsstationen
  • Festivalarrangementer i Prøvestenen
Erik og jeg kører et par ture til genbrugsstationen på mandag den 13. juli fra ved 11-tiden, hvor man kan komme ned og aflevere det personligt ved traileren ved fælleshuset. Det er kun for dem, der ikke selv har bil og mulighed for at komme ud og aflevere det.
 
Sæt kryds i kalenderen den 4.8. og 8.8., hvor der er festivalarrangementer i Prøvestenen. Ja, i år er det udvidet til hele 2 arrangementer. Først et opvarmingsarrangement (offentliggøres på mandag) og bagefter det traditionelle besøg af Jytte Abildstrøm og en masse andre. Se mere her.
 
Mange hilsner fra Michael, have 5 NB, 8.7.2020. 

Sidste nyt fra bestyrelsen:

HVEM ejer disse CYKLER?
 
Vi kørte tre læs på genbrugsstationen i går eftermiddag, så læg mærke til, hvor smukt det er blevet flere steder i haveforeningen, hvor der ikke længere står køleskabe, brugte malerbøtter, udtjente cykelvrag, ubrugelige betonklumper og et dødt hængekøjestativ, kasserede euro paller samt gamle defekte plastikdele fra borde og stole m.m. Tak til Per for lån af traileren.
 
Det klart at uorden genererer endnu mere uorden. Det skal vi være bedre til at holde nede. Det vil vi forsøge - vi håber at I vil hjælpe med det!
 
Der er tre cykler i Nord fundet ved containeren ved Rema1000-udgangen. De er stadig brugbare eller kan i hvert fald blive det, men hvem ejer dem?
 
De har stået der længe, så hvis ingen ejermænd melder sig, ryger de med i næste ombæring. Vi har også talt om at måske kunne tilbyde at tage de billøse medlemmers ting med på fylden næste gang, sådan så man selv kommer og afleverer det ved bilen, umiddelbart inden vi kører afsted, Men ikke noget med bare at stille det. Ikke flere bunker rundt omkring i haveforeningen. Det er bare en ide, men det kunne måske være en måde at komme det i forkøbet på.
  
HVEM ejer disse CYKLER?
Kardinalgangen EFTER fællesindsatsen

SÅ FLOT BLEV DET!

Så er festteltet klart til 2020.

Ros fra formanden efter den flotte indsats og det overvældende fremmøde til fællesarbejdet i lørdags, hvor vi for første gang var næsten 30 fremmødte:

"Tusind tak til de virkelig mange energiske medlemmer af haveforeningen der mødte op til fællesarbejde i dag. Det var dejligt at være sammen med jer og sikken I gik til den, de energiske medlemmer fik dagens arbejde til at se legende let ud, uanset hvor man lagde energien. Kardinalgangen blev ordnet, endda på begge sider, området omkring affaldscontaineren blev shinet op, hækken ved kontoret klippet og formet, selv de tornede grene langs cykelstien på Artillerivej blev klippet så cyklisterne ikke længere risikerer at blive forrevet. Området ved nedgangen ved Rema 1000, blev nænsomt ordnet, så området kommer til sin ret med alle de flotte blomster. Og ikke mindst en super tak til alle de der svedte tran ved at sætte sider på vores festtelt, nu ligner det et rigtigt festtelt. Bestyrelsen siger mange tak og opfordrer alle dagens deltagere til at give sig selv et skulderklap, I er virkelig seje.

Hilsen fra Stig, Michael, Lise og Erik."

Her er fotos af det flotte resultat. 

Kardinalgangen EFTER fællesindsatsen

FØR OG EFTER FÆLLESARBEJDET

Så flot blev det EFTER fællesarbejdet.

Her er nogle af vore arbejdsopgave til på

lørdag den 13.6. kl. 10-16.

Vi skal have slået græs på begge sider af Fælleshuset, klippet hækken ved kontoret, have beskåret og klippet langs Kardinalgangen m.m.

Vi starter som altid med en kop te/kaffe, før vi går igang. Alle kan være med. Ud fra devisen, kan man have en have, kan man også være med til fællesarbejde. Der er både små og store opgaver. Det er ikke et tilbud, men en pligt. I år er det alle haver fra og med have 51 Syd og 51 Nord - til og med haverne 75 Syd og 75 Nord, men alle har lov til at være med. Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. 

Se billederne her på hjemmesiden, af hvor flot det bliver EFTER fællesarbejdet. 

NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA BESTYRELSEN;

Kunst på toilettet i Nord (se foto)

Loppemarked

Fællesarbejde.

Vores galleri-toilet har døgnåbent (bare du husker koden).

Lørdag den 6.6. kl. 10-16 holder vi vores årlige LOPPEMARKED - med corona-afstand. Så ryd op i gemmerne og kom hen på fællesplænen. Det koster ikke noget at have en stand. Ingen tilmelding - du kommer bare. Så glæd dig til en festlig loppedag den 6.6. Det plejer at være en herlig dag.

Ugen efter er der FÆLLESARBEJDE, lørdag den 13.6. kl. 10-16. Vi starter som altid med en kop te/kaffe, før vi går igang. Alle kan være med. Ud fra devisen, kan man have en have, kan man også være med til fællesarbejde. Der er både små og store opgaver. Det er ikke et tilbud, men en pligt. I år er det alle haver fra og med have 51 Syd og 51 Nord - til og med haverne 75 Syd og 75 Nord, men alle har lov til at være med. Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. Mere om det senere....

Sommerhilsen

Michael, 21.5. 2020 

LIVET BLOMSTRER I KOLONIHAVEN

Mens vi glæder os til den kommende festival, er der god grund til at glæde sig over den nyeste anmeldelse af havebogen Livets gang i HF Prøvekluden, der netop er offentliggjort:

”Haven er et frirum i mere end én betydning. Fri, fordi vi er ude af vores indklamrende huse. Og fri, fordi vi bliver os selv i pagt med naturen. Ja, så højstemte tanker melder sig ved læsning af Michael Svennevigs bog Livets gang i HF Prøvekluden – En hyldest til kolonihaven."

Læs hele anmeldelsen.

Michael, Have 5NB, 14.5.20 

NYMALEDE TOILETTER

Indvielse af de nymalede toiletter i Nord. 

Det er bestyrelsen, der har svunget penslerne.

Her er det Marie og Sølve fra Nord på fotoet.

Marie forslog at vi også skulle have et billede op. 

Mere om det senere.

 

Michael/Bestyrelsen, 9.5.20 

GRUS I BAGERIET

Så er der kommet grus i bunden af festteltet, for at undgå at det bliver mudderpløre, når det regner. Nu mangler der bare at det skal stampes. Frederikke og Viktoria gik straks igang med at lave kager i byens største sandkasse, og fik vist en hel god forretning ud af det.  Dejligt var det også at et par af de nye var med. Det er den bedste måde at komme ind i fællesskabet på.

Michael/Bestyrelsen, 9.5.20. 

Flaghejsning og generalforsamling

Søndag d. 3. maj 2020 kl. 10:00 vil bestyrelsen gennemføre Flaghejsningen i en reduceret udgave. Der vil IKKE som sædvanligt være fælles morgenbord, men blive opsat lidt drikkevarer på adskilte borde i behørig afstand af hinanden på fællesplænen, så vi kan respektere de udstukne retningslinjer om afstand i denne Coronatid.
På trods af denne i øjeblikket meget ulyksalige og kedelige situation, håber bestyrelsen alligevel at der vil dukke medlemmer op til flaghejsningen og på denne måde vise sammenhold, vi har gudskelov en stor græsplæne at at være sammen, men alligevel spredt på. På gensyn på søndag.
 
Vedr. Generalforsamlingen, så afventer bestyrelsen de kommende udmeldinger fra regeringen, inden vi beslutter noget og sætter en ny dato.

 

Bestyrelsen, 29.4.2020 

Vedr. haveforeningens affaldscontainer

Torsdag d. 23. april 2020 kom en kedelig og oprørende henvendelse fra Remondis, det renovationsfirma som tømmer haveforeningens affaldscontainere, det gjaldt den vippecontainer som vi har til køkkenaffald, henvendelsen gjorde mig dybt skuffet, chokeret og meget ked af det, da chaufføren tømte containeren som er beregnet til køkkenaffald, småt brandbart, væltede bogstaveligt talt pis og lort ud af containeren.

En eller anden havde tømt en toiletspand i containeren, en toiletspand der havde indeholdt det der naturligt skulle have været i vores toiletter, desværre fik chaufføren noget af det over sig, hvorfor det er naturligt at han klagede.

Jeg blev naturligvis meget oprørt over det skete og troede ærlig talt ikke at nogen kunne finde på den slags, men tilsyneladende kan også den slags ske, i øvrigt indeholdt containeren også metalskrot, malerbøtter og del af en tagrende, hvilket betyder, at prisen for tømningen af containeren bliver meget dyrere.

Derfor understreges det på det kraftigste, at containeren kun er beregnet til småt brandbart, køkkenaffald, sammenfoldede papkasser o.l.

TING SOM MALERBØTTER, BYGGEMATERIALER, ISOLATIONSMATERIALER, DÆK OG FÆLGE, ALT DER IKKE ER SMÅT BRANDBART, ØLDÅSER BRÆNDER IKKE DE SMELTER OG GIVER PROBLEMER, ALLE DEN SLAGS TING HAR INTET AT GØRE I CONTAINEREN OG KAN MEDFØRE, AT VORES KONTRAKT MED RENOVATIONS SELSKABET BLIVER OPSAGT, SÅ ALLE HENSTILLES AT RESPEKTERE HVAD CONTAINEREN ER BEREGNET TIL, ELLERS KOMMER DET TIL AT GÅ UD OVER ALLE, OGSÅ DEM DER FØLGER REGLERNE.

Bestyrelsen, 26.04.2020 

STORSKRALDS-CONTAINER

Der kommer container til storskrald onsdag d. 8. April 2020

Den bliver hentet igen tirsdag d. 14. April 2020

 Men der må selvfølgelig ikke smides elektronik, gamle plæneklippere, gamle ovne, bildæk, fælge, malerbøtter, kemiske materialer, oliedunke, store møblementer, køleskabe, al den slags skal man selv skaffe sig af med.

Lad nu være med at overfylde containeren, skulle én container ikke være nok, kommer der nok én mere og husk, at din nabo i haveforeningen sikkert også har noget storskrald de gerne vil af med, det er jo ikke alle der har bil og derfor selv kan køre sit storskrald væk.

Containeren til haveaffald vil også forsøgt blive tømt inden påske, så brug containerne med omtanke.

God påske til alle medlemmer.

mvh Bestyrelsen

6. april 2020 

JYTTE ABILDSTRØM i HF Prøvestenen

Jytte Abildstrøm fotograferet i HF Prøvestenen af Lena Gemzøe under festivalen MØD VERDEN, 2019.

Egentlig var det en overraskelse som jeg havde glædet mig til at afsløre på generalforsamlingen, men eftersom den er udskudt, så sker det her.

Vi får endnu engang besøg af Jytte Abildstrøm på den kommende festival til august, så sæt kryds i kalenderen lørdag den 8. august. 

Læs mere her.

Michael, Have 5 NB (23.3.20) 

Aflysning og udskydelse af GENERALFORSAMLINGEN

På det akutte bestyrelsesmøde torsdag d. 12-03-2020 blev situationen omkring Corona-virussen, regeringens udmeldinger og Kolonihaveforbundets anbefalinger, om at undgå forsamlinger og nedlukning af Danmark i øvrigt, i forsøget på at hindre spredning at virussen, diskuteret indgående.

I dag kl. 13:30 blev bestyrelsen kontaktet af Christianshavns Beboerhus hvor generalforsamlingen skulle afholdes, med den besked, at Christianshavns Beboerhus lukker ned fra i morgen fredag og indtil videre.

På den baggrund blev det besluttet at aflyse og udskyde den årlige generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 21. marts 2020 indtil videre.

Bestyrelsen følger nøje situationens udvikling og vil når igen det er muligt og sikkert, indkalde til ny generalforsamling med det varsel der kræves, på generalforsamlingen d. 21. marts 2020, ville bestyrelsesmedlemmerne Michael Svennevig og Per Christensen være på valg, de fortsætter indtil den ordinære generalforsamling kan afholdes, som fungerende bestyrelsesmedlemmer, Formand Christian S. Bundgaard som også har valgår, fortsætter som fungerende formand.

 Vurderingsudvalget som er på valg hvert år, fortsætter også som fungerende vurderingsudvalg.

Medlemmerne opfordres til at orientere hinanden om aflysningen af generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke i rette tid kan informere medlemmerne via breve.

Samtidigt opfordres alle medlemmer til at udvise forsigtighed, undgå større forsamlinger og i øvrigt tage de forholdsregler der skal til for at passe på sig selv og deres familier for at undgå smitte, lytte til regeringens beslutninger og anvisninger, så vi undgår for mange smittede medlemmer.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med denne opståede situation, kan der rettes henvendelse til formanden på mail: formandhfproevestenen@gmail.com, mailen vil blive læst hver dag og indlæg vil blive besvaret hurtigst muligt.

Bestyrelsen fortsætter deres arbejde og vil være i forbindelse med hinanden både pr. mail og pr. telefon og sørge for at haveforeningens administrative arbejde fortsættes uanset denne for os alle ubehagelige situation.

Formand Christian S. Bundgaard, 12.3.2020

 --------------------------------------------------------

  

Indkaldelse Generalforsamling

Alle indkaldelser til generalforsamling er nu sendt ud, både pr. post samt mail.

Har du ikke modtaget din pr. mail, har vi ikke din mail adresse. Send en mail til Rie på kasserermailen (se under bestyrelsesoplysninger), så sender jeg den gerne til dig ifald du ønsker det. Du kan også se indkaldelsen  her (som PDF) sammen med de indkomne forslag, der desværre ikke er blevet sendt rundt til alle.

Mvh Rie Broager 19-02-2020

(opdateret med link den 29.-02-2020) 

NYT FRA BESTYRELSEN

 
Husk at sætte kryds i kalenderen
og kom og gør din stemme gældende til
 
GENERALFORSAMLINGEN,
lørdag den 21. marts 2020 kl. 11
i Christianshavns Beboerhus.
 
 
Se den foreløbige kalender for 2020:
 
 
21.3.2020: Generalforsamling kl 11 i Christianshavns Beboerhus
 
3.5.2020: Standerhejsning kl. 10
 
10.5.2020: 1. haveudlejning kl. 10
 
6.6.2020: Loppemarked kl. 10-16
 
13.6.2020: Fællesarbejde (1. gang) kl. 10-16 + Spiseklubben Prøven
 
8.8.2020: Festival kl. 11-21
 
22.8.2020: Fællesarbejde (2. gang) kl. 10-16
 
*
 
Flere har spurgt til Policenummeret på foreningens brandforsikring.
Hele policen er tilgængelig her på hjemmesiden.
 
*
 
Michael, 3.2.2020 

Sæsonens sidste arrangement...

I weekend fik vi taget teltet ned. Eller det vil sige, at selve jernkonstruktionen blev stående sammen med den øverste top, men resten blev pillet ned, vasket, tørret og rullet sammen og sat ind på handicaptoilettet, så det kan stå i ly og læ til sæsonen begynder igen. 

  

  

 

  

Vi var 11 stykker, der tog fat. Dejligt at se at også et par yngre var med. Det var glædeligt, for jeg havde frygtet at der ikke var kommet et øje, men sådan gik det heldigvis ikke. Men det er selvfølgelig også lettere at få folk samlet, hvis vi får gjort det inden foreningen bliver helt vinter-affolket.

Michael/Bestyrelsen, 5.12.2019 

FIN BOGANMELDELSE

af vores havebog i november-nummeret af GRØNT MILJØ.

LÆS MERE OG SE DEN HER

SIDSTE NYT - vedr. det manglende vand!

Det er her fredag kl.15:30 lykkedes undertegnede og Willy sammen med Københavns Kommune at finde problemet angående det manglende vand, det er en hovedhane der er blevet lukket. Problemet er, at vandet er blevet lukket af en endnu ukendt grund af en privat aktør og derfor tør Kommunens folk ikke bare tænde for vandet og risikere en måske stor skade. Kommunen arbejder videre med problemet og lover næsten 100 % vand på mandag, men kommer der nyt vil der komme meddelelse om det her på hjemmesiden. Hvis nogen har set eller ser et VVS firma arbejde i vores område, så spørg efter hvilket firma det er, samtidigt vil områdets grundejerforeninger blive kontaktet om kendskab til problemet.

Christian 'Stig' Bundgaard, 22.11.2019

SIDSTE NYT:

Københavns Kommune har igen åbnet for vandet, man må sige at denne gang har Kommunen virkelig arbejdet hurtigt, men tjek lige at der ikke står nogen vandhaner åbne nogen steder.

Christian 'Stig' Bundgaard, 25.11.2019 

Storskrald

Der kommer desværre ikke storskraldscontainer før tidligst til næste år. Dette udelukkende på grund af Remindis ikke vil køre på Kardinalgangen da den efterhånden store bevoksning på begge sider ridser deres biler. Vi har gjort meget for at holde bevoksningen nede på vores side, men det er ikke nok.   Derudover er det også svært for de store lastbiler at komme op til os via denne vej. Vi arbejder på en løsning med kommunen for en ordning for lastbiler via Artillerivej. 

Bestyrelsen 15.10.2019 

FLAGSTRYGNING 2019 - tale

Foto: Rie

Formandens tale:

Inden vi går i gang vil jeg bede alle de tilstedeværende om sammen at holde et minuts stilhed, et minut hvor vi kan huske på dem vi hver især har mistet og stadig ikke har glemt, men også være glade over at vi i denne sæson ikke har mistet ét eneste havemedlem, gid det må fortsætte sådan.

Mange tak.

For 70´tyvende gang står vi ved en flagstang for at stryge flaget efter en havesæson.

Denne sæson har dog adskilt sig en hel del fra mange af de andre, for i år fejrede vi haveforeningen prøvestenens 70-års jubilæum og hvis jeg må sige det, så gjorde vores festudvalg et helvedes godt job, de skabte et brag af en fest, som vi vil kunne huske meget længe, lige til den næste fest, hvor vi nok ubevidst vil lave en sammenligning.

Ingen tænker nok meget på hvor mange kræfter der blev lagt i det arrangement, men noget vi bør huske er, at intet kommer af sig selv, så næste gang der skal laves en fest, så husk hver at bidrage det hver enkelt kan og med de ord vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige dem så mange tak, for jubilæumsfesten var jo ikke den eneste fest de lavede, der var jo også en sommerfest, derfor synes jeg vi skal vi skal give dem et hip hip hurra.

Oven i haveforeningens fester, skal vi heller ikke glemme kulturdagen med bl.a. Jytte Abildstrøm, et arrangement som Michael Svennevig så mesterligt klarede oven i arbejdet med at skabe bogen ”Livets gang i HF Prøvekluden, en hyldest til kolonihaven”, en bog hver haveejer i prøvestenen må have, har man endnu ikke fået et eksemplar, kan den hentes på kontoret efter aftale, eller hos Michael Svennevig, der sikkert gerne skriver en dedikation i den.

Også i år der var der gang i medlemmerne i haveforeningen, som sædvanlig var Dorrit og Sandy på scenen og skabte en knagende god stemning med deres dejlige musik ved festerne og på kulturarrangementet, på kulturdagen kom Lena, kaffedamen fra Nokken igen og serverede kaffe og the og mange digtere, forfatter og musikpersoner fandt deres vej til vores haveforening, men så sandelig også mange af vores egne medlemmer af haveforeningen og medlemmer fra vores nabo haveforeninger, her skal der fra bestyrelsens side lyde et ”Skide godt gået, Michael”.

Dette år har også budt på andet end fester, vi har oplevet noget så usædvanligt som at vi har fået tillagt flere haver, helt præcis 3 nye haver og dermed nye medlemmer, men sæsonen har også budt på en rimelig stor udskiftninger blandt medlemmerne, mange vi alle kender har valgt at gå andre veje og sælge deres haver og nye medlemmer er kommet til, uanset om de nye medlemmer er her i dag, vil jeg på vegne af bestyrelsen byde dem rigtig hjertelig velkommen.

Årets fodboldkamp mod haveforeningen sønderbro var sjov, men nok nærmere en nedslagtning end en fodboldkamp, men holdet gav dem sgu kamp til stregen, vores spillere så fantastiske ud i deres nye tøj, og ja, de skal nok få nogle andre shorts til næste år, bestyrelsen havde fået lavet nye t-shirts med prøvestenens karakteristiske logo, der var blevet indkøbt fodboldstrømper og shorts, så alle spillerne lignede det de er ét hold, det var en god kamp, bortset fra Flemming der måtte en tur på skadestuen efter at være blevet ramt i hovedet af et ben, et rent uheld selvfølgelig, men tak for indsatsen.

En ting vi har fået i år er, som alle sikkert ved, er at vi har fået et nyt telt, det gamle kunne ikke mere. det nye telt blev ikke så dyrt takket være en fejl i firmaet der solgte det, en fejl som de selv blankt erkendte, teltet ankom en tidlig morgen og en flok mere eller mindre morgenfriske medlemmer af haveforeningen havde givet tilsagn til at hjælpe med at få teltet rejst. Firmaet havde medsendt to mænd der vidste hvordan sådan en størrelse telt skulle sættes op og godt for det, vi havde aldrig fået banket de pløkker i jorden, men gudskelov havde de en maskine der gjorde arbejdet nemmere.

Teltet har allerede været brugt flittigt til haveforeningens fester og en del private arrangementer og succesen har været så stor, at vi måske hurtigere end beregnet bliver nødtil at udvidde det, men i og med at teltet er i sektioner, så er det en overkommelig opgave, her skal det siges at ved jubilæumsfesten havde festudvalget udviddet teltet med en stor presenning, der faktisk fik det hele til at se formidabelt ud.

Nu fik vi overstået 70-års jubilæet, og nu kan vi begynde at kigge frem til vi fylder 75 år, også en milepæl, men den tid den sorg.

Alt skal have en ende og vi skal slutte talen, derfor vil jeg bede alle være med til at råbe et trefoldigt leve for haveforeningen prøvestenen-

Så vil vi gå over til at synge flaget ned med sangen, Der er et yndigt land, der skulle gerne være uddelt kopier af sangen.

Sangen synges og der takkes for sæsonen og så går vi til teltet for at få lidt varmt at spise og lidt at drikke til. God vintersæson!

 

Christian Bundgaard ("Stig"), 6.10.2019

  

Lovliggørelse af kolonihaver

Nedenstående har vi fået fra Kolonihaveforbundet, alle er velkomne, venligst giv besked til bestyrelsen om i deltager eller ej. gerne pr. mail

19-09-2019

 

Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune  afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

 

Københavns Kommune har nu udvalgt HF Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og HF Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlagt forurenet. Det er kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres. 

 

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både Kreds og Forbund også var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelses med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik og Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt. er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.

 

Medlemsmøde vil blive afholdt:

 

                       torsdag den 26. september

 

I 3Fs lokale på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. Mødet starter kl. 18.30 til 20.30. 

SENESTE NYT

JUBILÆUMSFEST

samt 

FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

Prøvestenens Festudvalg inviterer til JUBILÆUMSFEST

lørdag den 17. august. Læs mere, se prisliste og band-plakat.

Hvis du har lyst til at give en hånd med, så se festudvalgets opfordring.

Men inden da gælder det den kommende FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

lørdag den 10. august kl. 12-21. Se PROGRAM, bogtrailer og læs mere om hvordan det gik

I august-nummeret af HAVEBLADET er der en smuk omtale af haveforeningen, jubilæet og bogen. Det kan du også se under festival. I det efterfølgende oktober-nummer er der en smuk boganmeldelse, der slutter med ordene: "Det er måske den eneste jubilæumsbog af den type, som nogensinde bliver lavet, men jeg er sikker på, at der er mange haveforeninger og kolonihavedyrkere, som vil nikke genkendende til det der står i bogen - hvis ikke alle." Læs hele anmeldelsen under festival.

Michael/bestyrelsen, 4.8.19 - opdateret 14.9.19 & 3.10.19 

Fester, Festival og Jubilæum

I overmorgen, søndag den 9. 6. er der PRØVESTENENS PINSEFEST. Læs mere

Lørdag den 10. 8. er der FESTIVAL og BOGUDGIVELSE. Læs mere

Lørdag den 17. 8. er der JUBILÆUMSFEST. Læs mere

Redaktøren fra HAVEBLADET besøgte os i går og har sat en hel side af i næste nummer af bladet, der udkommer i begyndelsen af august, til vores jubilæum og den nye bog "Livets gang i HF Prøvekluden".

Michael, bestyrelsen, 7.6.2019 

FESTTELTET er landet

HURRA!!!

Et brag af et festtelt ankom i fredags, hvor vi var 12, der allerede fra kl. 07 om morgenen satte teltet op under kyndig vejledning. Det tog 3½ time - og resultatet er betagende.

Slå et slag forbi fællesplænen og nyd synet af det nye 9 x 9 meter store hvide festtelt. 1 meter store pløkker er hamret (med maskinhjælp) ned i jorden hele vejen rundt og selve konstruktionen er så stærk og vejrbestandig at den snildt kan stå ude, sådan så vi blot kan tage teltduggen af for vinteren.

Nu er teltet klart til det kommende loppemarked den 1.juni, hvis vi ikke kan være ude, og til den kommende pinsefest den 9. juni og til det næste arrangement i Spiseklubben PRØVEN, men også til festivalen og bogudgivelsen den 10. august - og ikke mindst til vores store jubilæumsfest som festudvalget barsler med. Det tegner til at blive en forrygende sæson!

27/5/2019 

Lukning af kardinalgangen

vi har i dag konstateret kardinalgangen er lukket for indkørsel. dette betyder man ikke kan komme ind med bil. Vi er i fuld gang med at undersøge hvor længe dette vil stå på. Og får vi får flyttet den store sten ved Aetillerivej så i kan benytte denne. Når vi ved mere kommer det her på siden samt på facebook.

23-05-2019 

Sæsonens loppemarked + de første fester

LOPPEMARKEDET er lørdag den 1. juni kl. 10-16.

Vi er tidligere blevet inviteret med til loppemarkederne på Nokken og Sønderbro, så denne gang inviterer vi dem med hos os. Samtidig afprøver vi en ny ide, hvor der også er havevandring – dvs. havevandring med lopper rundt i de forskellige have. Så der er både loppemarked på fællesplænen – og i haverne.

På fredag, den 24. maj ankommer vores nye store FESTTELT, der er 9 x 9 meter (se illustration) og der er brug for mandskab til at få det sat op. Willy organiserer – og vi starter allerede kl. 7.00 og derefter opstilling sammen med firmaets medsendte mand som vi har i flere timer til at guide os med opsætningen. Tilmelding til Willy!

Dagen efter, lørdag den 25. maj fra kl. 14 kan det være at det bliver nødvendigt at afprøve teltet, da jeg holder en åben sommer- og fødselsdagsfest. Alle er velkommen!

Der er en meget større fest, når festudvalget arrangerer PINSEFEST, lørdag den 9. juni fra kl. 14. Se den flotte plakat-illustration her ovenover.

35 spiste med da der i lørdags var "premiere" på Spiseklubben PRØVEN på fællesplænen, så det gør vi snart igen!

Samme morgen, hvor vi havde FÆLLESARBEJDE, fik vi pillet resterne af det gamle telt ned på fællesplænen og fik klippet og trimmet hele vejen langs vores side af Kardinalgangen. Flot Arbejde!

Mange hilsner

Michael, have 5 NB/bestyrelsen

22.5.2019 

SENESTE NYT FRA BESTYRELSEN

Vedr. BYGGETILLADELSER og BRANDFORSIKRING så undersøger bestyrelsen de videre detaljer, da der stadig er tvivl om noget af det.

Første interne bytterunde bliver senere på måneden, sådan at 1. navneopråb bliver søndag den 2. juni. kl. 10.

Vedr. FÆLLESARBEJDE på lørdag den 18.5.

Vi mødes kl. 10 ved skurvognen til en hurtig kop te og kaffe før vi går i gang. Lige som de andre gange, er der mange forskellige opgaver. Der er både store og små opgaver, så der er kun dårlige undskyldninger for ikke at være med. Desuden er det en pligt. Det er IKKE valgfrit (jævnf. vores vedtægter).

Her er arbejdsopgaverne:

  • tæmme og trimme bevoksningen (buske og træer) langs Kardinalgangen, hele vejen ind mod os og ned til bommen ved Lille Nokken
  • teltet på fællesplænen skal pilles ned, så vi kan gøre klar til vores kommende nye festtelt
  • borde og stole skal slibes ned og olieres
  • hækken ind mod kontoret skal klippes
  • skråningerne skal ordnes

- det er umiddelbart de mest manuelle opgaver, men der skal også tilberedes frokost til alle de arbejdende, så der er lige så vigtige opgaver for dem, der har færre kræfter.

Efter frokosten går Spiseklubben PRØVEN i gang med at forberede aftensmaden, der er klar ved 17-18-tiden (så man kan faktisk nå at tage sig en lur inden, hvis man er udmattet efter fællesarbejdet!). Vi lægger det ud på FB, når maden er klar og blæser i signalhornet. Kathrine er dagens kok. Emmanuel og undertegnede er køkkenskrivere. Vi spiser oppe på fællespladsen. Man bestemmer selv, hvad man vil betale for maden, det er frivilligt, men vi anbefaler 15-20 kr., så vi får udgifterne dækket ind. Der er ikke tilmelding. Man møder bare op. Vi laver mad til de første 30-40, så det må vi deles om. Man tager selv drikkelse med. Maden er vegetarisk, men det bør ikke afskrække nogen. Det er både sundt og nærende. Jeg er vild med Katherines madlavning. Den vil jeg godt anbefale. Hun har et særlig godt tag på grønsagerne.

Maden er både for de arbejdende og for de, der bare har lyst til at spise med. Det er vores plan at vi vil fortsætte én gang månedsligt. Det er et privat initiativ, og har som sådan ikke noget med bestyrelsen at gøre, men vi syntes at det ville være festligt og oplagt at skyde initiativet i gang netop denne dag.

Så vi ses til FÆLLESARBEJDE og i Spiseklubben PRØVEN på lørdag.

Mange hilsner

Michael, have 5 NB, på vegne af bestyrelsen

15/5-2019 

FÆLLESARBEJDE - lørdag den 18. maj 2019 kl. 10

Indkaldelse til fællesarbejde:

Alle haver fra og med have 26 Syd og 26 Nord

- til og med haverne 50 Syd og 50 Nord.

Læs mere her nedenfor.

Hilsen bestyrelsen/Michael, 30.4.2019 

STANDERHEJSNING - FÆLLESARBEJDE - SPISEKLUB

Glæd jer til standerhejsningen på søndag den 5.5. kl. 10, hvor bestyrelsen står for den efterfølgende morgenmad - men også til årets første fællesarbejdsdag lørdag den 18.5. fra kl. 10. Snart bliver de udtrukne havelodsnumre lagt ud her på hjemmesiden. Selvsagt går de der var med sidste år fri denne gang, men omvendt er der frit lejde for alle, også dem der ikke er udtrukne, da det er vældig sjovt og hyggeligt. Men ikke desto mindre er det også en pligt (ifølge foreningens vedtægter), der omfatter alle. Der er altid noget man kan gøre. Ud for devisen om at hvis man kan holde en have, kan man også deltage i fællesarbejdet. Det er dejligt at der kommer så mange nye med, for det er en god anledning til at mødes. Vi starter med en kop kaffe/te og der bliver også et par håndmadder til frokost. Som noget ekstra vil der være varm aftensmad, for det bliver samtidig åbningen af Spiseklubben PRØVEN, der fremover vil blive en gang om måneden i fællesteltet. Alle er velkommen, men særligt velkomne er selvfølgelig de der har deltaget i fællesarbejdet. Hvis bestyrelsen åbner pengekassen bliver bespisningen gratis til åbningen, ellers skal man selv betale lige som de øvrige gange. Spiseklub-initiativet er taget af Kathrine & Mikael, Emanuel og undertegnede. Vi laver mad til de første 30-50 - så bare kom! Det er dejligt med tilmelding, men ikke nødvendigt.

Hilsen 

Michael - have 5 NB 

Storskraldscontainer - igen

Vi fik den første storskraldscontainer fredag den 26. april 2019

- og får den næste fredag den 3. maj (afhentes mandag den 6.5.)

Hilsen

bestyrelsen/Michael 

Leje opkrævning april 2019

Det er blevet  besluttet på generalforsamling 16.03.2019 at den årlige haveleje nedsættes til DKK 3 000,00. Regulering vil ske i juli opkrævningen, så ja betaling denne gang er uændret.

Mvh Rie Broager  

JYTTE KOMMER!

Jytte kommer i HF Prøvestenen - lørdag den 10. august 2019.

”Det er kolonihavebevægelsen, der skal få fællesskabet til at gro”, sådan sagde Jytte Abildstrøm, da hun besøgte Prøvestenen i 2017 – og nu gør hun det igen, når hun medvirker på festivalen hos os lørdag den 10. august 2019. Sæt kryds i kalenderen for samme dag udkommer ”Livets gang i HF Prøvekluden” i anledningen af haveforeningens 70 års jubilæum, hvor Jytte fortæller om, hvorfor kolonihaven har en særlig plads i hendes hjerte. Hør mere om festivalen og bogen på generalforsamlingen på lørdag kl. 11.00 i Christianshavns Beboerhus. 
Genhør det forrygende møde med Jytte Abildstrøm i Prøvestenen fra 2017. Se et uddrag nederst på siden her.

Mange hilsner

Michael Svennevig

 
 

Dødsfald

Der er med sorg og beklagelse vi kan meddele tidligere kasserer Jennie  Riel efter kort tids sygdom i går er afgået ved døden.  Jennie var et stort aktiv for haveforeningen og vil blive savnet.

Ære være Jennie

Mvh Bestyrelsen 

Rie Broager 11.02.2019 

Forslag til generalforsamlinen 2019

Husk forslag til generalforsamlingen 2019 skal være bestyrelsen i hænde senest 01.02.2019. Dette er besluttet på tidligere generalforsamling vi har desværre ikke fået det rettet her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen  29.01.2019