H/F PRØVESTENEN

 

 

 

HF Prøvestenen

Adresse:

H/F Prøvestenen

Kardinalgangen 3

2300 København S

Matr. nr. 188 Eksercerpladsen, København

 

Kontakt:

Kontortid: 3. søndag i måneden kl. 10.00 - 11

hfproevestenen@gmail.com

Postkasse ved Bestyrelsesvognen 

Facebook:

Haveforeningen Hf. Prøvestenen/Artillerivej 174/Kardinalgangen 3