BYGGEREGLEMENT

BYGGEREGLER FOR H/F PRØVESTENEN

NEDENSTÅENDE BYGGEREGLER ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE OG KREDS 1

1. DET BEBYGGEDE AREAL MÅ IKKE OVERSTIGE 15% AF GRUNDENS STØRRELSE I M2

MAX 25 M2. DER MÅ KUN OPFØRES EN BYGNING PÅ HAVELODDEN.

EN ÅBEN TERRASSE ER TILLADT OG MÅ SAMMENBYGGES MED HUSET ELLER PLACERES ET ANDET STED PÅ GRUNDEN.

EN OVERDÆKKET TERRASSE SKAL VÆRE ÅBEN I MINDST HELE DEN ENE SIDE MED ET BRYSTVÆRN PÅ MAX 1,0 M.

ET DRIVHUS ER TILLADT, NÅR DET KUN BRUGES TIL DRIVHUS. MÅ IKKE OVERSTIGE 9,9 M2. LEGEHUS MAX 4,9 M2. SÅVEL DRIVHUS SOM LEGEHUS BETRAGTES SOM LØSØRE.

2. ALT BYGGERI INCL. TRÆTERRASSER SKAL PLACERES 2,5 M FRA SKEL OG MÅ IKKE HAVE EN TOTALHØJDE PÅ OVER 3,0 M FRA TERRÆN. LOVLIG REGNVANDSFASKINE SKAL LIGELEDES PLACERES MINDST 2,5 M FRA SKEL

3.DET TILSTRÆBES, AT BYGNINGEN OPFØRES PARALLELT ELLER VINKELRET PÅ HAVELODDEN OG FØLGER BYGGELINIEN.

4. BEBYGGELSENS YDERVÆGGE SAMT BEKLÆDNING  SKAL OPFØRES I TRÆ OG PÅ PUNKTFUNDAMENT (EKS.: SOKKELSTEN - RØRSTØBNING). DER SKAL ROTTESIKRES MELLEM STENENE.

5. BEBYGGELSEN MÅ IKKE INDRETTES TIL FAST BEBOELSE.

6. FØR BYGGESTART SKAL INDLEVERES 2 ENS TEGNINGER TIL BESTYRELSEN. TEGNINGER SKAL GODKENDES AF SÅVEL BESTYRELSEN SOM KREDS 1 INDEN BYGGERIET MÅ PÅBEGYNDES. BYGGERIET SKAL FÆRDIGMELDES TIL BESTYRELSEN.

FOR OVENNNÆVNTE KAN BESTYRELSEN OG KREDS 1 IKKE DISPENSERE.

DISPENSATION KAN KUN GIVES MED ANSØGNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNE GENNEM KREDS 1

KREDS 1 - 05.10.11 (PKT. 2 OG 4 RETTET 2.MAJ 13)

 

GODKENDTE TEGNINGER KAN AFHENTES PÅ KONTORET I KONTORTIDEN  1. og 3. SØNDAG 1000 - 1230.