H/F PRØVESTENEN

Nyt vejnavn i 2016

27. oktober 2015

Hej alle                      

Staten har besluttet alle haveforeninger skal have en bedre adresse, således de er lettere at finde, for blandt andet udrykningskøretøjer, renovation med mere. Og da vores adresse som bekendt er Artillerivej 174, kan vi være svære at finde. Også for taxaen, pizzabudet og vore gæster.

Vi kan ikke selv bestemme navnet, men kommunen har fremsendt 2 forslag, til et vejnavn, som vi skal "dele" med HF Lille Nok.

Se og følg med i ny fane, som i akn se på forsiden, kaldet Nyt vejnavn 2016, hvor vi lægger det materiale vi modtager fra kommunen ind. Bliver ligeledes hængt op i kasserne ved toiletterne både i Nord og Syd

Har lagt 2 skrivelser ind.

Her er der en deadline hvor bestyrelsen skal svare inden 30-10-2015. Men da vi ikke modtog forslagene før 26-10-2015, er det ikke muligt, hvad vi har informeret kommunen om i dag.