H/F PRØVESTENEN

Vedr. Lovliggørelse af kolonihavehuse i Københavns Kommune

Fra Kolonihaveforbundet har vi fået dette:

Kære formænd og bestyrelser

For god ordens skyld fremsendes nedenstående pressemeddelelse fra overborgmester Frank Jensen som blev lagt ud i går den 8. oktober 2020. Kreds 1 vil gerne sikre sig, at samtlige foreninger bliver bekendt med situationen.

"I mere end 100 år har kolonihaverne været et fristed for rigtig mange københavnere, og der er et stort lokalt fællesskab i de små, grønne foreninger rundt om i byen. Kolonihaver skal være økonomisk realistisk for alle dele af befolkningen.

Men mange kolonihaveejere har stået i en vanskelig situation siden Bygningsstyrelsen i 2017 vurderede, at kolonihaver i hele landet skal have en byggetilladelse for at være lovlige.

Kolonihaverne skal gøres lovlige, og det kan indebære alt fra krav om brandsikkerhed til håndtering af spildevand. Flere kolonihaveejere er forståeligt nok bekymrede for om det vil få store konsekvenser for dem at blive mødt af bureaukrati og krav.

Min holdning er klar: Lovliggørelsen må ikke gå udover vores kolonihaver!

Derfor har jeg her til aften foreslået mine kolleger i Borgerrepræsentationen, at vi politikere træder ind og beder forvaltningen lave et konkret forslag til, hvordan lovliggørelsen kan ske, så der er mindst muligt indgribende overfor kolonihaveejerne. Jeg er glad for, at der er opbakning.

Vi skal finde en løsning, og vi skal finde den hurtigst muligt. Så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i. Systemet må ikke blive for rigidt!"

Ja det bliver så spændende, hvad næste skridt bliver. Kredsen vil selvfølgelig melde ud, så snart der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand

Kolonihaveforbundet 

Kreds 1, Hovedstaden Syd

10.10.2020

ÅRETS SIDSTE STORSKRALDSCONTAINER & FLAGNEDTAGNING

Den sidste storskraldskontauler ankommer

FREDAG DEN 2. OKTOBER

og bliver fjernet igen 

MANDAG DEN 5. OKTOBER.

Alle skal huske at give plads så vi kan få stillet containeren op ved siden af grøntcontaineren.

Dagen før,

SØNDAG DEN 4. OKTOBER kl. 12.00

har vi flagnedtagning. Det kommer til at foregå ligesom flaghejsningen:

med afstand, afspritning og med lidt vådt til ganen. Der er ingen spisning!

Hilsen Bestyrelsen, 25.9.2020

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Æbler fra haven, klar til presning. Fotos: Michael Svennevig

PRESNING AF ÅRETS FRUGT

Frugtpresning på fællesplænen.

Tak til Sanne, Erik & Dorte fra Sønderbro Frugtpressegruppe (på billedet herunder er de de to sidstnævnte), der stillede det hele op og riggede klar til Prøvestenens første frugtpresning i tirsdags. Rygtet siger at de kommer tilbage!

Jeg fik 5 liter presset saft ud af havens æbler (tilsat en pose økologiske gulerødder). Men selv om æblerne så røde og saftspændte ud, blev smagen alligevel overtrumfet af de vilde æblers saft nede fra Kardinalgangen. De så ud af absolut ingenting, men de gav den bedste smag i presset tilstand. Så der kan man bare se! 

Michael, have 5 NB - 17.9.2020

Erik & Dorthe fra Sønderbro Frugtpressegruppe foran teltet på fællesplænen i Prøvestenen. Foto: Michael Svennevig. 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Rotter

Vi har desværre lige som resten af København konstateret usædvanligt mange rotter i år.  Vi har kontaktet kommunen/skadedyrskontrollen og afventer svar derfra om hvordan vi/De kan håndtere dette problem.  Vi har i forvejen 10 giftdepoter placeret forskellige steder i foreningen. 

Mvh Bestyrelsen 06.09.2020

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sådan gik det!

Jytte Abildstrøm i HF Prøvestenen - fotograferet af Majka Bjørnager.

Festival for 4. gang i HF Prøvestenen.

Læs mere her, hvor der er links til fotos, lyd og video fra dagen.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Prøvestenen i Amagerbladet!

Abildstrøm er æresgæst til festival i haveforening

Se artiklen her 
- og læs mere om festivalen her på hjemmesiden.
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Nyheder fra Kolonihaveforbundet - august 2020

Kære haveforeninger
Vi håber, I nyder den danske sommer og får slappet af. På forbundskontoret har vi stadig kollegaer, der er på ferie, men telefoner og mails bliver besvaret som normalt.

Ja/nej til Havebladet
Vi oplever af og til at medlemmer ønsker at afmelde sig Havebladet for i stedet at læse det digitalt. Det er nu muligt, så når I opretter et nyt medlem i Foreningsportalen, vil I kunne se en boks kaldet "Haveblad" på siden med medlemmets navn og adresse. Boksen er automatisk sat til at sende bladet, så hvis medlemmet ikke ønsker at modtage det, skal I klikke fluebenet væk. De nuværende medlemmer kan selv gå på Foreningsportalen og fjerne fluebenet. Det gør de under "oversigt", "ændre e-mail og/eller password". På linket nedenfor findes en login-guide til Dialognet, som også viser, hvor Foreningsportalen ligger:
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/

Sådan går det med medlemsundersøgelsen
Medlemsundersøgelsen har været i gang i lidt over 3 uger nu, og det går rigtig godt.
Hver 6. medlem har besvaret spørgeskemaet og især medlemmer fra kreds 1, 2, 3, 12 og 19 har høj svarrate. Vi håber, at I fortsat vil opfordre medlemmerne til at besvare spørgeskemaet, så flest mulige kan få indflydelse på, hvordan vi kan være et bedre forbund i fremtiden. Medlemmerne kan både besvare skemaet digitalt eller printe det ud til besvarelse i hånden. Begge muligheder ligger på hjemmesiden. På forsiden af hjemmesiden er der et billede, der sender dem direkte til rette side for medlemsundersøgelsen.

Når medlemmerne skal sælge kolonihaven

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale med OBH-gruppen, som udarbejder besigtigelsesrapporter af kolonihavehuse. Det er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om vedkommende vil benytte sig af ordningen. En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen. Vedhæftet mailen med nyhedsbrevet er også et dokument om OBH-gruppens tilbud.

Her er teksten fra det vedhæftede dokument:

Skal du sælge dit kolonihavehus? - Så kan det være en god ide at få udarbejdet en besigtigelsesrapport Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Dog kan sælger ifølge huseftersynsordningen slippe for det 10-årige mangelsansvar, hvis han/hun har udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt afgivet et tilbud til køber om at betale for halvdelen af en ejerskifteforsikring. Det er dog langt fra alle forsikringsselskaber, der vil forsikre kolonihavehuse – enten fordi de generelt ikke tilbyder det til kolonihavehuse, eller fordi de vurderer, at standen på det konkrete hus er for dårlig. Bl.a. derfor er huseftersynsordningen sjældent relevant for kolonihaver. Hvis du som sælger ikke kan opnå en ejerskifteforsikring på grund af husets stand, eller hvis du af andre grunde ønsker en beskrivelse af husets tilstand, kan du i stedet vælge at få udarbejdet en besigtigelsesrapport fra en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige er en neutral part, som gennemgår huset fra top til tå og beskriver husets stand. Vær opmærksom på, at der IKKE er tale om en vurderingsrapport, da vurderingsrapporterne har et helt andet formål. En vurderingsrapport kan derfor IKKE bruges til at fastslå husets tilstand. Hvem er det relevant for En besigtigelsesrapport er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har efterhånden en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om de vil benytte sig af ordningen. En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen. Fordelene er: • Køber kender detaljerne omkring husets stand • Handlen foregår på et oplyst grundlag, hvilket giver færre tvister Hvad koster det ? En besigtigelsesrapport koster pt. 4.400 kr. Prisen er inkl. moms, kørsel og gebyrer for indberetning til Staten, og er beregnet på baggrund af gældende BBR-meddelelse for huset eller det af ejer oplyste areal. Priserne gælder uanset størrelse på huset og i hele landet. Bestil din besigtigelsesrapport hos OBH-Gruppen og få en tryg handel Kontakt OBH og få rådgivning til hvilket huseftersyn der passer præcist til dit hus. Husk at oplyse, at du er medlem af Kolonihaveforbundet, hvis du skal have adgang til vores priser. Læs mere om OBH Rådgivende Ingeniører på www.obh-gruppen.dk 

 

Nyheder fra Kolonihaveforbundet - august 2020

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

MEDLEMSUNDERSØGELSE

Kolonihaveforbundet vil gerne lære os bedre at kende, og høre hvad vi tænker om og ønsker for Kolonihaveforbundets fremtid. Derfor laver de nu en medlemsundersøgelse, som de håber at mange af os vil deltage i.

De skriver:

Nu er den store medlemsundersøgelse igangsat.

Den er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august.

Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.

Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan de tilgå undersøgelsen via følgende link:

https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha

Vi håber, I vil lægge linket på jeres hjemmeside, Facebookside og/eller anden kanal, I kommunikerer med medlemmerne på, så de alle får muligheden for at fortælle, hvad de ønsker sig for Kolonihaveforbundets fremtid.

Det er også muligt, at lade medlemmer udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/

Derefter kan I enten scanne det besvarede skema sende det til os via mail på it@kolonihave.dk eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende dem med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev.

På forhånd tusind tak for hjælpen.  

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
KUNST I TELTET. KLAR TIL FESTIVAL.

KUNST I TELTET. KLAR TIL FESTIVAL.

Læs mere her:  FESTIVAL 2020

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

FESTIVALOPVARMNING

Tirsdag den 4.8. kl. 16-19 besøger radiodokumentaristen Torben Brandt vores haveforening og madkunstneren Madame Garborg disker om med en større kolonihaveanretning. Læs mere.

Michael, Have 5 NB, 12.7.20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

GENBRUGSSTATION & FESTIVALNYT

Foto: Michael Svennevig
  • Kørsel til genbrugsstationen
  • Festivalarrangementer i Prøvestenen
Erik og jeg kører et par ture til genbrugsstationen på mandag den 13. juli fra ved 11-tiden, hvor man kan komme ned og aflevere det personligt ved traileren ved fælleshuset. Det er kun for dem, der ikke selv har bil og mulighed for at komme ud og aflevere det.
 
Sæt kryds i kalenderen den 4.8. og 8.8., hvor der er festivalarrangementer i Prøvestenen. Ja, i år er det udvidet til hele 2 arrangementer. Først et opvarmingsarrangement (offentliggøres på mandag) og bagefter det traditionelle besøg af Jytte Abildstrøm og en masse andre. Se mere her.
 
Mange hilsner fra Michael, have 5 NB, 8.7.2020.
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sidste nyt fra bestyrelsen:

HVEM ejer disse CYKLER?
 
Vi kørte tre læs på genbrugsstationen i går eftermiddag, så læg mærke til, hvor smukt det er blevet flere steder i haveforeningen, hvor der ikke længere står køleskabe, brugte malerbøtter, udtjente cykelvrag, ubrugelige betonklumper og et dødt hængekøjestativ, kasserede euro paller samt gamle defekte plastikdele fra borde og stole m.m. Tak til Per for lån af traileren.
 
Det klart at uorden genererer endnu mere uorden. Det skal vi være bedre til at holde nede. Det vil vi forsøge - vi håber at I vil hjælpe med det!
 
Der er tre cykler i Nord fundet ved containeren ved Rema1000-udgangen. De er stadig brugbare eller kan i hvert fald blive det, men hvem ejer dem?
 
De har stået der længe, så hvis ingen ejermænd melder sig, ryger de med i næste ombæring. Vi har også talt om at måske kunne tilbyde at tage de billøse medlemmers ting med på fylden næste gang, sådan så man selv kommer og afleverer det ved bilen, umiddelbart inden vi kører afsted, Men ikke noget med bare at stille det. Ikke flere bunker rundt omkring i haveforeningen. Det er bare en ide, men det kunne måske være en måde at komme det i forkøbet på.
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
HVEM ejer disse CYKLER?
Kardinalgangen EFTER fællesindsatsen

SÅ FLOT BLEV DET!

Så er festteltet klart til 2020.

Ros fra formanden efter den flotte indsats og det overvældende fremmøde til fællesarbejdet i lørdags, hvor vi for første gang var næsten 30 fremmødte:

"Tusind tak til de virkelig mange energiske medlemmer af haveforeningen der mødte op til fællesarbejde i dag. Det var dejligt at være sammen med jer og sikken I gik til den, de energiske medlemmer fik dagens arbejde til at se legende let ud, uanset hvor man lagde energien. Kardinalgangen blev ordnet, endda på begge sider, området omkring affaldscontaineren blev shinet op, hækken ved kontoret klippet og formet, selv de tornede grene langs cykelstien på Artillerivej blev klippet så cyklisterne ikke længere risikerer at blive forrevet. Området ved nedgangen ved Rema 1000, blev nænsomt ordnet, så området kommer til sin ret med alle de flotte blomster. Og ikke mindst en super tak til alle de der svedte tran ved at sætte sider på vores festtelt, nu ligner det et rigtigt festtelt. Bestyrelsen siger mange tak og opfordrer alle dagens deltagere til at give sig selv et skulderklap, I er virkelig seje.

Hilsen fra Stig, Michael, Lise og Erik."

Her er fotos af det flotte resultat.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Kardinalgangen EFTER fællesindsatsen

FØR OG EFTER FÆLLESARBEJDET

Så flot blev det EFTER fællesarbejdet.

Her er nogle af vore arbejdsopgave til på

lørdag den 13.6. kl. 10-16.

Vi skal have slået græs på begge sider af Fælleshuset, klippet hækken ved kontoret, have beskåret og klippet langs Kardinalgangen m.m.

Vi starter som altid med en kop te/kaffe, før vi går igang. Alle kan være med. Ud fra devisen, kan man have en have, kan man også være med til fællesarbejde. Der er både små og store opgaver. Det er ikke et tilbud, men en pligt. I år er det alle haver fra og med have 51 Syd og 51 Nord - til og med haverne 75 Syd og 75 Nord, men alle har lov til at være med. Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. 

Se billederne her på hjemmesiden, af hvor flot det bliver EFTER fællesarbejdet.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA BESTYRELSEN;

Kunst på toilettet i Nord (se foto)

Loppemarked

Fællesarbejde.

Vores galleri-toilet har døgnåbent (bare du husker koden).

Lørdag den 6.6. kl. 10-16 holder vi vores årlige LOPPEMARKED - med corona-afstand. Så ryd op i gemmerne og kom hen på fællesplænen. Det koster ikke noget at have en stand. Ingen tilmelding - du kommer bare. Så glæd dig til en festlig loppedag den 6.6. Det plejer at være en herlig dag.

Ugen efter er der FÆLLESARBEJDE, lørdag den 13.6. kl. 10-16. Vi starter som altid med en kop te/kaffe, før vi går igang. Alle kan være med. Ud fra devisen, kan man have en have, kan man også være med til fællesarbejde. Der er både små og store opgaver. Det er ikke et tilbud, men en pligt. I år er det alle haver fra og med have 51 Syd og 51 Nord - til og med haverne 75 Syd og 75 Nord, men alle har lov til at være med. Faktisk plejer det at være en sjov dag. Ikke mindst for de nye, der har mulighed for at møde de andre - og omvendt. Mere om det senere....

Sommerhilsen

Michael, 21.5. 2020

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

LIVET BLOMSTRER I KOLONIHAVEN

Mens vi glæder os til den kommende festival, er der god grund til at glæde sig over den nyeste anmeldelse af havebogen Livets gang i HF Prøvekluden, der netop er offentliggjort:

”Haven er et frirum i mere end én betydning. Fri, fordi vi er ude af vores indklamrende huse. Og fri, fordi vi bliver os selv i pagt med naturen. Ja, så højstemte tanker melder sig ved læsning af Michael Svennevigs bog Livets gang i HF Prøvekluden – En hyldest til kolonihaven."

Læs hele anmeldelsen.

Michael, Have 5NB, 14.5.20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

NYMALEDE TOILETTER

Indvielse af de nymalede toiletter i Nord. 

Det er bestyrelsen, der har svunget penslerne.

Her er det Marie og Sølve fra Nord på fotoet.

Marie forslog at vi også skulle have et billede op. 

Mere om det senere.

 

Michael/Bestyrelsen, 9.5.20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

GRUS I BAGERIET

Så er der kommet grus i bunden af festteltet, for at undgå at det bliver mudderpløre, når det regner. Nu mangler der bare at det skal stampes. Frederikke og Viktoria gik straks igang med at lave kager i byens største sandkasse, og fik vist en hel god forretning ud af det.  Dejligt var det også at et par af de nye var med. Det er den bedste måde at komme ind i fællesskabet på.

Michael/Bestyrelsen, 9.5.20.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Flaghejsning og generalforsamling

Søndag d. 3. maj 2020 kl. 10:00 vil bestyrelsen gennemføre Flaghejsningen i en reduceret udgave. Der vil IKKE som sædvanligt være fælles morgenbord, men blive opsat lidt drikkevarer på adskilte borde i behørig afstand af hinanden på fællesplænen, så vi kan respektere de udstukne retningslinjer om afstand i denne Coronatid.
På trods af denne i øjeblikket meget ulyksalige og kedelige situation, håber bestyrelsen alligevel at der vil dukke medlemmer op til flaghejsningen og på denne måde vise sammenhold, vi har gudskelov en stor græsplæne at at være sammen, men alligevel spredt på. På gensyn på søndag.
 
Vedr. Generalforsamlingen, så afventer bestyrelsen de kommende udmeldinger fra regeringen, inden vi beslutter noget og sætter en ny dato.

 

Bestyrelsen, 29.4.2020

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Vedr. haveforeningens affaldscontainer

Torsdag d. 23. april 2020 kom en kedelig og oprørende henvendelse fra Remondis, det renovationsfirma som tømmer haveforeningens affaldscontainere, det gjaldt den vippecontainer som vi har til køkkenaffald, henvendelsen gjorde mig dybt skuffet, chokeret og meget ked af det, da chaufføren tømte containeren som er beregnet til køkkenaffald, småt brandbart, væltede bogstaveligt talt pis og lort ud af containeren.

En eller anden havde tømt en toiletspand i containeren, en toiletspand der havde indeholdt det der naturligt skulle have været i vores toiletter, desværre fik chaufføren noget af det over sig, hvorfor det er naturligt at han klagede.

Jeg blev naturligvis meget oprørt over det skete og troede ærlig talt ikke at nogen kunne finde på den slags, men tilsyneladende kan også den slags ske, i øvrigt indeholdt containeren også metalskrot, malerbøtter og del af en tagrende, hvilket betyder, at prisen for tømningen af containeren bliver meget dyrere.

Derfor understreges det på det kraftigste, at containeren kun er beregnet til småt brandbart, køkkenaffald, sammenfoldede papkasser o.l.

TING SOM MALERBØTTER, BYGGEMATERIALER, ISOLATIONSMATERIALER, DÆK OG FÆLGE, ALT DER IKKE ER SMÅT BRANDBART, ØLDÅSER BRÆNDER IKKE DE SMELTER OG GIVER PROBLEMER, ALLE DEN SLAGS TING HAR INTET AT GØRE I CONTAINEREN OG KAN MEDFØRE, AT VORES KONTRAKT MED RENOVATIONS SELSKABET BLIVER OPSAGT, SÅ ALLE HENSTILLES AT RESPEKTERE HVAD CONTAINEREN ER BEREGNET TIL, ELLERS KOMMER DET TIL AT GÅ UD OVER ALLE, OGSÅ DEM DER FØLGER REGLERNE.

Bestyrelsen, 26.04.2020

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

STORSKRALDS-CONTAINER

Der kommer container til storskrald onsdag d. 8. April 2020

Den bliver hentet igen tirsdag d. 14. April 2020

 Men der må selvfølgelig ikke smides elektronik, gamle plæneklippere, gamle ovne, bildæk, fælge, malerbøtter, kemiske materialer, oliedunke, store møblementer, køleskabe, al den slags skal man selv skaffe sig af med.

Lad nu være med at overfylde containeren, skulle én container ikke være nok, kommer der nok én mere og husk, at din nabo i haveforeningen sikkert også har noget storskrald de gerne vil af med, det er jo ikke alle der har bil og derfor selv kan køre sit storskrald væk.

Containeren til haveaffald vil også forsøgt blive tømt inden påske, så brug containerne med omtanke.

God påske til alle medlemmer.

mvh Bestyrelsen

6. april 2020

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

JYTTE ABILDSTRØM i HF Prøvestenen

Jytte Abildstrøm fotograferet i HF Prøvestenen af Lena Gemzøe under festivalen MØD VERDEN, 2019.

Egentlig var det en overraskelse som jeg havde glædet mig til at afsløre på generalforsamlingen, men eftersom den er udskudt, så sker det her.

Vi får endnu engang besøg af Jytte Abildstrøm på den kommende festival til august, så sæt kryds i kalenderen lørdag den 8. august. 

Læs mere her.

Michael, Have 5 NB (23.3.20)

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Aflysning og udskydelse af GENERALFORSAMLINGEN

På det akutte bestyrelsesmøde torsdag d. 12-03-2020 blev situationen omkring Corona-virussen, regeringens udmeldinger og Kolonihaveforbundets anbefalinger, om at undgå forsamlinger og nedlukning af Danmark i øvrigt, i forsøget på at hindre spredning at virussen, diskuteret indgående.

I dag kl. 13:30 blev bestyrelsen kontaktet af Christianshavns Beboerhus hvor generalforsamlingen skulle afholdes, med den besked, at Christianshavns Beboerhus lukker ned fra i morgen fredag og indtil videre.

På den baggrund blev det besluttet at aflyse og udskyde den årlige generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 21. marts 2020 indtil videre.

Bestyrelsen følger nøje situationens udvikling og vil når igen det er muligt og sikkert, indkalde til ny generalforsamling med det varsel der kræves, på generalforsamlingen d. 21. marts 2020, ville bestyrelsesmedlemmerne Michael Svennevig og Per Christensen være på valg, de fortsætter indtil den ordinære generalforsamling kan afholdes, som fungerende bestyrelsesmedlemmer, Formand Christian S. Bundgaard som også har valgår, fortsætter som fungerende formand.

 Vurderingsudvalget som er på valg hvert år, fortsætter også som fungerende vurderingsudvalg.

Medlemmerne opfordres til at orientere hinanden om aflysningen af generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke i rette tid kan informere medlemmerne via breve.

Samtidigt opfordres alle medlemmer til at udvise forsigtighed, undgå større forsamlinger og i øvrigt tage de forholdsregler der skal til for at passe på sig selv og deres familier for at undgå smitte, lytte til regeringens beslutninger og anvisninger, så vi undgår for mange smittede medlemmer.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med denne opståede situation, kan der rettes henvendelse til formanden på mail: formandhfproevestenen@gmail.com, mailen vil blive læst hver dag og indlæg vil blive besvaret hurtigst muligt.

Bestyrelsen fortsætter deres arbejde og vil være i forbindelse med hinanden både pr. mail og pr. telefon og sørge for at haveforeningens administrative arbejde fortsættes uanset denne for os alle ubehagelige situation.

Formand Christian S. Bundgaard, 12.3.2020

 --------------------------------------------------------

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Indkaldelse Generalforsamling

Alle indkaldelser til generalforsamling er nu sendt ud, både pr. post samt mail.

Har du ikke modtaget din pr. mail, har vi ikke din mail adresse. Send en mail til Rie på kasserermailen (se under bestyrelsesoplysninger), så sender jeg den gerne til dig ifald du ønsker det. Du kan også se indkaldelsen  her (som PDF) sammen med de indkomne forslag, der desværre ikke er blevet sendt rundt til alle.

Mvh Rie Broager 19-02-2020

(opdateret med link den 29.-02-2020)

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

NYT FRA BESTYRELSEN

 
Husk at sætte kryds i kalenderen
og kom og gør din stemme gældende til
 
GENERALFORSAMLINGEN,
lørdag den 21. marts 2020 kl. 11
i Christianshavns Beboerhus.
 
 
Se den foreløbige kalender for 2020:
 
 
21.3.2020: Generalforsamling kl 11 i Christianshavns Beboerhus
 
3.5.2020: Standerhejsning kl. 10
 
10.5.2020: 1. haveudlejning kl. 10
 
6.6.2020: Loppemarked kl. 10-16
 
13.6.2020: Fællesarbejde (1. gang) kl. 10-16 + Spiseklubben Prøven
 
8.8.2020: Festival kl. 11-21
 
22.8.2020: Fællesarbejde (2. gang) kl. 10-16
 
*
 
Flere har spurgt til Policenummeret på foreningens brandforsikring.
Hele policen er tilgængelig her på hjemmesiden.
 
*
 
Michael, 3.2.2020
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sæsonens sidste arrangement...

I weekend fik vi taget teltet ned. Eller det vil sige, at selve jernkonstruktionen blev stående sammen med den øverste top, men resten blev pillet ned, vasket, tørret og rullet sammen og sat ind på handicaptoilettet, så det kan stå i ly og læ til sæsonen begynder igen.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Vi var 11 stykker, der tog fat. Dejligt at se at også et par yngre var med. Det var glædeligt, for jeg havde frygtet at der ikke var kommet et øje, men sådan gik det heldigvis ikke. Men det er selvfølgelig også lettere at få folk samlet, hvis vi får gjort det inden foreningen bliver helt vinter-affolket.

Michael/Bestyrelsen, 5.12.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

FIN BOGANMELDELSE

af vores havebog i november-nummeret af GRØNT MILJØ.

LÆS MERE OG SE DEN HER.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

SIDSTE NYT - vedr. det manglende vand!

Det er her fredag kl.15:30 lykkedes undertegnede og Willy sammen med Københavns Kommune at finde problemet angående det manglende vand, det er en hovedhane der er blevet lukket. Problemet er, at vandet er blevet lukket af en endnu ukendt grund af en privat aktør og derfor tør Kommunens folk ikke bare tænde for vandet og risikere en måske stor skade. Kommunen arbejder videre med problemet og lover næsten 100 % vand på mandag, men kommer der nyt vil der komme meddelelse om det her på hjemmesiden. Hvis nogen har set eller ser et VVS firma arbejde i vores område, så spørg efter hvilket firma det er, samtidigt vil områdets grundejerforeninger blive kontaktet om kendskab til problemet.

Christian 'Stig' Bundgaard, 22.11.2019

SIDSTE NYT:

Københavns Kommune har igen åbnet for vandet, man må sige at denne gang har Kommunen virkelig arbejdet hurtigt, men tjek lige at der ikke står nogen vandhaner åbne nogen steder.

Christian 'Stig' Bundgaard, 25.11.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Storskrald

Der kommer desværre ikke storskraldscontainer før tidligst til næste år. Dette udelukkende på grund af Remindis ikke vil køre på Kardinalgangen da den efterhånden store bevoksning på begge sider ridser deres biler. Vi har gjort meget for at holde bevoksningen nede på vores side, men det er ikke nok.   Derudover er det også svært for de store lastbiler at komme op til os via denne vej. Vi arbejder på en løsning med kommunen for en ordning for lastbiler via Artillerivej. 

Bestyrelsen 15.10.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

FLAGSTRYGNING 2019 - tale

Foto: Rie

Formandens tale:

Inden vi går i gang vil jeg bede alle de tilstedeværende om sammen at holde et minuts stilhed, et minut hvor vi kan huske på dem vi hver især har mistet og stadig ikke har glemt, men også være glade over at vi i denne sæson ikke har mistet ét eneste havemedlem, gid det må fortsætte sådan.

Mange tak.

For 70´tyvende gang står vi ved en flagstang for at stryge flaget efter en havesæson.

Denne sæson har dog adskilt sig en hel del fra mange af de andre, for i år fejrede vi haveforeningen prøvestenens 70-års jubilæum og hvis jeg må sige det, så gjorde vores festudvalg et helvedes godt job, de skabte et brag af en fest, som vi vil kunne huske meget længe, lige til den næste fest, hvor vi nok ubevidst vil lave en sammenligning.

Ingen tænker nok meget på hvor mange kræfter der blev lagt i det arrangement, men noget vi bør huske er, at intet kommer af sig selv, så næste gang der skal laves en fest, så husk hver at bidrage det hver enkelt kan og med de ord vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige dem så mange tak, for jubilæumsfesten var jo ikke den eneste fest de lavede, der var jo også en sommerfest, derfor synes jeg vi skal vi skal give dem et hip hip hurra.

Oven i haveforeningens fester, skal vi heller ikke glemme kulturdagen med bl.a. Jytte Abildstrøm, et arrangement som Michael Svennevig så mesterligt klarede oven i arbejdet med at skabe bogen ”Livets gang i HF Prøvekluden, en hyldest til kolonihaven”, en bog hver haveejer i prøvestenen må have, har man endnu ikke fået et eksemplar, kan den hentes på kontoret efter aftale, eller hos Michael Svennevig, der sikkert gerne skriver en dedikation i den.

Også i år der var der gang i medlemmerne i haveforeningen, som sædvanlig var Dorrit og Sandy på scenen og skabte en knagende god stemning med deres dejlige musik ved festerne og på kulturarrangementet, på kulturdagen kom Lena, kaffedamen fra Nokken igen og serverede kaffe og the og mange digtere, forfatter og musikpersoner fandt deres vej til vores haveforening, men så sandelig også mange af vores egne medlemmer af haveforeningen og medlemmer fra vores nabo haveforeninger, her skal der fra bestyrelsens side lyde et ”Skide godt gået, Michael”.

Dette år har også budt på andet end fester, vi har oplevet noget så usædvanligt som at vi har fået tillagt flere haver, helt præcis 3 nye haver og dermed nye medlemmer, men sæsonen har også budt på en rimelig stor udskiftninger blandt medlemmerne, mange vi alle kender har valgt at gå andre veje og sælge deres haver og nye medlemmer er kommet til, uanset om de nye medlemmer er her i dag, vil jeg på vegne af bestyrelsen byde dem rigtig hjertelig velkommen.

Årets fodboldkamp mod haveforeningen sønderbro var sjov, men nok nærmere en nedslagtning end en fodboldkamp, men holdet gav dem sgu kamp til stregen, vores spillere så fantastiske ud i deres nye tøj, og ja, de skal nok få nogle andre shorts til næste år, bestyrelsen havde fået lavet nye t-shirts med prøvestenens karakteristiske logo, der var blevet indkøbt fodboldstrømper og shorts, så alle spillerne lignede det de er ét hold, det var en god kamp, bortset fra Flemming der måtte en tur på skadestuen efter at være blevet ramt i hovedet af et ben, et rent uheld selvfølgelig, men tak for indsatsen.

En ting vi har fået i år er, som alle sikkert ved, er at vi har fået et nyt telt, det gamle kunne ikke mere. det nye telt blev ikke så dyrt takket være en fejl i firmaet der solgte det, en fejl som de selv blankt erkendte, teltet ankom en tidlig morgen og en flok mere eller mindre morgenfriske medlemmer af haveforeningen havde givet tilsagn til at hjælpe med at få teltet rejst. Firmaet havde medsendt to mænd der vidste hvordan sådan en størrelse telt skulle sættes op og godt for det, vi havde aldrig fået banket de pløkker i jorden, men gudskelov havde de en maskine der gjorde arbejdet nemmere.

Teltet har allerede været brugt flittigt til haveforeningens fester og en del private arrangementer og succesen har været så stor, at vi måske hurtigere end beregnet bliver nødtil at udvidde det, men i og med at teltet er i sektioner, så er det en overkommelig opgave, her skal det siges at ved jubilæumsfesten havde festudvalget udviddet teltet med en stor presenning, der faktisk fik det hele til at se formidabelt ud.

Nu fik vi overstået 70-års jubilæet, og nu kan vi begynde at kigge frem til vi fylder 75 år, også en milepæl, men den tid den sorg.

Alt skal have en ende og vi skal slutte talen, derfor vil jeg bede alle være med til at råbe et trefoldigt leve for haveforeningen prøvestenen-

Så vil vi gå over til at synge flaget ned med sangen, Der er et yndigt land, der skulle gerne være uddelt kopier af sangen.

Sangen synges og der takkes for sæsonen og så går vi til teltet for at få lidt varmt at spise og lidt at drikke til. God vintersæson!

 

Christian Bundgaard ("Stig"), 6.10.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Lovliggørelse af kolonihaver

Nedenstående har vi fået fra Kolonihaveforbundet, alle er velkomne, venligst giv besked til bestyrelsen om i deltager eller ej. gerne pr. mail

19-09-2019

 

Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune  afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

 

Københavns Kommune har nu udvalgt HF Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og HF Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlagt forurenet. Det er kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres. 

 

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både Kreds og Forbund også var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelses med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik og Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt. er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.

 

Medlemsmøde vil blive afholdt:

 

                       torsdag den 26. september

 

I 3Fs lokale på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. Mødet starter kl. 18.30 til 20.30.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

SENESTE NYT

JUBILÆUMSFEST

samt 

FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

Prøvestenens Festudvalg inviterer til JUBILÆUMSFEST

lørdag den 17. august. Læs mere, se prisliste og band-plakat.

Hvis du har lyst til at give en hånd med, så se festudvalgets opfordring.

Men inden da gælder det den kommende FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

lørdag den 10. august kl. 12-21. Se PROGRAM, bogtrailer og læs mere om hvordan det gik

I august-nummeret af HAVEBLADET er der en smuk omtale af haveforeningen, jubilæet og bogen. Det kan du også se under festival. I det efterfølgende oktober-nummer er der en smuk boganmeldelse, der slutter med ordene: "Det er måske den eneste jubilæumsbog af den type, som nogensinde bliver lavet, men jeg er sikker på, at der er mange haveforeninger og kolonihavedyrkere, som vil nikke genkendende til det der står i bogen - hvis ikke alle." Læs hele anmeldelsen under festival.

Michael/bestyrelsen, 4.8.19 - opdateret 14.9.19 & 3.10.19

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Fester, Festival og Jubilæum

I overmorgen, søndag den 9. 6. er der PRØVESTENENS PINSEFEST. Læs mere

Lørdag den 10. 8. er der FESTIVAL og BOGUDGIVELSE. Læs mere

Lørdag den 17. 8. er der JUBILÆUMSFEST. Læs mere

Redaktøren fra HAVEBLADET besøgte os i går og har sat en hel side af i næste nummer af bladet, der udkommer i begyndelsen af august, til vores jubilæum og den nye bog "Livets gang i HF Prøvekluden".

Michael, bestyrelsen, 7.6.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

FESTTELTET er landet

HURRA!!!

Et brag af et festtelt ankom i fredags, hvor vi var 12, der allerede fra kl. 07 om morgenen satte teltet op under kyndig vejledning. Det tog 3½ time - og resultatet er betagende.

Slå et slag forbi fællesplænen og nyd synet af det nye 9 x 9 meter store hvide festtelt. 1 meter store pløkker er hamret (med maskinhjælp) ned i jorden hele vejen rundt og selve konstruktionen er så stærk og vejrbestandig at den snildt kan stå ude, sådan så vi blot kan tage teltduggen af for vinteren.

Nu er teltet klart til det kommende loppemarked den 1.juni, hvis vi ikke kan være ude, og til den kommende pinsefest den 9. juni og til det næste arrangement i Spiseklubben PRØVEN, men også til festivalen og bogudgivelsen den 10. august - og ikke mindst til vores store jubilæumsfest som festudvalget barsler med. Det tegner til at blive en forrygende sæson!

27/5/2019

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Lukning af kardinalgangen

vi har i dag konstateret kardinalgangen er lukket for indkørsel. dette betyder man ikke kan komme ind med bil. Vi er i fuld gang med at undersøge hvor længe dette vil stå på. Og får vi får flyttet den store sten ved Aetillerivej så i kan benytte denne. Når vi ved mere kommer det her på siden samt på facebook.

23-05-2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sæsonens loppemarked + de første fester

LOPPEMARKEDET er lørdag den 1. juni kl. 10-16.

Vi er tidligere blevet inviteret med til loppemarkederne på Nokken og Sønderbro, så denne gang inviterer vi dem med hos os. Samtidig afprøver vi en ny ide, hvor der også er havevandring – dvs. havevandring med lopper rundt i de forskellige have. Så der er både loppemarked på fællesplænen – og i haverne.

På fredag, den 24. maj ankommer vores nye store FESTTELT, der er 9 x 9 meter (se illustration) og der er brug for mandskab til at få det sat op. Willy organiserer – og vi starter allerede kl. 7.00 og derefter opstilling sammen med firmaets medsendte mand som vi har i flere timer til at guide os med opsætningen. Tilmelding til Willy!

Dagen efter, lørdag den 25. maj fra kl. 14 kan det være at det bliver nødvendigt at afprøve teltet, da jeg holder en åben sommer- og fødselsdagsfest. Alle er velkommen!

Der er en meget større fest, når festudvalget arrangerer PINSEFEST, lørdag den 9. juni fra kl. 14. Se den flotte plakat-illustration her ovenover.

35 spiste med da der i lørdags var "premiere" på Spiseklubben PRØVEN på fællesplænen, så det gør vi snart igen!

Samme morgen, hvor vi havde FÆLLESARBEJDE, fik vi pillet resterne af det gamle telt ned på fællesplænen og fik klippet og trimmet hele vejen langs vores side af Kardinalgangen. Flot Arbejde!

Mange hilsner

Michael, have 5 NB/bestyrelsen

22.5.2019

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

SENESTE NYT FRA BESTYRELSEN

Vedr. BYGGETILLADELSER og BRANDFORSIKRING så undersøger bestyrelsen de videre detaljer, da der stadig er tvivl om noget af det.

Første interne bytterunde bliver senere på måneden, sådan at 1. navneopråb bliver søndag den 2. juni. kl. 10.

Vedr. FÆLLESARBEJDE på lørdag den 18.5.

Vi mødes kl. 10 ved skurvognen til en hurtig kop te og kaffe før vi går i gang. Lige som de andre gange, er der mange forskellige opgaver. Der er både store og små opgaver, så der er kun dårlige undskyldninger for ikke at være med. Desuden er det en pligt. Det er IKKE valgfrit (jævnf. vores vedtægter).

Her er arbejdsopgaverne:

  • tæmme og trimme bevoksningen (buske og træer) langs Kardinalgangen, hele vejen ind mod os og ned til bommen ved Lille Nokken
  • teltet på fællesplænen skal pilles ned, så vi kan gøre klar til vores kommende nye festtelt
  • borde og stole skal slibes ned og olieres
  • hækken ind mod kontoret skal klippes
  • skråningerne skal ordnes

- det er umiddelbart de mest manuelle opgaver, men der skal også tilberedes frokost til alle de arbejdende, så der er lige så vigtige opgaver for dem, der har færre kræfter.

Efter frokosten går Spiseklubben PRØVEN i gang med at forberede aftensmaden, der er klar ved 17-18-tiden (så man kan faktisk nå at tage sig en lur inden, hvis man er udmattet efter fællesarbejdet!). Vi lægger det ud på FB, når maden er klar og blæser i signalhornet. Kathrine er dagens kok. Emmanuel og undertegnede er køkkenskrivere. Vi spiser oppe på fællespladsen. Man bestemmer selv, hvad man vil betale for maden, det er frivilligt, men vi anbefaler 15-20 kr., så vi får udgifterne dækket ind. Der er ikke tilmelding. Man møder bare op. Vi laver mad til de første 30-40, så det må vi deles om. Man tager selv drikkelse med. Maden er vegetarisk, men det bør ikke afskrække nogen. Det er både sundt og nærende. Jeg er vild med Katherines madlavning. Den vil jeg godt anbefale. Hun har et særlig godt tag på grønsagerne.

Maden er både for de arbejdende og for de, der bare har lyst til at spise med. Det er vores plan at vi vil fortsætte én gang månedsligt. Det er et privat initiativ, og har som sådan ikke noget med bestyrelsen at gøre, men vi syntes at det ville være festligt og oplagt at skyde initiativet i gang netop denne dag.

Så vi ses til FÆLLESARBEJDE og i Spiseklubben PRØVEN på lørdag.

Mange hilsner

Michael, have 5 NB, på vegne af bestyrelsen

15/5-2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

FÆLLESARBEJDE - lørdag den 18. maj 2019 kl. 10

Indkaldelse til fællesarbejde:

Alle haver fra og med have 26 Syd og 26 Nord

- til og med haverne 50 Syd og 50 Nord.

Læs mere her nedenfor.

Hilsen bestyrelsen/Michael, 30.4.2019

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

STANDERHEJSNING - FÆLLESARBEJDE - SPISEKLUB

Glæd jer til standerhejsningen på søndag den 5.5. kl. 10, hvor bestyrelsen står for den efterfølgende morgenmad - men også til årets første fællesarbejdsdag lørdag den 18.5. fra kl. 10. Snart bliver de udtrukne havelodsnumre lagt ud her på hjemmesiden. Selvsagt går de der var med sidste år fri denne gang, men omvendt er der frit lejde for alle, også dem der ikke er udtrukne, da det er vældig sjovt og hyggeligt. Men ikke desto mindre er det også en pligt (ifølge foreningens vedtægter), der omfatter alle. Der er altid noget man kan gøre. Ud for devisen om at hvis man kan holde en have, kan man også deltage i fællesarbejdet. Det er dejligt at der kommer så mange nye med, for det er en god anledning til at mødes. Vi starter med en kop kaffe/te og der bliver også et par håndmadder til frokost. Som noget ekstra vil der være varm aftensmad, for det bliver samtidig åbningen af Spiseklubben PRØVEN, der fremover vil blive en gang om måneden i fællesteltet. Alle er velkommen, men særligt velkomne er selvfølgelig de der har deltaget i fællesarbejdet. Hvis bestyrelsen åbner pengekassen bliver bespisningen gratis til åbningen, ellers skal man selv betale lige som de øvrige gange. Spiseklub-initiativet er taget af Kathrine & Mikael, Emanuel og undertegnede. Vi laver mad til de første 30-50 - så bare kom! Det er dejligt med tilmelding, men ikke nødvendigt.

Hilsen 

Michael - have 5 NB

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Storskraldscontainer - igen

Vi fik den første storskraldscontainer fredag den 26. april 2019

- og får den næste fredag den 3. maj (afhentes mandag den 6.5.)

Hilsen

bestyrelsen/Michael

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Leje opkrævning april 2019

Det er blevet  besluttet på generalforsamling 16.03.2019 at den årlige haveleje nedsættes til DKK 3 000,00. Regulering vil ske i juli opkrævningen, så ja betaling denne gang er uændret.

Mvh Rie Broager 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

JYTTE KOMMER!

Jytte kommer i HF Prøvestenen - lørdag den 10. august 2019.

”Det er kolonihavebevægelsen, der skal få fællesskabet til at gro”, sådan sagde Jytte Abildstrøm, da hun besøgte Prøvestenen i 2017 – og nu gør hun det igen, når hun medvirker på festivalen hos os lørdag den 10. august 2019. Sæt kryds i kalenderen for samme dag udkommer ”Livets gang i HF Prøvekluden” i anledningen af haveforeningens 70 års jubilæum, hvor Jytte fortæller om, hvorfor kolonihaven har en særlig plads i hendes hjerte. Hør mere om festivalen og bogen på generalforsamlingen på lørdag kl. 11.00 i Christianshavns Beboerhus. 
Genhør det forrygende møde med Jytte Abildstrøm i Prøvestenen fra 2017. Se et uddrag nederst på siden her.

Mange hilsner

Michael Svennevig

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Dødsfald

Der er med sorg og beklagelse vi kan meddele tidligere kasserer Jennie  Riel efter kort tids sygdom i går er afgået ved døden.  Jennie var et stort aktiv for haveforeningen og vil blive savnet.

Ære være Jennie

Mvh Bestyrelsen 

Rie Broager 11.02.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Forslag til generalforsamlinen 2019

Husk forslag til generalforsamlingen 2019 skal være bestyrelsen i hænde senest 01.02.2019. Dette er besluttet på tidligere generalforsamling vi har desværre ikke fået det rettet her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen  29.01.2019

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail