H/F PRØVESTENEN

Storskrald

Der kommer desværre ikke storskraldscontainer før tidligst til næste år. Dette udelukkende på grund af Remindis ikke vil køre på Kardinalgangen da den efterhånden store bevoksning på begge sider ridser deres biler. Vi har gjort meget for at holde bevoksningen nede på vores side, men det er ikke nok.   Derudover er det også svært for de store lastbiler at komme op til os via denne vej. Vi arbejder på en løsning med kommunen for en ordning for lastbiler via Artillerivej. 

Bestyrelsen 15.10.2019

FLAGSTRYGNING 2019 - tale

Foto: Rie

Formandens tale:

Inden vi går i gang vil jeg bede alle de tilstedeværende om sammen at holde et minuts stilhed, et minut hvor vi kan huske på dem vi hver især har mistet og stadig ikke har glemt, men også være glade over at vi i denne sæson ikke har mistet ét eneste havemedlem, gid det må fortsætte sådan.

Mange tak.

For 70´tyvende gang står vi ved en flagstang for at stryge flaget efter en havesæson.

Denne sæson har dog adskilt sig en hel del fra mange af de andre, for i år fejrede vi haveforeningen prøvestenens 70-års jubilæum og hvis jeg må sige det, så gjorde vores festudvalg et helvedes godt job, de skabte et brag af en fest, som vi vil kunne huske meget længe, lige til den næste fest, hvor vi nok ubevidst vil lave en sammenligning.

Ingen tænker nok meget på hvor mange kræfter der blev lagt i det arrangement, men noget vi bør huske er, at intet kommer af sig selv, så næste gang der skal laves en fest, så husk hver at bidrage det hver enkelt kan og med de ord vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige dem så mange tak, for jubilæumsfesten var jo ikke den eneste fest de lavede, der var jo også en sommerfest, derfor synes jeg vi skal vi skal give dem et hip hip hurra.

Oven i haveforeningens fester, skal vi heller ikke glemme kulturdagen med bl.a. Jytte Abildstrøm, et arrangement som Michael Svennevig så mesterligt klarede oven i arbejdet med at skabe bogen ”Livets gang i HF Prøvekluden, en hyldest til kolonihaven”, en bog hver haveejer i prøvestenen må have, har man endnu ikke fået et eksemplar, kan den hentes på kontoret efter aftale, eller hos Michael Svennevig, der sikkert gerne skriver en dedikation i den.

Også i år der var der gang i medlemmerne i haveforeningen, som sædvanlig var Dorrit og Sandy på scenen og skabte en knagende god stemning med deres dejlige musik ved festerne og på kulturarrangementet, på kulturdagen kom Lena, kaffedamen fra Nokken igen og serverede kaffe og the og mange digtere, forfatter og musikpersoner fandt deres vej til vores haveforening, men så sandelig også mange af vores egne medlemmer af haveforeningen og medlemmer fra vores nabo haveforeninger, her skal der fra bestyrelsens side lyde et ”Skide godt gået, Michael”.

Dette år har også budt på andet end fester, vi har oplevet noget så usædvanligt som at vi har fået tillagt flere haver, helt præcis 3 nye haver og dermed nye medlemmer, men sæsonen har også budt på en rimelig stor udskiftninger blandt medlemmerne, mange vi alle kender har valgt at gå andre veje og sælge deres haver og nye medlemmer er kommet til, uanset om de nye medlemmer er her i dag, vil jeg på vegne af bestyrelsen byde dem rigtig hjertelig velkommen.

Årets fodboldkamp mod haveforeningen sønderbro var sjov, men nok nærmere en nedslagtning end en fodboldkamp, men holdet gav dem sgu kamp til stregen, vores spillere så fantastiske ud i deres nye tøj, og ja, de skal nok få nogle andre shorts til næste år, bestyrelsen havde fået lavet nye t-shirts med prøvestenens karakteristiske logo, der var blevet indkøbt fodboldstrømper og shorts, så alle spillerne lignede det de er ét hold, det var en god kamp, bortset fra Flemming der måtte en tur på skadestuen efter at være blevet ramt i hovedet af et ben, et rent uheld selvfølgelig, men tak for indsatsen.

En ting vi har fået i år er, som alle sikkert ved, er at vi har fået et nyt telt, det gamle kunne ikke mere. det nye telt blev ikke så dyrt takket være en fejl i firmaet der solgte det, en fejl som de selv blankt erkendte, teltet ankom en tidlig morgen og en flok mere eller mindre morgenfriske medlemmer af haveforeningen havde givet tilsagn til at hjælpe med at få teltet rejst. Firmaet havde medsendt to mænd der vidste hvordan sådan en størrelse telt skulle sættes op og godt for det, vi havde aldrig fået banket de pløkker i jorden, men gudskelov havde de en maskine der gjorde arbejdet nemmere.

Teltet har allerede været brugt flittigt til haveforeningens fester og en del private arrangementer og succesen har været så stor, at vi måske hurtigere end beregnet bliver nødtil at udvidde det, men i og med at teltet er i sektioner, så er det en overkommelig opgave, her skal det siges at ved jubilæumsfesten havde festudvalget udviddet teltet med en stor presenning, der faktisk fik det hele til at se formidabelt ud.

Nu fik vi overstået 70-års jubilæet, og nu kan vi begynde at kigge frem til vi fylder 75 år, også en milepæl, men den tid den sorg.

Alt skal have en ende og vi skal slutte talen, derfor vil jeg bede alle være med til at råbe et trefoldigt leve for haveforeningen prøvestenen-

Så vil vi gå over til at synge flaget ned med sangen, Der er et yndigt land, der skulle gerne være uddelt kopier af sangen.

Sangen synges og der takkes for sæsonen og så går vi til teltet for at få lidt varmt at spise og lidt at drikke til. God vintersæson!

 

Christian Bundgaard ("Stig"), 6.10.2019

Lovliggørelse af kolonihaver

Nedenstående har vi fået fra Kolonihaveforbundet, alle er velkomne, venligst giv besked til bestyrelsen om i deltager eller ej. gerne pr. mail

19-09-2019

 

Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune  afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

 

Københavns Kommune har nu udvalgt HF Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og HF Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlagt forurenet. Det er kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres. 

 

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både Kreds og Forbund også var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelses med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik og Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt. er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.

 

Medlemsmøde vil blive afholdt:

 

                       torsdag den 26. september

 

I 3Fs lokale på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. Mødet starter kl. 18.30 til 20.30.

 

SENESTE NYT

JUBILÆUMSFEST

samt 

FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

Prøvestenens Festudvalg inviterer til JUBILÆUMSFEST

lørdag den 17. august. Læs mere, se prisliste og band-plakat.

Hvis du har lyst til at give en hånd med, så se festudvalgets opfordring.

Men inden da gælder det den kommende FESTIVAL & BOGUDGIVELSE

lørdag den 10. august kl. 12-21. Se PROGRAM, bogtrailer og læs mere om hvordan det gik

I august-nummeret af HAVEBLADET er der en smuk omtale af haveforeningen, jubilæet og bogen. Det kan du også se under festival. I det efterfølgende oktober-nummer er der en smuk boganmeldelse, der slutter med ordene: "Det er måske den eneste jubilæumsbog af den type, som nogensinde bliver lavet, men jeg er sikker på, at der er mange haveforeninger og kolonihavedyrkere, som vil nikke genkendende til det der står i bogen - hvis ikke alle." Læs hele anmeldelsen under festival.

Michael/bestyrelsen, 4.8.19 - opdateret 14.9.19 & 3.10.19

Fester, Festival og Jubilæum

I overmorgen, søndag den 9. 6. er der PRØVESTENENS PINSEFEST. Læs mere

Lørdag den 10. 8. er der FESTIVAL og BOGUDGIVELSE. Læs mere

Lørdag den 17. 8. er der JUBILÆUMSFEST. Læs mere

Redaktøren fra HAVEBLADET besøgte os i går og har sat en hel side af i næste nummer af bladet, der udkommer i begyndelsen af august, til vores jubilæum og den nye bog "Livets gang i HF Prøvekluden".

Michael, bestyrelsen, 7.6.2019

FESTTELTET er landet

HURRA!!!

Et brag af et festtelt ankom i fredags, hvor vi var 12, der allerede fra kl. 07 om morgenen satte teltet op under kyndig vejledning. Det tog 3½ time - og resultatet er betagende.

Slå et slag forbi fællesplænen og nyd synet af det nye 9 x 9 meter store hvide festtelt. 1 meter store pløkker er hamret (med maskinhjælp) ned i jorden hele vejen rundt og selve konstruktionen er så stærk og vejrbestandig at den snildt kan stå ude, sådan så vi blot kan tage teltduggen af for vinteren.

Nu er teltet klart til det kommende loppemarked den 1.juni, hvis vi ikke kan være ude, og til den kommende pinsefest den 9. juni og til det næste arrangement i Spiseklubben PRØVEN, men også til festivalen og bogudgivelsen den 10. august - og ikke mindst til vores store jubilæumsfest som festudvalget barsler med. Det tegner til at blive en forrygende sæson!

27/5/2019

 

Lukning af kardinalgangen

vi har i dag konstateret kardinalgangen er lukket for indkørsel. dette betyder man ikke kan komme ind med bil. Vi er i fuld gang med at undersøge hvor længe dette vil stå på. Og får vi får flyttet den store sten ved Aetillerivej så i kan benytte denne. Når vi ved mere kommer det her på siden samt på facebook.

23-05-2019

Sæsonens loppemarked + de første fester

LOPPEMARKEDET er lørdag den 1. juni kl. 10-16.

Vi er tidligere blevet inviteret med til loppemarkederne på Nokken og Sønderbro, så denne gang inviterer vi dem med hos os. Samtidig afprøver vi en ny ide, hvor der også er havevandring – dvs. havevandring med lopper rundt i de forskellige have. Så der er både loppemarked på fællesplænen – og i haverne.

På fredag, den 24. maj ankommer vores nye store FESTTELT, der er 9 x 9 meter (se illustration) og der er brug for mandskab til at få det sat op. Willy organiserer – og vi starter allerede kl. 7.00 og derefter opstilling sammen med firmaets medsendte mand som vi har i flere timer til at guide os med opsætningen. Tilmelding til Willy!

Dagen efter, lørdag den 25. maj fra kl. 14 kan det være at det bliver nødvendigt at afprøve teltet, da jeg holder en åben sommer- og fødselsdagsfest. Alle er velkommen!

Der er en meget større fest, når festudvalget arrangerer PINSEFEST, lørdag den 9. juni fra kl. 14. Se den flotte plakat-illustration her ovenover.

35 spiste med da der i lørdags var "premiere" på Spiseklubben PRØVEN på fællesplænen, så det gør vi snart igen!

Samme morgen, hvor vi havde FÆLLESARBEJDE, fik vi pillet resterne af det gamle telt ned på fællesplænen og fik klippet og trimmet hele vejen langs vores side af Kardinalgangen. Flot Arbejde!

Mange hilsner

Michael, have 5 NB/bestyrelsen

22.5.2019

 

SENESTE NYT FRA BESTYRELSEN

Vedr. BYGGETILLADELSER og BRANDFORSIKRING så undersøger bestyrelsen de videre detaljer, da der stadig er tvivl om noget af det.

Første interne bytterunde bliver senere på måneden, sådan at 1. navneopråb bliver søndag den 2. juni. kl. 10.

Vedr. FÆLLESARBEJDE på lørdag den 18.5.

Vi mødes kl. 10 ved skurvognen til en hurtig kop te og kaffe før vi går i gang. Lige som de andre gange, er der mange forskellige opgaver. Der er både store og små opgaver, så der er kun dårlige undskyldninger for ikke at være med. Desuden er det en pligt. Det er IKKE valgfrit (jævnf. vores vedtægter).

Her er arbejdsopgaverne:

  • tæmme og trimme bevoksningen (buske og træer) langs Kardinalgangen, hele vejen ind mod os og ned til bommen ved Lille Nokken
  • teltet på fællesplænen skal pilles ned, så vi kan gøre klar til vores kommende nye festtelt
  • borde og stole skal slibes ned og olieres
  • hækken ind mod kontoret skal klippes
  • skråningerne skal ordnes

- det er umiddelbart de mest manuelle opgaver, men der skal også tilberedes frokost til alle de arbejdende, så der er lige så vigtige opgaver for dem, der har færre kræfter.

Efter frokosten går Spiseklubben PRØVEN i gang med at forberede aftensmaden, der er klar ved 17-18-tiden (så man kan faktisk nå at tage sig en lur inden, hvis man er udmattet efter fællesarbejdet!). Vi lægger det ud på FB, når maden er klar og blæser i signalhornet. Kathrine er dagens kok. Emmanuel og undertegnede er køkkenskrivere. Vi spiser oppe på fællespladsen. Man bestemmer selv, hvad man vil betale for maden, det er frivilligt, men vi anbefaler 15-20 kr., så vi får udgifterne dækket ind. Der er ikke tilmelding. Man møder bare op. Vi laver mad til de første 30-40, så det må vi deles om. Man tager selv drikkelse med. Maden er vegetarisk, men det bør ikke afskrække nogen. Det er både sundt og nærende. Jeg er vild med Katherines madlavning. Den vil jeg godt anbefale. Hun har et særlig godt tag på grønsagerne.

Maden er både for de arbejdende og for de, der bare har lyst til at spise med. Det er vores plan at vi vil fortsætte én gang månedsligt. Det er et privat initiativ, og har som sådan ikke noget med bestyrelsen at gøre, men vi syntes at det ville være festligt og oplagt at skyde initiativet i gang netop denne dag.

Så vi ses til FÆLLESARBEJDE og i Spiseklubben PRØVEN på lørdag.

Mange hilsner

Michael, have 5 NB, på vegne af bestyrelsen

15/5-2019

FÆLLESARBEJDE - lørdag den 18. maj 2019 kl. 10

Indkaldelse til fællesarbejde:

Alle haver fra og med have 26 Syd og 26 Nord

- til og med haverne 50 Syd og 50 Nord.

Læs mere her nedenfor.

Hilsen bestyrelsen/Michael, 30.4.2019

 

STANDERHEJSNING - FÆLLESARBEJDE - SPISEKLUB

Glæd jer til standerhejsningen på søndag den 5.5. kl. 10, hvor bestyrelsen står for den efterfølgende morgenmad - men også til årets første fællesarbejdsdag lørdag den 18.5. fra kl. 10. Snart bliver de udtrukne havelodsnumre lagt ud her på hjemmesiden. Selvsagt går de der var med sidste år fri denne gang, men omvendt er der frit lejde for alle, også dem der ikke er udtrukne, da det er vældig sjovt og hyggeligt. Men ikke desto mindre er det også en pligt (ifølge foreningens vedtægter), der omfatter alle. Der er altid noget man kan gøre. Ud for devisen om at hvis man kan holde en have, kan man også deltage i fællesarbejdet. Det er dejligt at der kommer så mange nye med, for det er en god anledning til at mødes. Vi starter med en kop kaffe/te og der bliver også et par håndmadder til frokost. Som noget ekstra vil der være varm aftensmad, for det bliver samtidig åbningen af Spiseklubben PRØVEN, der fremover vil blive en gang om måneden i fællesteltet. Alle er velkommen, men særligt velkomne er selvfølgelig de der har deltaget i fællesarbejdet. Hvis bestyrelsen åbner pengekassen bliver bespisningen gratis til åbningen, ellers skal man selv betale lige som de øvrige gange. Spiseklub-initiativet er taget af Kathrine & Mikael, Emanuel og undertegnede. Vi laver mad til de første 30-50 - så bare kom! Det er dejligt med tilmelding, men ikke nødvendigt.

Hilsen 

Michael - have 5 NB

Storskraldscontainer - igen

Vi fik den første storskraldscontainer fredag den 26. april 2019

- og får den næste fredag den 3. maj (afhentes mandag den 6.5.)

Hilsen

bestyrelsen/Michael

Leje opkrævning april 2019

Det er blevet  besluttet på generalforsamling 16.03.2019 at den årlige haveleje nedsættes til DKK 3 000,00. Regulering vil ske i juli opkrævningen, så ja betaling denne gang er uændret.

Mvh Rie Broager 

JYTTE KOMMER!

Jytte kommer i HF Prøvestenen - lørdag den 10. august 2019.

”Det er kolonihavebevægelsen, der skal få fællesskabet til at gro”, sådan sagde Jytte Abildstrøm, da hun besøgte Prøvestenen i 2017 – og nu gør hun det igen, når hun medvirker på festivalen hos os lørdag den 10. august 2019. Sæt kryds i kalenderen for samme dag udkommer ”Livets gang i HF Prøvekluden” i anledningen af haveforeningens 70 års jubilæum, hvor Jytte fortæller om, hvorfor kolonihaven har en særlig plads i hendes hjerte. Hør mere om festivalen og bogen på generalforsamlingen på lørdag kl. 11.00 i Christianshavns Beboerhus. 
Genhør det forrygende møde med Jytte Abildstrøm i Prøvestenen fra 2017. Se et uddrag nederst på siden her.

Mange hilsner

Michael Svennevig

Dødsfald

Der er med sorg og beklagelse vi kan meddele tidligere kasserer Jennie  Riel efter kort tids sygdom i går er afgået ved døden.  Jennie var et stort aktiv for haveforeningen og vil blive savnet.

Ære være Jennie

Mvh Bestyrelsen 

Rie Broager 11.02.2019

Forslag til generalforsamlinen 2019

Husk forslag til generalforsamlingen 2019 skal være bestyrelsen i hænde senest 01.02.2019. Dette er besluttet på tidligere generalforsamling vi har desværre ikke fået det rettet her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen  29.01.2019