H/F PRØVESTENEN

Storskraldscontainer

Vi får storskraldscontainer på fredag den 26. april 2019

- den bliver hentet igen mandag den 29. april.

Hilsen

Michael - have 5 NB

Leje opkrævning april 2019

Det er blevet  besluttet på generalforsamling 16.03.2019 at den årlige haveleje nedsættes til DKK 3 000,00. Regulering vil ske i juli opkrævningen, så ja betaling denne gang er uændret.

Mvh Rie Broager 

JYTTE KOMMER!

Jytte kommer i HF Prøvestenen - lørdag den 10. august 2019.

”Det er kolonihavebevægelsen, der skal få fællesskabet til at gro”, sådan sagde Jytte Abildstrøm, da hun besøgte Prøvestenen i 2017 – og nu gør hun det igen, når hun medvirker på festivalen hos os lørdag den 10. august 2019. Sæt kryds i kalenderen for samme dag udkommer ”Livets gang i HF Prøvekluden” i anledningen af haveforeningens 70 års jubilæum, hvor Jytte fortæller om, hvorfor kolonihaven har en særlig plads i hendes hjerte. Hør mere om festivalen og bogen på generalforsamlingen på lørdag kl. 11.00 i Christianshavns Beboerhus. 
Genhør det forrygende møde med Jytte Abildstrøm i Prøvestenen fra 2017. Se et uddrag nederst på siden her.

Mange hilsner

Michael Svennevig

Dødsfald

Der er med sorg og beklagelse vi kan meddele tidligere kasserer Jennie  Riel efter kort tids sygdom i går er afgået ved døden.  Jennie var et stort aktiv for haveforeningen og vil blive savnet.

Ære være Jennie

Mvh Bestyrelsen 

Rie Broager 11.02.2019

Forslag til generalforsamlinen 2019

Husk forslag til generalforsamlingen 2019 skal være bestyrelsen i hænde senest 01.02.2019. Dette er besluttet på tidligere generalforsamling vi har desværre ikke fået det rettet her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen  29.01.2019

Vand toiletter

Så synger sæsonen på sidste vers. Det betyder også at der ikke mere bliver gjort rent på toiletterne. Og i må selv sørge for papir. Toiletterne er åbne så længe der er åbnet for vandet.

Det vil blive skrevet her og på facebook når vi kender datoen for lukning af vand. Kommer som sædvanlig helt an på vejret.

Mvh Bestyrelsen 28.10.2018

Indbrud

Så er efterår vinter sæsonen startet på trods af det fantastiske vejr vi stadig har. De første indbrud er meldt 2 steder pt i Syd. Så please hold øje med jeres men også jeres nabos have. 

Herfra så endnu en opfordring til i der ikke allerede er det, får huset forsikret. PS som vi har forstået det blivver/er det et krav husene er brandsikre fra 2019.

Mvh Bestyrelsen 15.10.2018.

Haveudlejning erdenne gang .30.09.2018 dette da vi har flagnedtagning 07.10.2018

Septemberfest

Der er fest på den store plæne lørdag 15.09.2018 fra kl 15.00.

Små lege for børn og voksne.

Sælg af frikadeller og kold kartoffelsalat. Øl, vand og vin

1 gratis is til alle børnene mellem kl 15-16.

Hilsen Festudvalget

FLAGNEDTAGNING

Husk at sætte kryds i kalenderen 07-10-2018 kl. 12. Standerhejsning med tale informationer fra vores formand, og efterfølgende en bid brød og lidt til ganen.

 

Hilsen bestyrelsen 04-09-2018

STORSKRALD

Der kommer storskralds container fredag 14-09-2018 - den bliver afhentet igen mandag 17-09-2018

mvh Bestyrelsen 29-08-2018

Lukning af vand august 2018

På grund af brud på en vandledning på Artillevej bliver der lukket for vandet muligvius allerede i dag, vi kender ikke tidspunkt og ej heller hvor længe. Toiletterne vil ligeledes blive lukket.

Lukning vil også som vi er blevet oplytst inkludee Økohaverne, Sønderbro, Hekla og BMX banen, så tag vand med hvis i skal i haven.

Følg også med på facebook siden

15-08-2018

Så er den store bunke med haveaffald ved at blive fjernet.  Vil ske over flere omgange da der er så meget. Der må ikke fyldes mere på. Brug containeren der er sat op til det samme formål.

23.07.2018

Midlertidigt BYGGESTOP - 14/7-2018

Bestyrelsen har fået brev om at kredsen midlertidigt udsteder byggestop for samtlige byggerier i Københavns Kommune - dvs. stop i byggetilladelser.Tvisten handler om at der står noget forskelligt - for er det 10 eller 15%, der må bebygges? Forbund og Københavns Kommune skal snarligt mødes for at drøfte, hvorledes situationen skal klares og finde frem til en løsning. 

Bestyrelsen informerer her på hjemmesiden, så snart der forelægger en afgørelse - og når det midlertige byggestop ophæves.
 

Husk der er loppemarked lørdag 02.06.2018.

En stade koster DKK 50

Kontortid

Kontoret har åbent 1. og 3. Søndag i måneden. I maj dog først 2. Søndag da vi har standerhejsning 06.05. Og derfor holder lukket.

15.5.2018:

Grundet byggeriet ved Haveforeningen, er kørevejen til haveforeningen lagt rundt om de tre runde højhuse og videre ad Kardinalgangen, problemet er dog, at slamsugeren der tømmer vores septiktank og M.Larsen der tømmer vores affaldscontainer, har store problemer med at komme frem med deres lastbiler, hvilket kan betyde, at vi ikke kan få tømt septiktanken og vi derfor må lukke toiletterne og vi kan ikke komme af med affald, dette er ikke så godt.

Derfor har bestyrelsen søgt dispensation om at få tilladelse til at lade lastbilerne køre ind fra Artillerivej 174, den dispensation har vi fået og den store sten, der har spærret for kørende trafik ind fra Artillerivej 174, er midlertidigt fjernet. Der er dog betingeler hæftet til dispensationen, og det er, at private biler ikke må benytte den midlertidige ind- og udkørsel, hvis Københavns Teknik og Miljø konstaterer dette, vil dispensationen blive inddraget.

DERFOR REGNER BESTYRELSEN MED AT MEDLEMMERNE IKKE MISBRUGER DEN TILLID SOM KOMMUNEN HAR VIST OS, SÅ VI IKKE RISIKERER AT VI MÅ LUKKE DEN MIDLERTIDIGE ADGANG.

Husk der er standerhejsning søndag 06.05.2018 kl 10 på den store plæne. Med efterfølgende brød og kaffe.

Der kommer Storskraldscontainer 26.04.2018. Fjernes igen 30.04.2018

Der kommer Haveaffaldscontainer 30.04.2018.. Denne er på nuværende tidspunkt desværre ikke kommet. 02.05.2018

Opkrævelse april 2018

Hej. 

Opkrævning af haveleje er sendt ud nu skal  betales 03.04.2018. Betaler du via PBS er det ikke et problem, men hvis ikke og du ikke har modtaget opkrævning så kontakt os, så,får vi sendt en ny.

God påske 

Bestyrelsen 27.03.2018

Generalforsamling 2018 17. marts 2018 kl 11;00

Hejsa

Så er alle indkaldelser det være pr. brev eller pr, mail sent ud. 

Har du ikke modtaget en mail nu, og gerne vil have det så send en mail og vi sender den gerne til dig, også selvom du alligevel får den pr post. 

Og bare fordi vi i bestyrelsen synes det er fedt, så er der denne gang sendt 87 indkaldelser ud pr post og 110 pr. mail. Med kun 4 mail adresser der ikke virker mere, det får vi så styr på i morgen.

Send din mail til: kassererhfproevestenen@gmail.com

Ses 17-03-2018

Og ja - vi ved godt der står 2019 CoolCoolCoolCool

 

Haveaffald

Vi skal hermed meddele det ikke mere er muligt at komme af med sit haveaffald på skrænten ved fællesskuret.  Vi kan kun beklage at desværre alt for mange medlemmer ikke respekterer de skilte der er sat op, og ej heller sørger for at smide det så langt ind som muligt, så der er plads til mere og flere, hvilket nu betyder det, hvad vi er sikre på i kan give os ret i, det ligner noget der er løgn. Det er ligeledes vedtaget på sidste generalforsamling vi skal have sat indhegninger op, det bliver først lovligt at komme af med sit haveaffald når disse er sat op, og der er givet tilladelse her på siden samt i udhængsskabene.

 

Det skal dog understreget man IKKE må smide jord på området hverken nu eller fremadrettet. Dette er det jeres egen pligt og ansvar af få bortskaffet. Der venter os en meget stor regning da der foretages jordprøver som koster omkring DKK 1.000 pr ton.

11.12.2017

 

 

Fælleshus

Resultat afstemning af nyt fælleshus

Ja 45 Stemmer 

Nej 29 Stemmer 

Ugyldige 4

Forslaget til opførelse af nyt klubhus er hermed vedtaget. 

Mvh Bestyrelsen 23.10.2017

Storskraldscontainer

Der kommer storskraldscontainer fredag 06,10. bliver fjernet igen mandag 09.10.2017

Kom nu i god tid den plejer at blive fyldt op hurtigt. HUSK det er IKKE tilladt at smide ting ved siden af, er der ikke mere plads så tag dine ting med hjem igen. 

Mvh Bestyrelsen 21.09.2017

VINDERHAVER 2017

Ærespræmie have 055 S. Jytte Gren Andersen

1.   1. præmie have 143 N.  Sonja Wildt

2.   1. præmie have 145 N.  Poul Malinowski

3.   1. præmie have 021 S.  Bibi Lunau-Christensen

VINDERHAVERNE ER INDSTILLET AF VINDERNE FRA 2016 OG ENDELIG UDPEGET AF KOLONIHAVEFORBUNDETS HAVEKONSULENT.

TILLYKKE TIL VINDERNE FRA BESTYRELSEN.

VINDERNE HAR FÅET DIREKTE BESKED.

03-09-2017

Ny Facebook side

Vores gamle facebook side er i dag blevet lukket ned, hvad flere måske har opdaget. Der er dog en ny, så find den nye Facebook gruppe her: Haveforeningen Hf.Prøvestenen/Artillerivej 174/Kardinalgangen 3

Der er allerede nu 54 medlemmer

18.07.2017

FESTIVAL 12-08-2017

Noter i kalenderen

Festival 12-08-2017: Ja tak, til kaffe

Se det store flotte program under fanen FESTIVAL

Tak til Michael Svennevig for det fantastiske initiativ og arrangement

Juli 2017Cool

 

Pligtarbejde

Der er pligtarbejde søndag 18-06-2017. som mange som muligt bedes deltage, og ikke som tidligere år kun en lille skare. HUSK det hedder pligt fordi vi alle har pligt til at deltage. Se $9 i vore vedtæger:

§9. Fællesarbejde.

9.1. Foreningens medlemmer er forpligtiget til at medvirke til ren - og vedligholdelse af veje, stier og andre arealer, der i følge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

9.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af generalforsamlingen. Pålagt afgift bestragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

Så vi glæder os til at se jer - Kærlig hilsen Bestyrelsen 01-06-2017

Fodboldskamp 02-07-2016

Her er lidt billeder fra fodboldkampen og efterfølgende sammenkomst. Vi tabte 7-6, lidt øv, til gengæld må Sønderbro så opbevare den meget lidt pæne pokal "Moses". God kamp også selv om vi blev noget våde. Heldigvis blev det tørvejr da vi kom op til skurvognen til spisning. Hjemmelavede frikadeller, kartoffelsalat samt pastasalat, som blev rost i lange baner.