Standardside

H/F PRØVESTENEN.

Vi er nu nået gennem 2006 i vor haveforening på Skanskas jord.

Fra Skanska er der intet nyt, de venter stadig på at f.eks. gastårnet og andre ting skal fjernes. Men til

gengæld er der nu gang i planlægning af byggeri på Margretheholmen, hvilket bl.a. vil betyde en kraftig

trafikforøgelse ad Kløvermarksvej/Forlandet, i det hele taget er det store problem infrastrukturen

(trafikmulighederne til og fra).

Dette har forståeligt medført indsigelser fra haveforeningerne langs Kløvermarksvej. Samtidig har man

fundet et tidligere forslag frem fra 2001, hvor man vil forbinde Forlandet med Amager Strandvej. Dette vil

foregå midt ned gennem vor haveforening. Vi har nu protesteret kraftigt og gjort opmærksom på, at vi

ikke

i

2001 har fået forelagt dette og i øvrigt ikke på noget tidspunkt har været inviteret med til møde om dette

 

forslag. Så meget for solidariteten på Kløvermarksvej.

 

Derudover foreslås nu etableret en bussluse midt på Kløvermarksvej. Det har vi ligeledes protesteret imod,

 

da det i betydelig grad vil hindre bilkørsel til haveforeningerne modsat Vennelyst.

 

Vi har nu selv repareret tilkørselsvejen til haveforeningen, og der er lagt grus ud på gangene. Tak til de folk,

 

der har lagt kræfter i disse to projekter.

 

Der er nu også etableret 2 dametoiletter, samt lagt nye gulve og lenolium. Tør man igen skrive: Behandl dem

 

som derhjemme.

 

Ideen med onsdagsmøder (røg- øl- og spritfri) i den lille skurvogn faldt til jorden, da ingen deltog og

 

ordningen er ophævet.

 

I den forbindelse må vi henstille at alle rydder op dagligt i såvel den store som den lille skurvogn. Lad os i

 

den forbindelse nævne, at skurvognene er for alle haveforeningens medlemmer samt deres gæster.(Husk

 

gæster er det enkelte havelods ansvar)

 

Skurvognene er lukkede i vintersæsonen, men vil formentlig blive åbnet samtidig med vand og toiletter.

 

 

Rotter

 

er efterhånden blevet en plage, og vi henstiller, at mad, madrester og øvrigt skrald bliver opbevaret

forsvarligt, og at man anskaffer rottefælder. Placer fælderne så børn ikke kan komme til dem, da de

 

smækker hårdt.

 

Der har i sæsonen været 2 alvorlige brande. Den første skyldtes uforsigtig omgang med stearinlys, og den

 

anden skyldtes fejl i en vindmølle (elektricitet).

 

Vi vil derfor henstille til den enkelte havelejer, at installere røgalarm, og at de, som har elektriske

 

installationer (vindmøller – solceller), jævnligt kontrollerer disse. Husk ligeledes at overholde

 

byggevedtægterne ved om- og nybygning, samt at få godkendt tegning

 

før

byggestart.

Den maximale vurderingspris for nyttehavehuse vil blive meddelt på generalforsamlingen.

 

Det overvejes også at anskaffe brandslukkere, men problemerne omkring, hvor mange, placering m.m. er

 

ikke løst. Hvis nogen har ideer i den forbindelse, så kom frem med dem.

 

Vi er også interesserede i, hvor mange der har 1.hjælpskursus. Bestyrelsen vil gerne have overblik over

 

hvem ( gangnr. – havenr. – navn), således at vi i påkommende tilfælde ved, til hvem vi skal henvende os.

 

Hvis ikke der er mange med 1.hjælpskursus, påtænker vi at etablere kursus for et antal frivillige.

 

Aktiviteten på festpladsen med det nye festudvalg har været øget, hvilket bl.a. kan ses af medfølgende

 

regnskab. Nu mangler vi en større interesse for Sct. Hans- og høstfester og andre arrangementer.

 

Børneturen til Knuthenborg gik i vasken, men de få tilmeldte tog i stedet i Tivoli.

 

Der var igen fodboldkamp mod Højen – en hyggelig dag – resultatet har vist kun interesse for Højen.

 

- 2 -

 

De forskellige aktiviteter for 2006 vil blive opslået på opslagstavlen (hvor ellers). Så husk derfor altid at kaste

 

et blik på opslagstavlen, når Du går forbi.

 

Regnskab for Festudvalget og Børnekassen vedlægges til orientering.

 

Endelig havde vi til Præmiefesten i oktober følgende, der tog 1. præmie:

 

 

 

Have nr. 030 Jytte Gren Andersen

 

 

Have nr. 110 Kirsten Seitzmayer

 

 

Have nr. 119 Tom Dennum & Lillian Andersen

 

 

Have nr. 207 Annelise Edvardsen

 

 

Have nr. 211 Naumdski Branislav & Stjanka Matovic

 

HJERTELIG TILLYKKE

Vi ønsker jer alle en god sommer og en god havesæson.

Bestyrelsen.

GLÆD JER SELV OG NABOEN

HOLD HAVEN I GOD STAND

!!!!HUSK!!!!OPSLAGSTAVLEN!!!!HUSK!!!!