Prøvestenen

Bestyrelse

Opdateret pr. 29. september 2021.

Formand:

Christian ("Stig") Bundgaard, have 34 N 

mail: formandhfproevestenen@gmail.com

 

Næstformand:

 Malou - have 18 N

 

Kasserer:

Bjørn Walther Knudsen - have 72 N

mail: kassererhfproevestenen@gmail.com

 

Sekretær:

Michael Svennevig - have 5 NB

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erik Krabbe Andersen - have 109 N 

 

Bestyrelssuppleanter:

Jerry Besa - have 105 N 

Anne Bjørnebo Gøtterup - have 2 NB

 

Vurderingsudvalg:

Kasper Gøtterup (2 NB)

Jerry Besa  (105 N) 

Allanbo Christiansen  (2 S)

 

Festudvalget:

Pernille Andersen (102 N)

Jarmo Alenius (18 S)

Marianne Hansen (29 N)

Pernille Erland (46 N)

Rosa Petersen (30 N)

Emmanuel Bernard (100 N)

Villy Bak (124 N) 

Elsa Lauridsen (96 N)

 

Fælleshus-gruppe:

Villy Bak (124 N)

Jarmo Alenius (18 S)

Irma Clausen (64 N)

Emmanuel (100 N)

Pernille Erland (46 N)

 

Vandmænd:

Willy Bak (124 N)

Steen  Malmgaard (137 N)

 

*

 

Haveforeningens Facebook-gruppe: 

Haveforeningen Hf.Prøvestenen/Artillerivej 174/Kardinalgangen 3

https://www.facebook.com/groups/1378796875538854/ 

Du bliver medlem, hvis du beder om medlemsskab via Facebook.

Pr. 28.10.2021 er der 288 medlemmer i gruppen.