Nyt fra kommunen

27. oktober 2015

Hej alle                      

Staten har besluttet alle haveforeninger skal have en bedre adresse, således de er lettere at finde, for blandt andet udrykningskøretøjer, renovation med mere. Og da vores adresse som bekendt er Artillerivej 174, kan vi være svære at finde. Også for taxaen, pizzabudet og vore gæster.

Vi kan ikke selv bestemme navnet, men kommunen har fremsendt 2 forslag, til et vejnavn, som vi skal "dele" med HF Lille Nok.

Se og følg med i ny fane, som i akn se på forsiden, kaldet Nyt vejnavn 2016, hvor vi lægger det materiale vi modtager fra kommunen ind. Bliver ligeledes hængt op i kasserne ved toiletterne både i Nord og Syd

Har lagt 2 skrivelser ind.

Her er der en deadline hvor bestyrelsen skal svare inden 30-10-2015. Men da vi ikke modtog forslagene før 26-10-2015, er det ikke muligt, hvad vi har informeret kommunen om i dag.

 

Mail fra Københavns Kommune 26-10-2015

Nyt om adresser for kolonihaveområder I nogle kolonihaveområder er der kun én eller meget få officielle adresser. Danmarks vejnavne og adresser viser normalt vej frem til den helt rigtige bygning og indgangsdør. Nogle steder er der dog behov for forbedringer, idet adresserne ikke er præcise nok. Hvorfor flere adresser i kolonihaveområder? Hvis der ikke er tilstrækkelig mange officielle adresser i kolonihaveområdet risikerer I, at post- eller pakkebud, ambulanceredder eller andre, der bruger GPS, ikke kan finde hurtigt frem. Derfor har regeringen bedt kommunerne - som er adressemyndighed - om at supplere med nye adresser i områder, hvor der et brug for det. Når kommunen har fastsat en adresse, er den kort tid efter tilgængelig på internettet, så alle ved, hvor adressen er. Fordele ved bedre adresser i kolonihaveområder Der er en række gode grunde til, at kolonihaveområder skal have mere præcise adresser: • Besøgende skal kunne finde vej • Haveforeningens medlemmer skal kunne modtage varer – pizzabuddet skal kunne finde vej til den rigtige have • Haveforeningens medlemmer skal kunne modtage post og den daglige avis • Håndværkere og serviceteknikere skal kunne finde vej • Hvis der opstå akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi, skal de kunne finde vej til det helt rigtige sted i haveforeningen • Kiosk eller købmand skal kunne registrere sig i CVR-registret på en eksisterende og korrekt adresse. Et samarbejde med kommunen Som ejer, lejer eller administrator af et kolonihaveområde, skal I sammen med kommunen finde en god model for adresserne. At der skal fastsættes flere og mere præcise adresser er ikke noget, som kommunen selv har fundet på. Tag derfor godt i mod den kommunale medarbejder, når kommunen kontakter jer. Kommunen ønsker at finde en løsning, som alle er tilfredse med. Derfor er det vigtigt, at I sammen får lagt en god tidsplan, og at relevante parter får en god orientering. Hvis du vil vide mere Har I spørgsmål til forløbet i jeres kommune, kan I kontakte adressemyndigheden i kommunen. Find mere information om hele adresseprogrammet og supplerende adresser på www.danmarksadresser.dk

Mail fra Københavns Kommune modtaget 26-10-2015

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse

 

Til bestyrelsen i Hf. Prøvestenen v/Jeanne Freytag Artillerivej 174 2300 København S

08-10-2015 Sagsnr. 2014-0037501 Dokumentnr. 2014-0037501-2

 

Forslag til nyt vejnavn, samt adresser for Hf. Prøvestenen og Hf. Lille Nok, matr. nr. 188 Eksercerpladsen, København Kære bestyrelse i Hf. Prøvestenen og Lille Nok Vi skriver til jer som opfølgning på vores møde den 3. september 2015 hvor vi var på besøg i både Hf. Prøvestenen og Hf. Lille Nok. På mødet talte vi om de nye regler på adresseområdet, som betyder at en nyttehaveforening skal have mindst 1 godkendt adresse. Formålet er blandt andet at sikre, at redningskøretøjer kan nå hurtigt frem til rette sted, når det gælder. Den nuværende situation Hf. Lille Nok har i dag adressen Artillerivej 178. Hf. Prøvestenen har adressen Artillerivej 174. Disse adresser er ikke hensigtsmæssige idet der ikke er adgang for biler fra Artillerivej. Begge foreninger skal derfor have nogle mere præcise adresser. Reelt er der tilkørsel til haveforeningerne fra P- pladsen ved Rundholtsvej ad den østlige vej. Den vestlige del hedder i dag Nokken Hovedgaden. Dette vejstykke foreslår vi navngivet, hvorefter både Hf. Prøvestenen og Hf. Lille Nok kan få adresser ud til denne vej. Vejnavn Vejnavnenævnet i Københavns Kommune har besluttet, at nye vejnavne knyttet til kommunens haveforeninger skal holde sig indenfor flora og fauna, og at de skal ende på – sti eller – gang. VI vil derfor bede jer tage stilling til følgende 2 forslag til vejnavn:  Forslag 1 - blomstertema: Vårkærmindegangen  Forslag 2 - fugletema: Kardinalgangen Adresser På mødet talte vi om hvor mange husnumre der reelt var brug for i de to nyttehaveforeninger og vi vurderer at Hf. Prøvestenen med adresserne Rundholtsvej 1 for gående trafik og ”Nyt vejnavn” nr. 3 til foreningens fælleshus vil være en udmærket løsning. Der vil være kørende adgang til sidstnævnte adresse. 

For Hf. Lille Nok foreslår vi, at der fastsættes en enkelt adresse: ”Nyt vejnavn” 4 til fælleshuset, som ligger i midten af foreningen. For at give jer et indtryk af, hvordan det kan komme til at se ud, vedlægger vi et kortbilag hvor det ene foreslåede vejnavn er skrevet ind sammen med de foreslåede husnumre. Adressen på foreningerne bliver ”Nyt vejnavn” 3 ”Nyt vejnavn” 4 Hf. Prøvestenen Hf. Lille Nok 2300 København S 2300 København S Den videre proces Når I har haft lejlighed til at drøfte forslagene vil vi gerne vide, hvilket af de 2 forslag I foretrækker. Vi skal have jeres svar senest den 30. oktober 2015. Derefter vil vi udarbejde et forslag til adresser for jeres haveforening, og dette forslag skal i høring hos alle medlemmer af foreningen, sandsynligvis først i sæson 2016. Som I er orienteret om, er vi også i dialog med Hf. Nokken om nye vejnavne og husnumre for en del af de veje der går igennem Nokken. I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Vi ser frem til at høre fra jer.

Anette Møller Rasmussen Teknisk sagsbehandler